Softwarepakketten.nl

Mailinglist > Softwarepakketten.nl

Nieuwsbrief Softwarepakketten.nl juni 2017 met: blockchain, instant payments en EU-kernfactuur

Uitgave juni 2017

Actueel

Boekhoudsoftware volgens de blockchain filosofie. Wie bijt de spits af?
"Een blockchain is een online register waarin transacties worden geregistreerd. Er wordt ook wel gesproken over een digitaal gedecentraliseerd grootboek. Iedereen die deelneemt heeft een kopie van het grootboek op zijn computer staan.Iedere transactie, een block, wordt als het ware door alle gebruikers geverifieerd". Bottom line komt het er op neer dat niemand iets aan een bestaande transactie kan veranderen. 

Onderzoeksbureau GBNED is gestart met een verkenning naar de mogelijkheden en impact van de blockchain filosofie voor boekhoudsoftware. Is het bijvoorbeeld mogelijk boekhoudtransacties decentraal te registreren? Zoals bij de gebruiker zelf, de accountant, de Kamers van koophandel, de Belastingdienst, de bank, etc. En welke restricties moeten dan in acht genomen worden. Inmiddels kennen we elekronisch bankieren, waarbij bankafschriften automatisch verwerkt worden in de boekhouding. Geldt dit laatste ook voor betaaltransacties die we doen in cryptocurrency (zoals de Bitcoin) die ook op blockchain zijn gebaseerd. of zijn we nog niet zo ver?
Lees blog: boekhoudsoftware volgens de blockchain filosofie.

Meepraten over blockchain op 14 juni 2017
Op 14 juni 2017 is er een klenschalige brainstormsessie voor leveranciers van boekhoudsoftware en accountants om te komen tot een eerste aanzet van een onderzoek naar "Boekhoudsoftware volgens blockchain filosofie".
Lees verder en deelname. (vol=vol).

Awareness Survey SEPA Instant Payments
SEPA Instant Payments zal het mogelijk maken voor betalingsverkeergebruikers (retail en zakelijk, winkeliers, betaalinstellingen) om 24/7 binnen enkele seconden te betalen en geld te ontvangen. In Nederland zelfs binnen 5 seconden. Bent u voorbereid op de impact en heeft u zicht op welke voordelen het kan bieden voor uw dienstverlening? Vindt het uit en doe mee aan deze survey van Payments Advisory Group.
Naar survey...

Nieuwe Europese kernfactuur en de implementatie daarvan in UBL
Onder de noemer "EN 16931-1" is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur". De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken vanaf eind 2018.

Dat de Europese kernfactuur de UBL-syntax ondersteunt is natuurlijk fantastisch en onderschrijft het belang van UBL als standaard voor elektronisch factureren. Niet voor niets hebben de meeste softwareleveranciers UBL al geïmplementeerd in hun (boekhoud- en/of factuur)software op basis van de standaard UBL 2.0 of 2.1 en daaruit de factuurelementen die van toepassing zijn op de meeste facturen in Nederland.

Op 18 mei 2017 heeft dr. Ir. Fred van Blommestein, Lead editor van de nieuwe Europese norm voor een elektronische factuur, een uitgebreide toelichting gegeven over het gebruik van de kernfactuur, kwamen veel voorkomende scenario’s aan de orde en is ook stilgestaan bij uitbreidingen voor specifieke gevallen. Deze presentatie is beschikbaar.
Lees verder en opvragen presentatie...


Onderzoek en artikelen

Gids boekhoudsoftware 2017: leidt gebruik van het ene boekhoudpakket tot meer naheffingen door de Belastingdienst dan het andere?
18 mei 2017 is de “Gids boekhoudsoftware 2017” verschenen met trends en actuele onderwerpen, een compleet overzicht van beschikbare boekhoudsoftware en daarbij behorende eigenschappen.

