Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, algemene factuurgegevens (zoals factuurnummer en -datum)

Een UBL factuur bevat de volgende algemene factuurgegevens:

 1. ID (Factuurnummer). EU-N
 2. Factuurdatum. EU-N
 3. Vervaldatum; optioneel, maar wel aanbevolen / EU-N optioneel
     
 4. Factuurtype code; optioneel / EU-N verplicht
  Voor een (commerciële) factuur geldt hiervoor standaard de waarde ‘380’.
  De praktijk leert dat niet alle leveranciers de waarde van ‘380’ hebben opgegeven en soms dit element geheel weg laten (het is per slot van rekening optioneel volgens standaard UBL). In het laatste geval kan kan door de ontvanger uitgegaan worden van ‘380’. Vanuit de UBL Ketentest wordt vooralsnog geadviseerd uitsluitend ‘380’ te gebruiken en geen andere InvoiceTypeCode.

  In sommige andere landen wordt voor creditnota's gebruikt gemaakt van de code '381'.
  Meer over creditnota's...
    
 5. Algemene factuurinformatie; optioneel / EU-N optioneel.

  Aanvullende toelichting EU-N:
  Het onderwerp in de toelichting (kunnen er meerdere zijn) wordt aangeduid binnen ##.
  Zie uitwerking hieronder.
     
 6. Peildatum voor belastingen (BTW peildatum); optioneel / EU-N optioneel
  Geadviseerd wordt deze gelijk te houden aan de factuurdatum. 
     
 7. Valutacode voor de gehele factuur; optioneel / EU-N verplicht
  Vanuit Nederland in verreweg de meeste gevallen "EUR". 
  Als niet opgegeven wordt "EUR" verondersteld.
     
 8. Overige valutacodes; optioneel
  Aanvullend op de hiervoor genoemde valutacode kan een, desgewenst afwijkende, valutacode worden opgegeven voor specifieke doeleinden, zoals: valutacode voor belastingen (BTW), regelprijs en/of betaling.
  Geadviseerd wordt hier geen, of in ieder geval zo min mogelijk, gebruik van te maken.
  Valutacode voor BTW is ook optioneel aanwezig bij EU-N.
      
 9. Referenties van de klant; optioneel / EU-N optioneel.
  Enerzijds kan een interne referentie van de klant opgegeven worden via:
  - het element "AcountingCost" en anderzijds;
  - via het element "BuyerReference".
    
 10. Periode waarover de factuurprestatie is verricht; optioneel / EU-N optioneel  
  Via het element "InvoicePeriod" kan een factuurperiode wordt opgegeven, die dan bestaat uit de onderliggende elementen "StartDate" en "EndDate".
  Als gekozen wordt voor "InvoicePeriod" dan moeten "StartDate" en "EndDate" beide verplicht gevuld worden. Formaat datum is in beide gevallen "YYYY-MM-DD".

  Aanvullend EN-N optioneel
  Het element "DescriptionCode". The code of the date when the VAT becomes accountable for the Seller and for the Buyer.

 EU-N uitleg algemeen

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

1. ID (Factuurnummer)
<cbc:ID>20150101</cbc:ID>

2. Factuurdatum
<cbc:IssueDate>2015-02-16</cbc:IssueDate>

3. Vervaldatum
<cbc:DueDate>2015-03-18</cbc:DueDate>

4. Factuurtype code
<cbc:InvoiceTypeCode listID="UNCL1001" listAgencyID="6">380</cbc:InvoiceTypeCode>
(let op: wel verplicht bij EU-N)

5. Algemene factuurinformatie
<cbc:Note>10001/20150101</cbc:Note>

Uitwerking voor EU-N:
<cbc:Note>#subject code#nadere toelichting subject is dan verplicht</cbc:Note>

6. Peildatum voor belastingen (BTW)
<cbc:TaxPointDate>2015-02-16</cbc:TaxPointDate>

7. Valutacode voor de gehele factuur
<cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO 4217 Alpha" listAgencyID="6">EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
(let op: wel verplicht bij EU-N)

8. Overige valutacodes
<cbc:TaxCurrencyCode listID="ISO 4217 Alpha" listAgencyID="6">EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
<cbc:PricingCurrencyCode>normalizedString</cbc:PricingCurrencyCode>
<cbc:PaymentCurrencyCode>normalizedString</cbc:PaymentCurrencyCode><cbc:PaymentAlternativeCurrencyCode>normalizedString</cbc:PaymentAlternativeCurrencyCode>

9. Referenties van de klant
<cbc:AccountingCost>RK20152013</cbc:AccountingCost>
<cbc:BuyerReference>[string]</cbc:BuyerReference>

10. Periode waarover de factuurprestatie is verricht
<cac:InvoicePeriod>  
<cbc:StartDate>2015-02-16</cbc:StartDate>   
<cbc:EndDate>2015-02-16</cbc:EndDate>
<cbc:DescriptionCode>normalizedString</cbc:DescriptionCode
>
</cac:InvoicePeriod>Onerzoeksbureau GBNED