Softwarepakketten.nl

Mailinglist > Softwarepakketten.nl

Nieuwsbrief Softwarepakketten.nl: seminar Robotic accounting 18 april 2018

Woensdag 18 april 2018
SEMINAR ROBOTIC ACCOUNTING

Op 18 april 2018 wordt voor de tweede maal het "Seminar Robotic accounting" georganiseerd. Het doel van dit seminar is geïnteresseerden inzicht bieden in innovaties op het gebied van robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Robotic proces automation (RPA), PSD2 (met Access to the Account - XS2A), Blockchain, Artificial Intelligence (AI) met machine learning en E-factureren o.b.v. UBL

Dit congres wordt gehouden in Hoevelaken en duurt ongeveer van 13.30 - 19.00 uur.

Doelgroep
Financials, accountants-, administratiekantoren, softwareleveranciers en andere geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over actuele ontwikkelingen op ICT gebied die van invloed zullen zijn op administratieve bedrijfsprocessen. 

Programma
Op het programma staan de volgende onderwerpen en sprekers (onder voorbehoud):

 • Robotic Process Automation (RPA)
  Bij Robotic Process Automation (RPA) gaat het om administratieve bedrijfsprocessen, waarbij de menselijke arbeidscapaciteit van processen wordt ondersteunt of zelfs deels vervangen wordt het inzetten van verdergaande automatisering. Wereldwijd wordt er gebruik gemaakt van speciale RPA toepassingen zoals het het UiPath RPA-platform, Automation Anywhere, Blue Prism en Kofax Kapow. Dit soort software tools maken het mogelijk om processen te robotiseren, zonder veranderingen of aanpassingen aan de applicatie. Martin van Esschoten, expert op het gebied van Robotic Process Automation bij Coforce, neemt u mee in de snel groeiende wereld van RPA.

 • Het nieuwe technologische tijdperk van blockchain en cryptocurrencies
  Er lijkt een nieuw technologisch tijdperk te zijn aangebroken: dat van blockchain en cryptocurrencies. Melle Jorritsma, CFO van PinkWeb, begint zijn blog hierover met de volgende inleiding "Gesprekken aan de lunchtafel bij PinkWeb gaan vaak over dit onderwerp, mede dankzij de duizelingwekkende koersontwikkelingen van cryptocurrencies. Maar toen ik gisteren mijn fiets parkeerde en mijn buurman me ‘en passant’ vroeg of ik misschien wist hoe hij zijn XRP op een offline token kon zetten, wist ik het zeker: de adoptie door het grote publiek is begonnen en onomkeerbaar". Melle heeft met zijn ingenieurs achtergrond een diepgaande interesse in technologische ontwikkelingen, zoals de Blockchain. Melle deelt zijn kennis met u via een inleiding over de Blockchain.

 • Blockchain in de praktijk toegepast
  Cryptocurrencies (zoals de Bitcoin, Ethereum, Ripple en Litecoin) is natuurlijk het schoolvoorbeeld als het gaat om het toepassen van Blockchain technologie in de praktijk. Inmiddels wordt Blockchain technologie ook met succes toegepast op andere gebieden. Martin de Bie van 216 is als geen ander op de hoogte van Blockchain technologie in de praktijk en ook betrokken bij meerdere initiatieven. Martin neem u mee met een voorbeeld in Nederland waar de Blochchin technologie een belangrijke rol speelt.

 • Artificial intelligence (Ai) in normale mensentaal
  Ai, oftewel Kunstmatige intelligentie, wordt toegepast om machines (computers) in staat te stellen om taken op een 'slimme' (smart) manier uit te voeren. Zo maakt in relatie tot de accountancy machine learning onderdeel uit van Ai dat beoogt de boekhouding en audit daarvan verregaand te automatiseren. Angelique Koopman, Partner | Assurance Services – Innovation bij Ernst & Young Accountants LLP is gespecialiseerd in Ai en neemt u, in normale mensentaal, mee in de wereld van Ai. Ook om wat misstranden en onjuist gebruik van begrippen uit de wereld te helpen. Aan de hand van een demo wordt een voorbeeld van ledger analytics met Ai in beeld gebracht, hetgeen interessant is voor iedereen die bezig is met cijfers, zoals: controllers, interne- en externe accountants.

 • De impact van PSD2 op Robotic Accounting 
  De herziene Payment Services Directive (PSD2) verplicht Europese banken om (vergunninghoudende) derden toegang te geven tot betaalrekeningen, na expliciete toestemming van de rekeninghouder. Dit deel van PSD2 wordt ‘Access to Account’ (XS2A) genoemd. XS2A maakt de weg vrij voor ‘Third Party Providers’ (TPP’s) om innovatieve rekeninginformatiediensten en betalingsinitiatiediensten aan te gaan bieden. Tijdens deze presentatie zal verder worden uitgelegd wat dit precies betekent en welke voordelen (en uitdagingen) ondernemers, accountants en softwareleveranciers kunnen verwachten. Hessel Kuik, CEO van Bizcuit, is expert op het gebied van PSD2 en heeft zijn sporen verdiend in de bankenwereld, als Finance Strategy consultant en systeemintegrator, en op het vlak van ontwikkeling van financiële applicaties. Hessel geeft uitleg over PSD2, nieuwe diensten die daardoor mogelijk worden en de relatie met administratieve software en Robotic Accounting.

