Softwarepakketten.nl

Mailinglist > Softwarepakketten.nl

Nieuwsbrief Softwarepakketten.nl april 2018 met o.a: Auditfile Logistics, data-analyse en RGS

Uitgave april 2018

Actueel

18 april 2018
Seminar Robotic accounting
Op woensdag 18 april 2018 wordt het "Seminar Robotic accounting" georganiseerd. Het doel van dit seminar is geïnteresseerden inzicht bieden in innovaties op het gebied van robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Robotic proces automation (RPA), PSD2 (met Access to the Account - XS2A), Blockchain, Artificial Intelligence (AI) met machine learning en E-factureren o.b.v. UBL.

Met op het programma onder meer:

 • Robotic Process Automation (RPA); Dit soort software tools maken het mogelijk om processen te robotiseren, zonder veranderingen of aanpassingen aan de applicatie.
 • Het nieuwe technologische tijdperk van blockchain en cryptocurrencies; een inleiding.
 • Blockchain in de prakijk toegepast; Cryptocurrencies is het schoolvoorbeeld als het gaat om Blockchain technologie. Inmiddels wordt Blockchain technologie ook met succes toegepast op andere gebieden.
 • Artificial intelligence (Ai) in normale mensentaal; u wordt meegenomen in de wereld van Ai. Aan de hand van een demo wordt tevens een voorbeeld van ledger analytics met Ai in beeld gebracht.
 • De impact van PSD2 op Robotic Accounting; met uitleg over PSD2, nieuwe diensten die daardoor mogelijk worden en de relatie met administratieve software en Robotic Accounting.
 • Finance van morgen (modern finance); inzich in de wijze waarop Oracle "modern finance" mogelijk maakt. Waarbij RPA, AI en Blochchain technologie ook een rol spelen.
 • Robotic accounting en boekhoudsoftware: ultieme tijdwinst;
  Met uitleg van 'robotic proof', waarmee een leverancier van boekhoudsoftware kan aantonen in welke mate Robotic accounting ondersteund wordt.
  Met de Robotic assistant: kwaliteitsmonitor van YUKI en de toekomst van zakelijk financieren m.b.v. AI en Robotic door Exact. 

Tijdens dit seminar worden tevens de resulaten van het onderzoek en gelijknamige uitgave "De complete gids Elektronisch factureren 2018", mondeling toelichting.

Laat u goed informeren over de mogelijkheden van Robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen en maak kennis op de informatiemarkt met softwareleveranciers en natuurlijk collega's.
Meer informatie en aanmelden voor 18 april 2018.


Onderzoek en artikelen

Belastingdienst claimt (te) grote invloed in keuze boekhoudsoftware voor de ZZP-markt
Volgens ons moet de belastingdienst eerst haar eigen systemen op orde maken voordat ze zich nadrukkelijk bemoeit met de keuze van commerciële boekhoudsoftware in de markt. Bewezen is dat de markt dit laatste al meerdere decennia zelf kan. Oordeelt u zelf.
Lees verder...

Beoordelen veiligheid (web)applicaties (en IT-organisaties)
In relatie tot (web)applicaties worden we regelmatig geconfronteerd met het onderwerp 'beveiliging'. Als het gaat om het beoordelen van de beveiliging van (web)applicaties komen we standaarden tegen als: ISO27001, ISO27002, ISAE 3402, OWASP en SOC2. Tel hierbij op termen als Injection, SQL-injectie en Cross-Site Scripting (XSS) en menig lezer haakt al snel af. Met inbreng van enkele deskundigen heeft Onderzoeksbureau GBNED het rapport “Assurance: beoordelen veiligheid (web)applicaties en IT-organisaties” samengesteld om inzicht te krijgen in standaarden en normen op het gebied van het beoordelen van beveiliging van (web)applicaties en IT-organisaties.
Lees verder...

Auditfile Logistics on EU-level: verslagen en presentatie van seminar op 22-3-2018
Is een standaard auditfile logistiek (logistics) wenselijk op EU-niveau? Wat zijn de kansen en uitdagingen voor een standaard auditfile logistiek? Welke aandachtspunten zijn er te onderkennen? Wie zijn de stakeholders en van wie is commitment nodig? Wat en wie kan / moet op de korte termijn plaatsvinden?
Deze vragen stonden centraal tijdens seminar “Auditfile Logistics on EU-level” op 22 maart 2018 bij de SRA in Nieuwegein. Een verslag van deze bijeenkomst en presentaties zijn beschikbaar.
Lees verder...

Gratis rapport: digitaal dossierbeheer en werkprogramma's 2018
Onderzoeksbureau GBNED heeft in 2018 opnieuw een inventarisatie gemaakt van aangeboden (modellen) voor werkprogramma's door branche- en kantoororganisaties en tevens in kaart gebracht welke softwarepakketten deze werkprogramma's ondersteunen, al dan niet in combinatie met Digitaal dossierbeheer. Gericht op accountants- en administratiekantoren.
Lees verder...

