Softwarepakketten.nl

Aanvragen toegangsgegevens leverancier Softwarepakketten.nl

Leveranciers > Aanvragen toegangsgegevens

Als u een of meer pakketten of diensten heeft aangemeld kunt u onderstaand toegang aanvragen om on-line mutaties aan te brengen op de aangemelde relatie- en pakketgegevens. U kunt dit formulier ook gebruiken als u eerder pakketten heeft aangemeld maar niet meer in het bezit bent van uw toegangsgegevens.

Na ontvangst van onderstaand formulier ontvangt u (in de regel binnen 24 uur), na controle, een toegangscode en een wachtwoord. Dit laatste kunt u on-line wijzigen, nadat u zich heeft aangemeld.

 

 Neem deze tekens over 


Na ontvangst van uw aanvraag, en controle, zullen wij u (in de regel binnen 24 uur) een bevestiging zenden met een toegangscode en wachtwoord.

Alvast bedankt voor uw interesse om uw gegevens on-line te onderhouden.


Onerzoeksbureau GBNED