Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Links

SEPA > Cash-, Treasurymanagement en eBankieren

Bitcoin Properly
Video met uitleg over Bitcoin en Blockchain.
Blockchain Wiki
Informatie over Block chain via Wikipedia.
Wat is Blockchain?
Website met duidelijk uitleg over Blockchain in het Nederlands. Met uitleg en toepassingen.
Treasury.nl
Community voor o.a. treasury, risk management, controllers, accounting, treasury control, Basel ii en IFRS.
Gtnews
Internationale kennisbank voor treasury, finance, payments and cash management professionals. Met White papers, Research & Guides, Newsletters en Webinars.
Betaalvereniging
Informatie van de Betaalvereniging.
De Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN)
De VBIN is de branchevereniging voor de in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) omschreven betaalinstellingen, elektronischgeldinstellingen (EGI’s) en ondernemingen die het bedrijf maken van betaaldienstverlening in Nederland in het algemeen.
Campagne website SEPA/IBAN
Zowel consumenten als bedrijven kunnen naar deze site verwezen worden voor algemene informatie over SEPA/IBAN.
SEPA.nl
Website voor corporates over de ontwikkelingen op het gebied van SEPA.
IBAN Converter
Met de IBAN converter van Creditcard.nl kunt u eenvoudig en snel uw reguliere bankrekeningnummer omzetten naar het internationale IBAN nummer. Bovendien krijgt u ook direct de BIC code te zien die nodig is voor internationale transacties.
Betalingsgerelateerde XML Validatie service
Ondersteunt het ISO 20022 XML migratie proces. Webbased, multibank XML validatie service voor het testen en valideren van betalingsgerelateerde XML bestanden. Met bankspecifieke business rules. XMLdation is een uitstekende service voor consultants en softwareleveranciers.
EU - Directive on Payment Services (PSD)
The Directive on Payment Services (PSD) provides the legal foundation for the creation of an EU-wide single market for payments. The PSD aims at establishing a modern and comprehensive set of rules applicable to all payment services in the European Union.
CGI
CGI staat voor Common Global Implementation (CGI).De doelstelling van CGI het vereenvoudigen van gegevensuitwisseling tussen ondernemingen en banken. Een en ander op basis van de ISO 20022 XML standaard (waarop ook SEPA is gebaseerd).

Onerzoeksbureau GBNED