Terugblik en presentatie praktijkdag digitaal dossierbeheer en data-analyse in het teken van RGS
Op woensdag 14 maart 2018 heeft de ICT Accountancy praktijkdag "Digitaal dossierbeheer en data-analyse" plaatsgevonden te Hoevelaken. Deze dag stond ditmaal voor een belangrijk deel in het teken van RGS (Referentie Grootboekschema) met meerdere ervaren sprekers op dit gebied. Een aantal presentaties zijn beschikbaar.
Lees verder...

Keurmerk Betrouwbaar boekhouden toegekend aan Kleisteen voor hun gelijknamige online boekhoudsoftware
Wat met name opvalt is de uitgebreide functionaliteit als we dat relateren aan de beoogde doelgroep van het pakket. Op basis van een groot aantal instellingen is het pakket naar eigen inzicht in te richten c.q. te sturen. Na de invoer van enkele elementaire gegevens kan een gebruiker er ook voor kiezen verder te gaan met de standaard instellingen en direct met de boekhoudfuncties aan de slag gaan.
Lees verder...  

Heeft u de moeite genomen standaard software (boekhoudsoftware of anders) onafhankelijk, objectief en uitvoerig te testen en bent u ook bereid deze ervaring te delen? Neem dan even contact met ons op via redactie@softwarepakketten.nl. Wie weet prijkt dan straks ook uw ervaring in deze nieuwsbrief.

Onderhanden: nieuwe gids ERP Softwaresystemen
Nieuwe “Gids ERP Softwaresystemen, gericht op handels- en productiebedrijven en logistieke dienstverleners”.
Doelstelling van deze gids is potentiële gebruikers van ERP-systemen een handvat te bieden bij de selectie van dergelijke software, inzicht te bieden relevante ontwikkelingen en visie. Het aanbod van software is daartoe qua functionaliteit onderverdeeld naar (groot)handel, productiebedrijven (procesindustrie, discrete industrie) en logistieke dienstverleners (in elk geval verladers, opslagbedrijven en expediteurs).
Meer informatie...

Verwacht

 • Rapport "Managementreports en Business Intelligence (BI)" (april 2018).
  Internal reporting (management rapportage) als onderdeel van internal accountability staat voolop in de belangstelling. Dit rapport gaat expliciet in op begrippen als Business Intelligence, ‘Data analyses, Management dashboards en Self service BI en geeft inzicht in het aanbod van software op deze gebieden.

 • "De complete gids Elektronisch factureren 2018" (18 april 2018).
  Heeft als belangrijkste doel de mogelijkheden van elektronisch factureren en het aanbod van software en diensten op het gebied van elektronisch factureren zo volledig mogelijk in kaart te brengen. In deze uitgave wordt speciaal aandacht besteed aan de ontwikkeling van de EU norm wat betreft een Europese factuur (EN16931) en Peppol voor het elektronisch uitwisselen van facturen.

 • De "Gids Boekhoudsoftware 2018" (zomer 2018).
  Geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. Onderverdeeld naar: ZZP'ers en klein MKB, Middelgrote bedrijven (MKB) en grote bedrijven (MKB+ en Multinationals). Met tevens inzicht in ontwikkelingen als: PSD2, RGS, SBR, Elektronisch factureren, Data-analyse en Robotic accounting.

 • Rapport "Boekhoudsoftware volgens de blockchain filosofie" (zomer 2018).
  Enerzijds wordt aandacht besteed aan de rol die blockchain kan vervullen in relatie tot functionaliteit binnen boekhoudsoftware en anderzijds de wijze waarop boekhoudsoftware ondersteuning kan bieden aan het registreren van cryptocurrency transacties. Suggesties en input zijn welkom.

Meer actueel onderzoek...


Blogs en white papers

Auditfiles en RGS: Internationale ontwikkelingen rond e-auditing
Wereldwijd wordt zwaar ingezet op e-Auditing. Zeker nu de positieve resultaten van een dergelijke aanpak in landen als Portugal, Brazilië en Mexico bekend zijn. Landen die ooit achterliepen, maar nu voorop. Om e-auditing te kunnen realiseren moet je eerst twee dingen organiseren: standaardisering van het grootboekrekeningschema en standaardisering van gegevensuitwisseling tussen administratieve systemen.
Robert Stamsnijder neemt u met zijn blog mee in internationale ontwikkelingen.
Naar blog...

