Softwarepakketten.nl

Mailinglist > Softwarepakketten.nl

Nieuwsbrief Softwarepakketten.nl, juli 2017 met: robotic accounting, UBL en bestrijding van fraude

Uitgave juli 2017

Actueel

Mag een softwareleverancier testen met productie-data, in relatie tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens
Mogen organisaties na de inwerkingtreding van de AVG nog wel testen met echte klantgegevens?
Als binnen een organisatie persoonsgegevens worden verwerkt, moet vooraf worden geformuleerd voor welk doel deze verwerking plaatsvindt, en op basis van welke grondslag. Het ligt voor de hand dat er dan voornamelijk wordt gedacht vanuit de primaire bedrijfsprocessen. Een webwinkel moet bestellingen kunnen afhandelen. Een verzekeringsmaatschappij sluit polissen af en draagt zorg voor een efficiënte schadeafhandeling.
Lees verder...

Machine learning, robotic accounting en UBL is prima team voor elektronische factuurverwerking
Door naast UBL ook machine learning in te zetten wordt robotic accounting in de meest optimale vorm benut om zoveel mogelijk automatisch te boeken, dus zonder tussenkomst van menselijke handelingen en het vooraf vastleggen van boekingscodering (zoals BTW-percentages en vaste (tegen)rekeningen bij crediteuren). Zo kan via machine learning intelligentie opgebouwd worden om steeds meer automatisch te boeken, zelfs als sprake is van meerdere factuurregels en verschillende soorten facturen van een en dezelfde leverancier.
Lees verder...

Eerste voorbeeldfactuur in Nederland openbaar beschikbaar in UBL volgens nieuwe Europese factuurstandaard EN 16931-1 
Volgens een Europese Richtlijn (2014/55/EU) moeten alle aanbestedende diensten in Europa vanaf eind 2018 e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Om een wirwar van afspraken en standaarden te voorkomen is opdracht gegeven aan de Committee for Standardisation (CEN) om te komen tot een Europese standaard voor e-factureren: de Europese kernfactuur. Na anderhalf jaar hard werken is het resultaat van de CEN werkgroep TC434, die deze standaard heeft ontwikkeld, goedgekeurd. Daarmee is in principe het fundament gelegd voor eenduidige uitwisseling van e-facturen tussen leveranciers en overheden in Europa: EN 16931-1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice.

De UBL Ketentest heeft nu als eerste in Nederland een bestaande UBL voorbeeldfactuur omgebouwd naar de norm van de Europese kernfactuur EN 16931-1 (Referentiefactuur 20170102).
Lees verder...


Onderzoek en artikelen

Awareness Survey SEPA Instant Payments
SEPA Instant Payments zal het mogelijk maken voor betalingsverkeergebruikers (retail en zakelijk, winkeliers, betaalinstellingen) om 24/7 binnen enkele seconden te betalen en geld te ontvangen. In Nederland zelfs binnen 5 seconden. Bent u voorbereid op de impact en heeft u zicht op welke voordelen het kan bieden voor uw dienstverlening? Vindt het uit en doe mee aan deze survey van Payments Advisory Group.
Naar survey...

Overview IT-recht, editie 2017, is nu uit
Om u inzicht te geven in de belangrijkste juridische aspecten van IT-projecten heeft De IT-jurist een aantal van zijn blogs gebundeld in een boekje: "Overview IT-recht". Het boekje van De IT-jurist: "Overview IT-recht, editie 2017", is nu uit. Deze versie is bijgewerkt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Lees verder...

Verwacht

  • Update rapport "RGS: Uniform rekeningschema voor alle bedrijven (1 september 2017)".
    RGS versie 3.0 komt eraan. WIj proberen u met de update van ons rapport zo goed mogelijk op de hoogte te houden van RGS ontwikkelingen en de betekenis van versie 3.0 voor softwareleveranciers en gebruikers.

  • Update rapport "Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking" (13 september 2017). Met een nieuw hoofdstuk over "machine learning" als onderdeel van robotic accounting.

  • Rapport "Boekhoudsoftware volgens de blockchain filosofie" (najaar 2017).
    Enerzijds wordt aandacht besteed aan de rol die blockchain kan vervullen in relatie tot functionaliteit binnen boekhoudsoftware en anderzijds de wijze waarop boekhoudsoftware ondersteuning kan bieden aan het registreren van cryptocurrency transacties. Suggesties en input zijn welkom.

Meer actueel onderzoek...


Agenda

13 september 2017
ICT Accountancy praktijkdag scan, herken, efactureren en robotic 2017
Een actuele ontwikkeling is Robotic accounting met als belangrijk onderdeel Machine learning.
Machine learning geeft computers het vermogen zelflerend te zijn, zonder expliciete programmering. 
In relatie tot elektronische factuurverwerking wordt bijvoorbeeld boekingsintelligentie opgebouwd die er voor zorgt dat steeds meer ontvangen facturen automatisch geboekt kunnen worden zonder menselijke tussenkomst. Tijdens deze praktijkdag wordt uitgebreid aandacht besteed aan scannen, herkennen, elektronische factuurverwerking (UBL) en robotic accounting met natuurlijk machine learning.
Meer informatie en aanmelden...

9 oktober 2017
Congres: misdaad zonder bloed, hoe de handen ineen te slaan bij de bestrijding van fraude

Op deze dag zetten verschillende sprekers hun standpunten uiteen en gaan met elkaar en met het publiek in debat over het tegengaan van fraude waar bedrijven en burgers tot de doelgroep van oplichters behoren. Waar liggen kansen en welke knelpunten kunnen genoemd worden? Tot de sprekers behoren de minister van Veiligheid en Justitie, Michaël van Straalen (MKB-Nederland & VNO-NCW) en verschillende CEO's uit het bedrijfsleven.
Meer informatie en aanmelden...


