Softwarepakketten.nl

Agenda

Cybersecurity toegepast op uw kantoor

Datum 13-05-2020
Duur 13.00 - 18.30 uur
Plaats Regio Amersfoort / Utrecht


Cybersecurity is een breed terrein. Speciaal voor accountants- en administratiekantoren hebben wij een programma samengesteld dat toegespitst is op onder andere de volgende onderwerpen:

  1. Landschap veiligheid (web)applicaties; met standaarden en de AVG.
  2. Authenticatie en autorisatie; met digitaal ondertekenen, wachtwoordbeheer en beveiligd berichtenverkeer.

Authenticatie is het proces om de identiteit van een gebruiker of van een systeem te verifiëren (= controleren en vast te stellen). Wettelijke term: authentificatie. Ook wel uitgelegd als: is degene ook degene die hij of zij zegt te zijn.

Autorisatie heeft betrekking op personen die binnen of namens een organisatie bevoegd en/of gemachtigd zijn bepaalde handelingen (of transacties) te verrichten.

Cybersecurity

In relatie tot authenticatie en autorisatie komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Digitaal ondertekenen en de elektronische handtekening;
- eHerkenning;
- Wachtwoordbeheer en Single Sign-on;
- Twee factor authenticatie (2FA);
- Multi-factor authenticatie (MFA);
- Beveiligd berichtenverkeer (o.a. per e-mail);

Doelgroep
Financials, accountants-, administratiekantoren, softwareleveranciers en andere geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over de laatste stand van zaken op het gebied van Cybersecurity voor de accountancy. 

Ontvangst vanaf 13.00 uur met koffie.

Programma (onder voorbehoud)

13.30 uur
Inleiding door door dagvoorzitter Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

13.40 uur

14.55 uur
Toelichting "leren van elkaar"
Onder het motto "leren van elkaar" delen deelnemers, na een bezoek aan de informatiemarkt,opgedane bevindingen. Er volgt een korte uitleg over de invulling daarvan door de dagvoorzitter.

15.00 uur
Pauze met koffie en bezoek aan de informatiemarkt. 
Met in elk geval een gericht bezoek aan een tweetal softwareleveranciers om daar bevindingen op te doen.

15.30 uur
Leren van elkaar
Deelnemers kunnen een terugkoppeling geven over hun bezoek aan de informatiemarkt. Wat vinden zij het melden waard en wat vinden de andere deelnemers daarvan? Op deze wijze leren deelnemers van elkanders bevindingen.

17.00 uur
Broodjesmaaltijd en netwerken op de informatiemarkt.

17.45 uur

18.30 uur
Afsluiten en einde bijeenkomst.

Informatiemarkt
Op de informatiemarkt kunt u kennismaken met de volgende leveranciers:
Volgt.

Locatie 
EXPO Hoevelaken 
Koninginneweg 1
3871 JZ Hoevelaken
(gratis parkeren op eigen terrein)

Kosten
Het standaard deelnametarief bedraagt 175 euro per persoon. 
Leden van Novak en Noab betalen het gereduceerde tarief van 150 euro per persoon.
Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Vroegboektarief
Bij aanmelden uiterlijk 31 maart 2020 bedraagt het deelnametarief altijd 140 euro per persoon, exclusief BTW. 

Direct inschrijven voor woensdag 13 mei 2020
Naar inschrijven...  
 

Organisator Onderzoeksbureau GBNED


Onerzoeksbureau GBNED