Softwarepakketten.nl

Links

Pakketsoort - ICT Beheer - Beveiliging > ICT Beheer en Beveiliging

Antivirus Startpagina
Veel links met antivirus informatie.
Business Software Alliance (BSA)
Organisatie die zich bezig houdt met de bestrijding van illegale software. Bieden via de website ondermeer documenten over het omgaan met software(licenties).
Cloud Security Alliance
Promotie van "best practices" op het gebied van beveiliging bij Cloud computing.
GOVCERT.NL
GOVCERT.NL is het Cyber Security en Incident Response Team van de overheid. Bouwt aan de digitale veiligheid van Nederland door het voorkomen en afhandelen van ICT-veiligheidsincidenten. Geven tijdige waarschuwingen en adviezen, waarbij we ons inzicht in actuele dreigingen en onze up-to-date kennis inzetten. Nationale én internationale samenwerking is daarbij essentieel. We ondersteunen organisaties met een publieke taak, zoals overheidsorganisaties en bedrijven in vitale sectoren.
Hackerwhacker
Website met (technische) informatie over beveiliging, nieuws, software en links.
ITtoolbox Security
Informatie over authenticatie, encryptie, nieuws en discussiegroepen.
Mijndigitalewereld
Is ontwikkeld als onderdeel van het nationale programma Digivaardig & Digibewust.
PKI-overheid
Informatie van de overheid over ondermeer de elektronische handtekening op bais van PKIo(verheid).
Prepare for privacy
Website van Deloitte over Privacy en Bescherming van persoonsgegevens. Met interessante blogs en artikelen.
Privacy Startpagina
Veel links met privacy informatie.
Security.nl
Website met nieuws over internetbeveiliging, discussieforum en links.
The Wildlist Organisation
Publiceert periodiek een lijst met virussen onder de naam "Wildlist".
Virus alerts
Houdt u op de hoogte van actuele zaken op virusgebied.
VUrORE
VUrORE is de Studievereniging van de IT Audit Opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De website bevat onder meer interessante scripties op het gebied van IT Audit.

Onerzoeksbureau GBNED