Blogs en white papers

Feit of fabel: Nederland realiseert in 2012-2017 miljardenbesparing op regeldruk mede dankzij e-factureren?
Vrijdag 12 mei 2017 kwam het bericht naar buiten dat het kabinet over de periode 2012-2017 een miljardenbesparing heeft gerealiseerd door vermindering van de regeldruk. Het is interessant om te zien welke bijdrage van e-factureren levert in die miljardenbesparing. Daarvoor analyseren we het rapport “Goed geregeld | Een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-2017”.
Lees verder...

Voldoet jouw administratie aan de wettelijke eisen?
De belastingdienst stelt eisen aan een administratie, die zijn samengevat in één zin: 'Uit de administratie moeten alle rechten en plichten blijken, inclusief alle overige gegevens die voor de belastingheffing van belang kunnen zijn.' Deze zin is veelomvattend. Het eerste deel van de zin tot de komma, is het logische deel. Het complexe deel zit in het tweede deel van de zin. Alle overige gegevens die voor de belastingheffing van belang kunnen zijn. Hiermee wordt alles bedoeld waarmee alle rechten en plichten onderbouwd worden.
Lees verder...

Weten hoe je bedrijf presteert en E-factureren op basis van UBL?
Weten hoe je bedrijf presteert? Daarvoor heb je analysetools nodig die uitgaande- en inkomende financiële geldstromen bijhouden. Deze gegevens kan je ophalen uit de eigen administratie en boekhoudpakketten. Maar de inzage loopt dan minstens twee weken achter. Waar ligt dat precies aan? En hoe kan je deze inzage verbeteren? Om die vraag te kunnen beantwoorden, kijken we naar de factuurverwerking van een gemiddeld Nederlands bedrijf.
Lees verder...

Veel meningen en kennis is vastgelegd in blogs en white papers en willen wij graag delen met onze lezers. Heeft u een interessante blog of white paper (bijvoorbeeld een klantencase)? Stuur deze dan aan redactie@softwarepakketten.nl ter beoordeling voor gratis plaatsing.


Nieuws uit de markt

Uitgelicht

Exact neemt Nederlandse branchegenoot Reeleezee over [ 29-06-2017 ]

Nieuwsberichten

Basware breidt purchase to pay-pakket uit met oplossing voor strategische sourcing [ 01-06-2017 ]
Automatisch boekhouden niet hip? [ 01-06-2017 ]
Factuurverwerking volledig geïntegreerd met Dynamics AX [ 01-06-2017 ]
AcceptEmail en Basware bieden bedrijven totaaloplossing voor factureren en betalen [ 13-06-2017 ]
King en Buckaroo breiden hun samenwerking uit [ 13-06-2017 ]
Platform E-factureren lanceert het Jaarboek E-factureren (NL) en E-invoicing Yearbook (INT) [ 14-06-2017 ]
Dapas Software en RADAR software zijn een samenwerking aangegaan [ 15-06-2017 ]
Qics introduceert Power BI management dashboard voor QicsMilestones [ 15-06-2017 ]
Elf parketten en 1 klantcontactsysteem [ 23-06-2017 ]
Bemet International lanceert nieuwe release Plan-de-CAMpagne software [ 26-06-2017 ]
Graydon en Valuemaat zetten de volgende stap in fintech innovatie [ 26-06-2017 ]
Snel en foutloos bestellen met webservice Ketenstandaard Bouw en Installatie [ 27-06-2017 ]
Onderzoek van Oracle: perceptie van cloudinfrastructuur loopt achter op realiteit [ 28-06-2017 ]
Meer HRM-tools naast LogiSal salarissoftware [ 28-06-2017 ]
Kleisteen adviseert UBL te gebruiken in haar gelijknamige online boekhoudsoftware [ 29-06-2017 ]
Payt en RADAR software hebben hun krachten gebundeld [ 29-06-2017 ]
Planningssoftware vereenvoudigt, versnelt en stroomlijnt het complexe productieproces [ 29-06-2017 ]

Uw nieuws
U kunt uw nieuwsberichten gratis mailen aan redactie@softwarepakketten.nl


Aanbevolen (gratis) rapporten uit onze bibliotheek

- ICT Financials softwaregids 2017
- ICT Accountancy 2020/2030: accountantspraktijk op weg naar de toekomst 2017
- De complete gids Elektronisch factureren 2017
- Gids boekhoudsoftware 2016
- Gids projectmanagementsoftware 2016
- Gids Salaris- en HRM-software 2016/2017
- Software voor externe verslaggeving 2016

Meer rapporten en onderzoek op onze website...


Asperion

Exact Software

 
VISMA Unit4 Business Software BV Informer  

Colofon

Reacties
Eventuele reacties kunt u mailen naar redactie@softwarepakketten.nl. Reacties naar de afzender van deze nieuwsbrief kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Afmelden
U kunt zich hier direct afmelden voor deze nieuwsbrief. Anders kunt u een mail zenden aan redactie@softwarepakketten.nl, voorzien van de melding "opzeggen" en vermelding van het emailadres waarmee u bent aangemeld.

Deze nieuwsbrief is een service vanSoftwarepakketten.nl, een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderzoeksbureau GBNED - alle rechten voorbehouden.


Onerzoeksbureau GBNED