Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Links

Pakketsoort - Boekhoudsoftware > Financiële administraties

Boekhoudplaza: de vindplaats voor RGS MKB
RGS MKB is het standaard decimaal rekeningschema voor het MKB. Met tevens een relatie naar rapportages en modellen voor kengetallen.
XML Auditfiles
Websites met informatie over de standaard Auditfiles, zoals Auditfile Financieel (XAF), Audit Salaris (XAS) en Auditfile Afrekensystemen (XAA).
UBL Ketentest
Vindplaats voor de UBL standaard in Nederland.

Onerzoeksbureau GBNED