 • Finance van morgen (modern finance)
  De snelle digitale ontwikkelingen bieden de CFO en zijn finance-team de kans om de rol van strategische partners op zich te nemen. Tegelijkertijd zorgen de ontwikkelingen voor nieuwe verwachtingen en uitdagingen. Hoe profiteert u van nieuwe technologieën die voor groei kunnen zorgen? Michiel Aalpoel, Solutions Director Financials Oracle, geeft inzich in de wijze waarop Oracle modern finance mogelijk maakt. Waarbij RPA, AI en Blochchain technologie ook een rol spelen.

 • Robotic Proof
  Gericht op online boekhoudsoftware is het label "Robotic proof" geïntroduceerd. Hiermee kan een leveranciers van boekhoudsoftware aantonen dat haar software Robotic accounting in voldoende mate ondersteunt. Het label "Robotic proof" wordt mondeling toegelicht door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.

 • Robotic assistant: kwaliteitsmonitor
  De Robotic Assistant past in de missie van Yuki om terugkerende administratieve handelingen zoveel mogelijk te automatiseren: Robotic Accounting, een manier van boekhouden waarbij de accountant zich kan concentreren op zijn adviesrol en de ondernemer zo veel mogelijk actueel inzicht heeft. De kwaliteitsmonitor geeft een 'rapportcijfer' aan onderdelen van de online boekhouding en ook aan de boekhouding in zijn totaal. De monitor controleert op inconsistenties, afwijkingen, volledigheid, tijdigheid en onvolkomenheden en is recent toegevoegd aan de ‘Robotic Assistant’. Micha Smit, Yuki, neem u mee in de mogelijkheden van hun concept Robotic assistent en de kwaliteitsmonitor. 

 • No Hands Financiering & Accountancy door AI en Robotic
  AI en Robotic accounting maken de weg vrij voor een gedetailleerder en meer realtime inzicht in de financials van bedrijven. Deze ontwikkelingen gaan zorgen voor een meer kosten-, proces- en maatwerk efficiënt model bij het aanvragen en beheren van zakelijke financiering. Mark van Asten, Fintech lead bij Exact, en Michelle Pesch, Presales Accountancy, geven een outlook op de toekomst van "No Hands Financiering & Accounting". 

 • Resultaten onderzoek "De complete gids Elektronisch factureren 2018"
  Rond 18 april 2018 verschijnt de nieuwe versie van "De complete gids elektronisch factureren".Allereerst geeft deze gids inzicht in het 'elektronisch factureren landschap' in Nederland.
  Ingegaan wordt op betrokken organisaties, standaarden, segmentatie naar B2B, B2G en B2C. Gerelateerde onderwerpen scannen en herkennen en RGS komen aan bod. En inzicht wordt gegeven in beschikbare softwaretoepassingen en de mate waarin boekhoudsoftware elektronisch factureren op basis van UBL ondersteunt (zowel uitgaand als inkomend). Centraal staat ditmaal de Europese factuurstandaard EN 16931 en UBL. De resultaten van het onderzoek worden mondeling toegelicht door Gerard Bottemanne van GBNED.

Kosten
De kosten voor het bijwonen van het congres bedragen 150 euro per persoon (excl. BTW), inclusief koffie/thee en een broodjeslunch.

Locatie
EXPO Hoevelaken

Koninginneweg 1
3871 JZ Hoevelaken
(gratis parkeren op eigen terrein)

AANMELDEN
Online informatie over het programma en inschrijven voor het Seminar Robotic accounting op woensdag 18 april 2018.
Meer informatie en aanmelden...

Contact
Voor meer informatie over dit congres kunt u contact opnemen met:
Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne, email gerard@gbned.nl, mob 06 10069402.


Nieuw
- Rapport "Assurance: beoordelen veiligheid (web)applicaties en IT-organisaties” (maart 2018).

Verwacht
- Rapport "Management rapportages, dashboards en data analyse via self service BI" (april 2018);
- Update rapport "De complete gids elektronisch factureren" (april 2018);
- Gids "ERP & Logistieke softwaresystemen" (mei 2018);
- De "Gids Boekhoudsoftware 2018" (zomer 2018);
- Rapport "Boekhoudsoftware volgens de blockchain filosofie" (zomer 2018).

Meer over deze rapporten, actueel nieuws, blogs en onderzoek vindt u in onze volgende reguliere nieuwsbrief die begin april 2018 verschijnt. Natuurlijk kunt u ook onze websites www.softwarepakketten.nl, www.ictaccountancy.nl of www.ictfinancials.nl bezoeken


Colofon

Reacties
Eventuele reacties kunt u mailen naar redactie@softwarepakketten.nl. Reacties naar de afzender van deze nieuwsbrief kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Afmelden
U kunt zich hier direct afmelden voor deze nieuwsbrief. Anders kunt u een mail zenden aan redactie@softwarepakketten.nl, voorzien van de melding "opzeggen" en vermelding van het emailadres waarmee u bent aangemeld.

Een on-line versie van deze nieuwsbrief vindt u op www.softwarepakketten.nl onder de rubriek 'Nieuwsbrieven'

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderzoeksbureau GBNED - alle rechten voorbehouden.


Onerzoeksbureau GBNED