Het aanbod van de aangeboden boekhoudsoftware is voor de gids onderverdeeld naar:

  1. ZZP en klein MKB; met een kleine stijging als het gaat om “online boekhouden” (42 pakketten) en opnieuw een kleine afname als het gaat om lokaal draaiende pakketten (21).
  2. Middelgroot MKB; een uiterst stabiel aanbod van zo’n 20 boekhoudpakketten, met als minimaal vereiste functionaliteit: kostenplaatsen, budgettering, afschrijvingen, automatische betalingen en elektronische rekeningafschriften.
  3. Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals); eveneens een stabiel aanbod van zo’n 10 boekhoudpakketten met als minimaal vereiste functionaliteit: meerdere boekingsdimensies, budgettering, vreemde valuta, afschrijvingen, elektronische rekeningafschriften, verplichtingen en consolidatie.

Opvallend is de betrekkelijk grote tweedeling tussen boekhoudsoftware voor het kleine segment en daarboven. Dit laatste komt door het nog steeds groeiende aanbod van online boekhoudsoftware voor met name het ZZP-segment. Met een potentiële doelgroep van zo’n 1 miljoen zelfstandigen lijkt het ZZP-segment in trek bij ook steeds weer nieuwe aanbieders van online boekhoudsoftware. Sommige van deze aanbieders pretenderen dat er geen kennis van boekhouden noodzakelijk is om met hun boekhoudsoftware te werken. Over dit laatste lopen de meningen in de praktijk uiteen.

Een suggestie vanuit Onderzoeksbureau GBNED is dat de Belastingdienst een terugkoppeling geeft over de mate en soort van naheffing aan ZZP’ers die zonder boekhouder werken (met boekhoudsoftware waarvan de leverancier suggereert dat geen boekhouder nodig is) en dat afzet tegen de mate en soort van naheffing aan ZZP’ers die wel gebruik maken van een boekhouder.
Lees verder en gratis opvragen Gids boekhoudsoftware 2017...

Ruim 30 softwareleveranciers geven hun visie over de accountancy en ICT ontwikkeling
Er wordt veel gesproken en geschreven over de toekomst van de accountancy. Is de accountant straks overbodig als gevolg van robotisering? En wat is de invloed van de blockchain ontwikkeling op het werkgebied van de accountant? En wat dichterbij in de tijd kan deze laatste vraag ook gesteld worden over de invoering van PSD2 en dan met name het daar vanaf geleide XS2A (Access to Accounts). Wanneer breekt elektronisch factureren echt door en is het scannen en herkennen van boekingsdocumenten dan voltooid verleden tijd? Het is lang niet altijd mogelijk een concreet antwoord te geven op al dit soort vragen.

Alle ontwikkelingen uitputtend continu volgen is niet haalbaar voor iedereen. Daarnaast spelen ICT zaken als cybersecurity, meldplicht datalekken en SBR Assurance. Om u op weg heeft GBNED aan de haar bekende softwareleveranciers gevraagd wat hun visie is aangaande de toekomst van de accountancy en daar vanaf geleid hun productstrategie. Positief is dat nu dus meer dan 30 softwareleveranciers een bijdrage hebben geleverd. E.e.a. is opgenomen in een nieuwe versie van het rapport "“ICT Accountancy 2020/2030: accountantspraktijk op weg naar de toekomst”.
Meer informatie en opvragen rapport.

Boekhoudsoftware weer functioneel op de testbank door GBNED: "keurmerk functioneel betrouwbaar boekhouden" toegekend
Na een ruim aantal jaren heeft Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED de handschoen weer opgepakt en besloten om boekhoudsoftware zelf inhoudelijk integraal te testen en te beoordelen en de resultaten vast te leggen in een uitgebreid rapport. De boekhoudsoftware wordt met name functioneel beoordeeld op basis van een uitgebreid normenkader, opgesteld door GBNED, dat openbaar beschikbaar is.

Naast moderne functionaliteit op het gebied van bijvoorbeeld Robotic accounting moeten ook de min of meer traditionele kenmerken van boekhoudsoftware niet uit het oog verloren worden. Enkele willekeurige voorbeelden van dit laatste zijn: een ouderdomsanalyse voor debiteuren en crediteuren, inzoomen vanuit de balans tot een oorspronkelijk boekingsdocument, het aanmaken van een XML Auditfile (als het even kan deze laatste versie) en het vermelden van voorloopgegevens (selectiegegevens) op uitvoer.

