Softwarepakketten.nl
Urios
Centralservices

Agenda

Kenniscongres administratieve software

Datum 27-06-2018
Duur Van 13.00 - 19.00 uur
Plaats Regio Utrecht/Amersfoort


Onderzoeksbureau GBNED organiseert op woensdag 27 juni 2018 het "Kenniscongres administratieve software".

Doel
Inzicht bieden in ontwikkelingen en oplossingen met betrekking tot en gerelateerd aan standaard administratieve software. Aan bod komen ontwikkelingen als RGS, PSD2, Instant Payments, UBL, PEPPOL en API's.

Doelgroep
Leveranciers van administratieve software en andere geïnteresseerden. 

Ontvangst vanaf 13.00 uur met koffie.

Programma (onder voorbehoud)

13.30 uur
Inleiding en mondelinge toelichting "Gids boekhoudsoftware 2018"
De 2018 versie van de Gids boekhoudsoftware (die eveneens uitkomt op 27 juni 2018) wordt mondeling toegelicht.
Door dagvoorzitter Gerard Bottemanne, GBNED.

14.00 uur
Privacy en Data Pro Code
Mede als gevolg van de AVG heeft ICT Nederland de Data Pro Code geïntroduceerd.
Door Inge Bremmer, juridisch adviseur, Nederland ICT

14.30 uur
Instant payments 
De Introductie van Instant Payments (interbancair betalen en ontvangen binnen 5 seconden, 24/7/365) is begin 2019. Leveranciers van administratieve software zijn daarbij een belangrijke doelgroep. 
Door Inge van Dijk, programmamanager Instant Payments, Betaalvereniging.  

15.00 uur
Pauze met koffie en netwerken.

15.30 uur
UBL en EN16931
Verreweg de meeste leveranciers van administratieve software hebben UBL als factuurstandaard ingebouwd, zowel voor uitgaande facturen als inkomende factuurverwerking. In de praktijk zijn hiervoor de volgende standaarden gevolgd: UBL2.0, UBL2.1. En daarvan afgeleid SI-UBL 1.0 en 1.1 (die weer afgeleid zijn van de OpenPEPPOL standaarden). SInds medio 2017 is er de Europese standaard EN16931, met UBL (en UN/Cefact) als syntaxen. Op basis van EN16931 hebben we dan ook te maken met CIUS (inperkingen van de basis – per land of groep ontvangers) en Extensies (uitbreiding van de basis – bilateraal of sectorgewijs overeen te komen). De stand van zaken van dit alles en de impact voor administratieve software komt tijdens deze sessie aan de orde. 
Door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.

16.00 uur
PEPPOL
ELektronisch factureren op basis van UBL is binnen administratieve software inmiddels gemeengoed. Een volgende uitdaging is een aansluiting op OpenPEPPOL, zowel voor uitgaande- als inkomende facturen. Softwareleveranciers sluiten in de regel aan via een authority of indirect via een BSP (Billing Service Provider). Aandachtspunten hierbij zijn: Waarom maakt PEPPOL e-factureren drempelloos voor de gebruiker, de onboarding zelf voor verzenders en ontvangers van facturen, de kosten om gebruik te maken van OpenPEPPOL als kanaal, verhuizen van het ene naar het andere access-point binnen OpenPEPPOL, bijvoorbeeld door te switchen van boekhoudpakket en hoe te handelen bij het ontbreken van een OpenPEPPOL adres bij de ontvanger. Al deze zaken komen tijdens deze sessie via een paneldiscussie met de OpenPEPPOL aanbieders eVerbinding, Storecove en TradeInterop aan de orde.

16.30 uur
API's
Steeds meer softwareleveranciers die zich met hun app’s (softwaresystemen) richten op de cloud maken gebruik van api’s om deel uit te maken van een uitgebreid (oneindig) ECO-systeem dat gebruikers in staat stelt al hun bedrijfsprocessen verregaand te automatiseren. Het gebruik van API's vereist echter wel maatregelen op het gebied van beheer, beveliging en performance. Deze onderwerpen worden tijdens deze sessie behandeld.

17.00 uur
Broodjesmaaltijd en netwerken.

17.45 uur
RGS
RGS staat voor Referentie Grootboekschema. Met behulp van RGS Ready kunt u nagaan in hoeverre RGS optimaal ondersteund wordt vanuit boekhoudsoftware. Gerard Bottemanne van GBNED geeft een uitgebreide toelichting op 14 RGS-Ready eigenschappen die van belang zijn om RGS optimaal te ondersteunen vanuit boekhoudsoftware. Ook wordt ingegaan op de stand van zaken rondom RGS.

18.15 uur
Impact PSD2 en oplossingen voor administratieve software 
Het gaat dan met name om de implementatie van XS2A (Access to the Account. Aan bod komt de rol van rekeninginformatiediensten; zijnde online diensten voor het verstrekken van geconsolideerde informatie over een of meer betaalrekeningen die de betaaldienstgebruiker bij een of meer betaaldienstverleners aanhoudt.

18.45 uur
Napraten met leveranciers op de informatiemarkt.

19.15 uur
Einde bijeenkomst.

Locatie: 
EXPO Hoevelaken 
Koninginneweg 1
3871 JZ Hoevelaken
(gratis parkeren op eigen terrein)

Informatiemarkt
Maak kennis met de volgende softwareleveranciers (volgt):

Kosten
Het deelnametarief bedraagt slechts 95 euro incl. broodjeslunch (excl. BTW).

Direct inschrijven voor woensdag 27 juni 2018.
Naar online aanmeldformulier... 

Organisator Onderzoeksbureau GBNED
E-mail gerard@gbned.nl


Onerzoeksbureau GBNED