Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Agenda

Sustainability Reporting

Datum 15-03-2023
Duur 13.30 - 18.00 uur
Plaats Regio Amersfoort/Utrecht

Opzet seminar

Duurzaamheid

Inleiding

Sustainability, oftewel "Duurzaamheid" is een onderdeel van ESG- (environmental, social and governance). Een onderwerp dat internationaal op de agenda staat. 

CSRD
Binnen de EU is er de "Non-Financial Reporting Directive" (NFRD) die grote ondernemingen verplicht om te rapporteren over milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden. De NFRD wordt opgevolgd door de "Corporate Sustainability Reporting Directive" (CSRD) die tevens geldt voor een grotere groep van ondernemingen. De eerste set van rapportage standaarden volgens de CSRD is oktober 2022 gepland.

Vastleggen en rapporteren
Rapporteren over duurzaamheid is nodig om de effecten van maatregelen op het gebied van duurzaamheid (en breder ESG) te meten en te verantwoorden. Steeds meer organisaties kennen ESG als onderdeel van de jaarverslaggeving. Het kan ook gaan om specifeke rapportages. Zo wil de overheid er naartoe dat ondernemingen met een zekere omvang verplicht rapporteren over de CO2-uitstoot van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van alle  werknemers. Ook op vrijwillige basis kunnen ondernemingen overgaan tot het meten van dergelijke gegevens. Dan kan het effect van bijvoorbeeld overschakelen van fossiele brandstof naar elektronisch rijden gemeten worden. 

In relatie tot vaste activa onderscheiden we bijvoorbeeld de volgende eigenschappen m.b.t. duurzaamheidsregistratie:

  • Brandstoftype; voor vervoermiddelen en bijvoorbeeld machines. met aanduiding van brandstoftypes als Fossiel, Elektra, Waterstof en Hybride.
  • Ecologische veroudering; toelichting.
  • Klimaat gerelateerde investering; toelichting.
  • Bijzondere waardeverminderingen; toelichting (o.a. energie- of CO2-intensieve activa).

In hoeverre beschikt uw onderneming over softwaresystemen die ondersteunen bij het vastleggen en rapporteren als het gaat om ESG, CSRD en meer specifieke informatie met betrekking tot duurzaamheidsverslaglegging? Wordt vastleggen aan de bron ondersteund en wordt dan automatisch verslaggeving op meerdere niveaus, richtlijnen en uitvragende partijen ondersteund.

Aangeraden wordt niet te wachten tot het laatste moment en dan met Excel aan de slag te gaan en het telkenmale handmatig overnemen van gegevens. 

Opzet seminar

Duurzaamheidsverslaglegging

(woensdag 15 maart 2022)

Inzicht wordt gegeven in de mogelijkheden op het gebied van Sustainability Reporting en de ondersteuning daarvan door software. Ook wordt ingegaan op de visie en ontwikkeling van Sustainability Reporting door softwareleveranciers. In hoeverre zijn deze laatste pro-actief bezig en wat mag u daarvan verwachten.

Doelgroep

Financials, accountants-, administratiekantoren, softwareleveranciers en andere geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over de laatste stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving en ondersteunende tools.

Programma (onder voorbehoud)

Ontvangst vanaf 13.00 uur met koffie.

13.30 uur
Inleiding 
Door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED. 

13.35 uur
ESG en CSRD
De eerste set van rapportage standaarden volgens de CSRD is oktober 2022 gepland.
Wat is de laatste stand van zaken op dit moment?

14.15 uur
Marktinitiatieven

15.00 uur
Pauze

15.20 uur
Van record tot report
Gegevens aanmalig registreren aan de bron die leidt tot automatische verslaggeving op meerdere niveaus, richtlijnen en uitvragende partijen. Ontwikkeling en visie bij softwareleveranciers.

16.00 uur
RGS Vaste activa en duurzaamheidsregistratie

16.30 uur
Pauze

16.50 uur
Volgt.

17.30 uur
Volgt.

18.00 uur
Afsluiten en napraten met een hapje.

18.30 uur
Einde bijeenkomst.

Deelname 

Kosten
Het standaard deelnametarief bedraagt 225 euro per persoon (excl. btw).

Locatie
Regio Utrecht/Hoevelaken.

Coronabeleid
Conform de (eventuele) regelgeving op dat moment).

Direct inschrijven
Volgt.

Organisator Onderzoeksbureau GBNED
E-mail info@gbned.nl


Onerzoeksbureau GBNED