Een primeur is er voor de boekhoudsoftware “InformerOnline”, waarvan inmiddels een beoordeling heeft plaatsgevonden met een positief resultaat. Het testrapport is volledig openbaar beschikbaar voor alle geïnteresseerden. De bedoeling is dat vanaf deze zomer nog meer boekhoudsoftware onder de loep wordt genomen. 
Lees verder en opvragen normenkader en eerste testrapport...

Verwacht

  • Update rapport "Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking" (zomer 2017).
  • Rapport "Boekhoudsoftware volgens de blockchain filosofie" (najaar 2017).

Meer actueel onderzoek...


Agenda

8 juni 2017
NEMACC-symposium 2017
NEMACC, het kenniscentrum van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de ondersteuning en profilering van de mkb-accountant, organiseert op 8 juni 2017 een symposium over: Informatiebeveiliging en datalekken, materialiteit en sociale media . Mkb-accountants kunnen dit evenement gratis bijwonen. Hiervoor worden 3 PE-uren toegekend.
Meer informatie en aanmelden...

14 juni 2017
XML Auditfiles en data analyse
In deze jaarlijkse bijeenkomst (vergadering) van het Auditfile platform nemen we de actuele ontwikkelingen betreffende de auditfile familie met elkaar door en geven we de verschillende domeingroepen de gelegenheid om te overleggen over de roadmap van hun auditfile voor de komende 1 à 2 jaar. Op het programma staat:
- Topic Referentieset Data Analyse / Analytic Library
- Topic ISO/PC 295 Audit Data Collection ISO/PC 295
- Parellelsessies domeingroepen (XAF, XAS en XAA)
- Toekomst Auditfiles.
Meer informatie en aanmelden...

13 september 2017
ICT Accountancy praktijkdag scan, herken, efactureren en robotic 2017
Een actuele ontwikkeling is Robotic accounting met als belangrijk onderdeel Machine learning.
Machine learning geeft computers het vermogen zelflerend te zijn, zonder expliciete programmering. 
In relatie tot elektronische factuurverwerking wordt bijvoorbeeld boekingsintelligentie opgebouwd die er voor zorgt dat steeds meer ontvangen facturen automatisch geboekt kunnen worden zonder menselijke tussenkomst. Tijdens deze praktijkdag wordt uitgebreid aandacht besteed aan scannen, herkennen, elektronische factuurverwerking (UBL) en robotic accounting met natuurlijk machine learning.
Meer informatie en aanmelden...


Blogs en white papers

UBL maakt je facturering gemakkelijker
Verzend je je facturen elektronisch? Verwerk je je inkoopfacturen elektronisch? Echt? Veelal wordt gedacht dat je met het mailen van een PDF-factuur al mooi meedoet. Of dat je een factuur na het scannen geautomatiseerd kan verwerken. Dit artikel bespreekt wat een echte e-factuur is, hoe je deze verstuurt en verwerkt via UBL en welke voor- en nadelen dat met zich meebrengt.
Lees white paper...

Instant Payments: bent u goed voorbereid?
We staan aan de vooravond van de grootschalige Europese invoering van een nieuwe betaalmogelijkheid, de SEPA Instant Payments: 24/7 binnen enkele seconden geld overboeken en ontvangen in Europa! 
Lees blog...

Veel meningen en kennis is vastgelegd in blogs en white papers en willen wij graag delen met onze lezers. Heeft u een interessante blog of white paper (bijvoorbeeld een klantencase)? Stuur deze dan aan redactie@softwarepakketten.nl ter beoordeling voor gratis plaatsing.


Aanbevolen (gratis) rapporten uit onze bibliotheek

- ICT Financials softwaregids 2017
- ICT Accountancy 2020/2030: accountantspraktijk op weg naar de toekomst 2017
- De complete gids Elektronisch factureren 2017
- Gids boekhoudsoftware 2016
- Gids projectmanagementsoftware 2016
- Gids Salaris- en HRM-software 2016/2017
- Software voor externe verslaggeving 2016
- Management dashboards 2015
- Cash- en Treasury Management software 2015

Meer rapporten en onderzoek op onze website...


