Softwarepakketten.nl

Agenda

ICT Accountancy praktijkdag: software voor de belastingadviespraktijk

Datum 06-06-2018
Duur 13.30 - 19.00 uur (dus filevrij!)
Plaats Hoevelaken
Locatie Expo Hoevelaken


Onderzoeksbureau GBNED organiseert op woensdag 6 juni 2018 de "ICT Accountancy praktijkdag: software voor de belastingadviespraktijk".

Doel
De fiscaal intermediair en andere geïnteresseerden inzicht bieden in visie en oplossingen voor fiscale aangiftes IB en VPB en daaraan gerelateerde zaken, zoals koppeling boekhouden, deponeren jaarrekening (micro/klein) en natuurlijk adviesgerelateerde data-analyse voor de aangiftepraktijk. Met als belangrijk motto "zien is geloven", waarbij leveranciers van fiscale aangiftesoftware IB en VPB uitgedaagd worden live een bepaalde casus te tonen.

Casussen 
In het programma zijn een drietal casussen opgenomen, te weten:
1. Casus IB-(winst)aangifte;
2. Casus VPB-aangifte en publicatiestukken KVK;
3. Casus adviesgerelateerde data-analyse.

Casus 1 en 2 worden zo nodig vooraf verder voorbereid en uitgewerkt in overleg met een of meerdere fiscaal intermediairs, aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB). Na een korte toelichting van een casus krijgen betrokken leveranciers de mogelijkheid om de casus live uit te voeren voor de deelnemers in de zaal. ALLE leveranciers van fiscale aangiftesoftware, mits IB EN VPB software, in Nederland krijgen de gelegenheid om (zonder kosten) mee te doen met de casussen, zodat er GEEN commerciële drempel is. 

De volgende leveranciers hebben hun medewerking toegezegd:
1. AFAS Software;
2. Reed Business;
3. Unit4;
4. Wolters Kluwer.

Ontvangst vanaf 13.00 uur met koffie.

Programma (onder voorbehoud)

13.30 uur
Inleiding door dagvoorzitter Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

13.40 uur
Casus IB-(winst)aangifte
Met aandacht voor de volgende aspecten:

 1. Inlezen gegevens vanuit boekhoudsoftware en/of de audifile;
 2. Aandacht voor fiscale oudedagsreserve;
 3. Aandacht voor de afschrijvingsstaat en de mate waarop de gegevens automatisch gevuld worden vanuit boekhoudsoftware;
 4. Inlezen gegevens o.b.v. de Vooringevulde aangifte (VIA) en de wijze van overname in de aangiftesoftware; 
 5. Visie en ontwikkelingen (leveranciers) in een nutshell en vragen uit de zaal.

15.10 uur
Pauze met koffie en netwerken.

15.40 uur
Casus VPB-aangifte en publicatiestukken KVK
Met aandacht voor de volgende aspecten:

 1. Inlezen gegevens vanuit boekhoudsoftware en/of de audifile;
 2. Consolidatie van twee bedrijven;
 3. Komen tot één VPB-aangifte en twee publicaties bij de KVK;
 4. Vragen uit de zaal.

16.40 uur
Exit strategie en overstappen naar ander pakket

Met aandacht voor de volgende aspecten:

 1. Blijft data beschikbaar in het huidige pakket en zo ja hoelang en tegen welke kosten?
 2. Kan data overgezet worden naar het nieuwe pakket en zo ja welke data en tegen welke kosten?

Overzetten van data kan van belang zijn voor vele zaken, zoals: verliesverrekening (IB en VPB), middeling en desinvestering.
En denk ook aan SBA's die nog ontvangen zijn via het oude pakket en natuurlijk uw digitaal PKI-certificaat. 

Beantwoorden en toelichting door leveranciers op bovenstaande vragen met eventueel discussie.

17.10 uur
Broodjesmaaltijd en netwerken.

17.50 uur
Casus adviesgerelateerde data-analyse en de AVG
Vanuit fiscale aangiftesoftware meer inzetten op advisering. Deze casus is niet verder ingevuld. Leveranciers wordt gevraagd aan te geven en te tonen op welke wijze binnen hun software advisering door de fiscaal intermediair ondersteund wordt en wat hun visie hierover is. Ook komt aan de orde in hoeverre RGS (Referentie grootboekschema) invloed heeft of gaat krijgen.

En op het moment van de bijeenkomst op 6 juni 2018 ligt de invoeringsdatum van de AVG alweer een kleine 2 weken achter ons. We gaan in op de relatie tussen de AVG en de hiervoor genoemde advisering. En op eventuele vragen rondom de AVG die nog open staan in relatie tot fiscale aangiftesoftware. 

19.00 uur
Napraten met leveranciers en netwerken.

19.15 uur
Einde bijeenkomst.

Locatie: 
EXPO Hoevelaken 
Koninginneweg 1
3871 JZ Hoevelaken
(gratis parkeren op eigen terrein)

Kosten
Het deelnametarief bedraagt 125 euro incl. broodjesmaaltijd (excl. BTW).
Leden van RB en Novak betalen het gereduceerde tarief van 110 euro (excl. BTW).

Overdrachtsuren PE
RB: 4 PE-punten (niet fiscaal)

Direct inschrijven voor woensdag 6 juni a.s.
Naar online aanmeldformulier... 
 

Organisator Onderzoeksbureau GBNED
E-mail gerard@gbned.nl


Onerzoeksbureau GBNED