Softwarepakketten.nl
Urios

Aanvragen toegangsgegevens leverancier Softwarepakketten.nl

Leveranciers > Aanvragen toegangsgegevens

Als u een of meer pakketten of diensten heeft aangemeld kunt u toegang aanvragen om on-line mutaties aan te brengen op de aangemelde relatie- en pakketgegevens. 

Voor het aanvragen van toegangsgegevens kan een mail gezonden worden aan webmaster@softwarepakketten.nl met vermelding van:

  1. Uw bedrijfsnaam
  2. Uw naam
  3. Uw emailadres (geen hotmailadres)
  4. Eventuele opmerkingen.

Anders kan contact opgenomen worden met Onderzoeksbureau GBNED.

 


Onerzoeksbureau GBNED