Nieuws uit de markt

Uitgelicht

Softwarepakketten.nl, ICT Accountancy, ICT Financials en ICT Juridisch geconverteerd [ 08-05-2017 ]

Nieuwsberichten

Boels Zanders Advocaten innoveert verder met Custodian for Legal en Microsoft Office 365 [ 02-05-2017 ]
Rubis Terminal kiest Infor EAM in de cloud om downtime te verlagen en betrouwbaarheid te verbeteren [ 02-05-2017 ]
Nieuwe versie Logipoort voor loonaangiften en pensioenaangiften [ 04-05-2017 ]
DDi introduceert Create voor Planet Press [ 04-05-2017 ]
Al 10 miljoen aangiften met de Loon AangifteService (LAS) [ 04-05-2017 ]
Innovaties boekhoudprogramma Jortt beschikbaar als open source [ 08-05-2017 ]
Logihuis realiseert Loonaangifte Incidentele Grote Berichten [ 09-05-2017 ]
Wehkamp kiest Hyarchis Document Composition voor efficiënte verwerking hoge documentvolume [ 09-05-2017 ]
Het aantal bedrijven dat go2UBL gebruikt neemt toe [ 09-05-2017 ]
Informer en TrackJack lanceren koppeling voor rittenregistratie [ 09-05-2017 ]
Vier onderwijsinstellingen leiden studenten op tot Cloud Accountant [ 09-05-2017 ]
Wat goed is, komt snel: UBL Ready verwelkomt haar 100e deelnemer [ 10-05-2017 ]
Per verkoopfactuur 5 minuten besparen door conversie naar UBL [ 15-05-2017 ]
Boekhoudprogramma Jortt introduceert de realtime jaarafsluiting [ 17-05-2017 ]
SnelStart en Rabobank aan elkaar gekoppeld [ 22-05-2017 ]
MUIS Software realiseert nieuwe kassakoppelingen in iMUIS Online [ 22-05-2017 ]
Het Online boekhoudpakket InformerOnline heeft als eerste boekhoudpakket in Nederland het Keurmerk functioneel betrouwbaar boekhouden behaald [ 23-05-2017 ]
216 Accountants levert cijfers aan CBS op basis van SBR en het RGS en CBS inspiratiedag SBR 29 mei 2017 [ 23-05-2017 ]
Dit zijn de 15 genomineerden voor de Exact Cloud Award 2017 [ 23-05-2017 ]
Qlik voegt nieuwe analysemogelijkheden toe aan Qlik Sense [ 23-05-2017 ]
Handig, Verdeel je geld automatisch over je rekeningen [ 29-05-2017 ]
Awareness Survey SEPA Instant Payments [ 29-05-2017 ]
Meer dan 30 softwareleveranciers hebben inmiddels hun visie gegeven over de accountancy en ICT ontwikkeling [ 30-05-2017 ]
Knab & MoneyMonk realiseren automatische boekhoudkoppeling voor ZZP'ers [ 30-05-2017 ]
Dudok Wonen automatiseert incassoproces met software Credit Tools [ 30-05-2017 ]
HR2day en SignRequest sluiten partnership voor beveiligde elektronische ondertekening van HR-documenten [ 30-05-2017 ]

Uw nieuws
U kunt uw nieuwsberichten gratis mailen aan redactie@softwarepakketten.nl


Asperion

Exact Software

 
VISMA Unit4 Business Software BV Informer  

Colofon

Reacties
Eventuele reacties kunt u mailen naar redactie@softwarepakketten.nl. Reacties naar de afzender van deze nieuwsbrief kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Afmelden
U kunt zich hier direct afmelden voor deze nieuwsbrief. Anders kunt u een mail zenden aan redactie@softwarepakketten.nl, voorzien van de melding "opzeggen" en vermelding van het emailadres waarmee u bent aangemeld.

Een on-line versie van deze nieuwsbrief vindt u op www.softwarepakketten.nl onder de rubriek 'Nieuwsbrieven'

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderzoeksbureau GBNED - alle rechten voorbehouden.


Onerzoeksbureau GBNED