Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Links

Pakketsoort - ICT Beheer - Authenticatie > ICT Beheer > Authenticatie en autoriatie

DigiD
Is bedoeld voor burgers om in te loggen bij overheidsinstanties. Wordt daardoor ook gebruikt voor zelfstandigen met een eenmanszaak voor bijvoorbeeld het doen van Belastingaangifte (BTW en IB).
eHerkenning
Website van de Nederlandse Overheid over eHerkenning.
iDIN
iDIN is een dienst van de banken waarmee consumenten zich bij andere organisaties online kunnen identificeren met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank.
PKI-overheid
Gegevens gaan van systeem tot systeem over internet of besloten netwerk waarbij eisen gesteld worden aan de vertrouwelijkheid, integriteit en authenticiteit. Voor het waarborgen van deze eisen is het voor Logius-producten verplicht om gebruik te maken van een certificaat, uitgegeven door PKIoverheid.

Onerzoeksbureau GBNED