Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Wiki Practice management accountancy

Procesbeheer (workflow management)

Met name het toewijzen van medewerkers aan taken en processtappen om op basis van een voor gedefinieerde workflow opdrachten uit te voeren voor cliënten.

Procesbeheer wordt ook aangeduid als Business Process Management (BPM). BPM heeft betrekking op het optimaliseren van processen met als doel het verbeteren van bedrijfsprestaties van het kantoor. Processen overspannen hierbij organisatorische grenzen (afdelingen). BPM heeft een relatie met WorkFlow Management (WFM) wat betreft uit te voeren activiteiten, en de volgorde daarvan, binnen een bedrijfsproces. Het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen (Procesanalyse- en ontwerp) is een belangrijk onderdeel van BPM. Workflow Management (WFM) regelt de wijze en volgorde van de activiteiten binnen een bedrijfsproces. Processtappen worden opgegeven met tijdstippen waarop uit te voeren en door welke medewerkers (Human task support). 

Als onderdeel van Practice management onderscheiden we primair de volgende functies en eigenschappen als het gaat om procesbeheer:

 • Zijn medewerkers en afdelingen toe te wijze aan taken?
  Het gaat dan om het toewijzen aan taken van lopende projecten.
    
 • Is een (groeps-)agenda met taken en afspraken aanwezig?
  Zodat voor alle betrokkenen inzicht is in elkanders taken en afspraken.

 • Is workflow management (WFM) mogelijk?
  Regelt de wijze en volgorde van de activiteiten binnen een proces.
    
 • Is ‘human task support’ aanwezig?
  Processtappen worden opgegeven met tijdstippen waarop uit te voeren en door welke medewerkers.
   
 • Is het uitvoeren, accorderen, wijzigen en controleren (c.q. bewaken) van workflow taken of signaleringen aanwezig?
  Zeg maar het volledige beheer c.q. management van de workflow.
   
 • Kan met templates gewerkt worden voor in te richten workflows?
  Bijvoorbeeld per soort van uit te voeren workflow. Zoals het samenstellen van een jaarrekening of kredietrapportage.
   
 • Zijn er functies op het gebied van werkprogramma’s opgenomen?
  Geef hiervan een korte toelichting.

  Voor onder meer samenstelwerkzaamheden van een jaarrekening en het controleren van de (wettelijk te deponeren) jaarrekening door accountantskantoren (uitvoeren van de wettelijke controle) is speciale software op de markt. Het gaat dan om software die werkprogramma's ondersteunt en zorgdraagt voor dossiervorming van de uitgevoerde werkzaamheden.
   
 • Kan per opdracht worden aangegeven welke onderdelen van een werkprogramma uitgevoerd moeten worden?
  Zodat een werkprogramma als het ware op maat gemaakt kan worden voor een bepaalde opdracht.
    
 • Kan per opdracht een bestaand werkprogramma aangepast worden?
  Dus bijvoorbeeld nieuwe activiteiten toevoegen.
    
 • Kan per opdracht een werkprogramma nieuw aangemaakt worden?
  Bijvoorbeeld een werkprogramma voor een speciale opdracht.
    
 • Kan een team worden toegekend aan een dossier of opdracht?
  Zoals teamleider, accountant, assistent accountant en fiscalist.

Thema Practice management

Met opvragen practice management software, laatste nieuws en artikelen.
Naar Thema Practice management software...
    

Rapport: Practice management voor de accountancy

Dit rapport is gericht op Practice management software voor de accountancy. Bij de selectie van dergelijke systemen staat voorop dat deze in ruime mate afgestemd zijn op de werkwijze binnen een accountantskantoor. Ook is aandacht voor aparte oplossingen m.b.t. “Compliance en cliëntacceptatie”, "Digitaal ondertekenen" en "Portaalsystemen".
Naar opvragen gratis rapport: practice management voor de accountancy...
  

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.


WIKI suggesties
Suggesties om deze WIKI practice management software te verbeteren kunnen gemaild worden aan redactie@softwarepakketten.nl


Onerzoeksbureau GBNED