Softwarepakketten.nl

Links

Pakketsoort - eBusiness > Internet eBusiness

eBusiness startpagina
verwijzingen naar websites over eBusiness.
eBusiness watch
The Sectoral e-Business Watch studied the impact of ICT and e-business on enterprises, industries and the economy in general.
OASIS
Not-for-profit organisatie op het gebied van eBusiness standaards.

Onerzoeksbureau GBNED