Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, aflevercondities (DeliveryTerms)

DeliveryTerms is Optioneel. / EU-N geheel niet opgenomen
Hier kan bijvoorbeeld verwezen worden naar de Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC).

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

<cac:DeliveryTerms>
<cbc:SpecialTerms>[Delivery Terms]</cbc:SpecialTerms>
</cac:DeliveryTerms> Onerzoeksbureau GBNED