Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Nadere specificaties Nederland (NLCIUS) op de EN 16931

Volgens de norm EN 16931 is het mogelijk om inperkingen te doen op de norm door optionele velden van de basisfactuur verplicht te stellen of door een specifieke invulling te eisen van de optionele velden.

Het NLCIUS initiatief is er om veelheid van dergelijke inperkingen te voorkomen én zorgt dat de Nederlandse overheid (zowel rijk als gemeenten) en bedrijfsleven (Simplerinvoicing, SETU, SALES, e.a.) dezelfde keuzes hierin maken.

Het Standaardisatie­platform e-factureren meldt o.a. het volgende over de NLCIUS:

Verwijzing naar gebruiksinstructies voor de basisfactuur (201804, PDF); Deze gebruiksinstructie is in lijn gebracht met de Core Invoice Usage Specification die door Peppol is uitgebracht. Peppol wordt in Nederland vertegenwoordigd door Simplerinvoicing. Deze
gebruiksinstructie is bij Peppol aangemeld als een voor Nederland specifieke rule set. Dat betekent dat deze gebruiksinstructie binnen het Peppol netwerk verplicht moet worden gehanteerd door Nederlandse leveranciers. Het semantisch model volgens EN 16931-1 met de inperkingen in deze gebruiksinstructie is de opvolger van het Semantisch Model E-Factureren (SMEF). 

Volgens de Europese richtlijn 2014/55/EU en de wet behoren elektronische facturen te voldoen aan de Europese Norm
EN 16931-1. Deze Norm bevat een semantisch gegevensmodel van een kernfactuur. Een kernfactuur moet bovendien opgemaakt zijn volgens één van twee syntaxen: UBL 2.1 of UN/CEFACT XML CII D16B (beide zijn implementaties van XML) om de kernfactuur geautomatiseerd te kunnen ontvangen en verwerken. 

Het Forum Standaardisatie meldt o.a. het volgende over de NLCIUS:

"NLCIUS is een aanvullende specificatie op de verplichte Europese Norm (EN)16931 voor toepassing in Nederland. De Europese Norm (EN16931) beschrijft de wijze van e-factureren naar overheden en is ook bruikbaar voor bedrijven onderling. EN16931 en NLCIUS geven duidelijkheid aan overheden en bedrijven over de elementen en gegevens die op facturen naar overheidsorganisaties gebruikt dienen te worden in Nederland".

"In combinatie met de Europese Norm (EN)16931 beschrijft NLCIUS welke gegevenselementen er in een elektronische factuur opgenomen dienen en kunnen worden, wat de samenhang is tussen deze elementen en wat de betekenis is van deze elementen. EN 16931 biedt ruimte om, binnen bepaalde kaders, aanvullende eisen te stellen door zowel (groepen van) ontvangers als verzenders. Bijvoorbeeld om land-specifieke wetgeving te implementeren. Om te voorkomen dat ontvangers aan overheidszijde hierin afwijkende keuzes maken is, hebben TNO en NEN samen met belanghebbenden een 'core invoice usage specification' (CIUS) ontwikkelt voor verplichte toepassing in Nederland. Uitgangspunt is dat deze Nederlandse CIUS (NLCIUS) zal zo min mogelijk afwijkt van de Europese norm".

"NLCIUS is een nieuwe versie van SMeF en is een aanvullende specificatie op de Europese Norm EN16931 voor toepassing in Nederland. NLCIUS heeft net als SMeF2.0 tot doel om op semantisch niveau te komen tot één model voor elektronische facturen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om meerdere standaarden te ondersteunen omdat een dergelijk model overheid en bedrijfsleven duidelijkheid biedt over welke elementen er op een elektronische factuur opgenomen dienen te worden ongeacht de onderliggende techniek van uitwisseling. De onderliggende techniek is gespecificeerd in bijvoorbeeld de SETU en UBL standaard. Dit zijn twee veelgebruikte standaarden voor elektronisch factureren. Dankzij mappings kunnen gebruikers van deze standaarden op een eenvoudige uniforme wijze elektronisch naar de overheid factureren. Mappings naar andere standaarden zijn bovendien ook mogelijk". 

"Toepassingsgebied: Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector".

Aanbevolen:Onerzoeksbureau GBNED