Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, het begin (verwijzing xml en namespaces)

Een UBL document (in dit geval de factuur) begint altijd met:

 1. Verwijzing naar XML versie. 
 2. Verwijzing naar Namespaces.
 3. UBL Extensies / Niet in gebruik bij EU-N
 4. UBLVersionID; Versie UBL. / niet in gebruik bij EU-N 
  Advies UBL Ketentest: wel gebruiken.
    
 5. CustomizationID; optioneel / EU-N verplicht / PEPPOL verplicht
  Verwijzing naar specificatie voor specifiek gebruik van UBL. In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar de EU standaard EN16931 opgenomen, aangevuld met een verwijzing naar de NLCIUS.
    
 6. ProfileID; optioneel / EU-N optioneel / PEPPOL verplicht.
  verwijzing naar profiel voor specifiek gebruik van UBL.  

  Toelichting EU-N:
  Hier wordt ProfileID gebruikt voor verwijzing naar Business process type. 

Voor het gebruik van PEPPOL zijn dus zowel CustomizationID als ProfileID verplicht.

Advies UBL Ketentest: zowel CustomizationID als ProfileID altijd opgeven, ook al wordt de factuur niet via PEPPOL uitgewisseld.
De twee elementen zitten de uitwisseling van UBL-facturen op een andere wijze (zoals per email) NIET in de weg.

EU-N uitleg algemeen

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

1. Verwijzing naar XML versie
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2. Verwijzing naar Namespaces
<Invoice xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-2"
xmlns:udt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:UnqualifiedDataTypes-2"
xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2">

Oud (ter vergelijking bij eventuele conversie):
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"     xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 

xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2       http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">

3. UBL Extensies
<ext:UBLExtensions>
       <ext:UBLExtension>
       ...........
       </ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtenions> 

4. UBLVersionID
<cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>

5. CustomizationID
<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0</cbc:CustomizationID>

6. ProfileID
<cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>

Toelichting:
Blanco regels kunnen weggelaten worden. Is alleen ter verduidelijking.  Onerzoeksbureau GBNED