Wat betekent de AVG voor uw software en welke stappen kunt u nemen?
Wanneer de AVG op 25 mei 2018 van kracht wordt, bent u wettelijk verplicht om privacybescherming in de software in te bouwen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in de meeste gevallen bij de klant. De klant is namelijk ‘gegevensverantwoordelijke’ en bepaalt het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens. De klant zal de vraag echter vaak terugleggen bij de leverancier van zijn software, platform, website of app. Wat betekent de AVG eigenlijk voor uw software en welke stappen kunt u daarvoor nemen? Robert Grandia, Advocatenkantoor Legalz, schrijft hierover in zijn blog.
Naar blog...

E-factureren: maak een plan en verdiep u in het softwarelandschap van uw organisatie
Over de voordelen van e-factureren is al veel geschreven, maar hoe verzilvert u ze? Welke doelstellingen wilt u bereiken en hoe pakt u dat aan? In 4 stappen helpen wij u daar inzicht in te krijgen.
Naar blog...

Veel meningen en kennis is vastgelegd in blogs en white papers en willen wij graag delen met onze lezers. Heeft u een interessante blog of white paper (bijvoorbeeld een klantencase)? Stuur deze dan aan redactie@softwarepakketten.nl ter beoordeling voor gratis plaatsing.


Agenda

18-4-2018
Seminar Robotic accounting 2018
Geïnteresseerden inzicht bieden in visie en oplossingen op het gebied van robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: RPA, E-factureren, Artificial Intelligence (AI), PSD2 en Blockchain.Een dag vol innovatie!
Lees verder...

27-6-2018
Kenniscongres administratieve software
Inzicht bieden in ontwikkelingen en oplossingen met betrekking tot en gerelateerd aan standaard administratieve software. Aan bod komen ontwikkelingen als RGS, PSD2, UBL en API's. Gericht op Leveranciers van administratieve software die innovaties in hun productenaanbod belangrijk vinden en andere geïnteresseerden.
Lees verder...


Nieuws uit de markt

Uitgelicht

Informer maakt E-factureren via PEPPOL GRATIS beschikbaar voor al haar klanten [ 30-03-2018 ]

Nieuwsberichten

Kleisteen lanceert nieuwe versie Accountancy Portal in haar oplossing voor online boekhouden [ 01-03-2018 ]
Auditfileplatform: domein auditfile logistiek, vergadering op 22 maart 2018 [ 02-03-2018 ]
Update KEI: pilot en uitrol [ 05-03-2018 ]
Hoe zorg ik ervoor dat mijn kantoor beter vindbaar is via Google? [ 05-03-2018 ]
Heineken gaat voor productiesucces met Infor [ 06-03-2018 ]
King Connect op vrijdag 20 april 2018 in Ahoy [ 07-03-2018 ]
RMA software, een onbekende informatiebron voor ondernemers [ 08-03-2018 ]
Nederland ICT heeft het privacykeurmerk Data Pro Code ontwikkeld [ 12-03-2018 ]
Ondernemers nomineren massaal (en dit zeggen ze over hun accountant) [ 12-03-2018 ]
CRM Partners lanceert Dynamics 365 Anonymization app voor AVG [ 13-03-2018 ]
Qics lanceert gebruiksvriendelijke koppeling tussen Exact Online en Microsoft Power BI [ 15-03-2018 ]
SnelStart opent kantoor in Alkmaar [ 15-03-2018 ]
Is Robotic Accounting binnen 5 jaar de standaard? [ 15-03-2018 ]
Advocatenkantoor Kemperink Maarschalkerweerd kiest voor Custodian for Legal [ 16-03-2018 ]
Vastgoeddata sneller, slimmer en beter uitwisselen tussen vastgoedwereld en banken [ 19-03-2018 ]
Gemeente Ede kiest voor BCT en zet grote stappen richting volledig digitaal werken [ 20-03-2018 ]
Easy Systems organiseert 3-delige webinarserie over e-facturatie [ 21-03-2018 ]
Elektronisch factureren: nieuwe eVerbinding platform is live [ 25-03-2018 ]
Basware tilt met #SuperFinance financiële administratie naar een nieuw niveau [ 27-03-2018 ]
Accountantskantoor Countus is met Unit4 SmartSpace flexibel en future-proof [ 27-03-2018 ]
Hoe Brouwer Eman & Slob uitgroeit tot self service administratiekantoor [ 27-03-2018 ]
Oracle introduceert ‘s werelds eerste autonome database [ 28-03-2018 ]
Grant Thornton loopt voorop bij digitaal ondertekenen van jaarrekeningen middelgrote organisaties [ 30-03-2018 ]
Banken investeren fors in digitale samenwerking met intermediairs [ 30-03-2018 ]
Create2Fit kiest voor Logic4 bedrijfssoftware [ 30-03-2018 ]
Nieuw Scan & Pay concept laat de mogelijkheden van Europese betaalwet PSD2 zien [ 30-03-2018 ]
Intersnack tekent miljoenen clouddeal met Infor [ 30-03-2018 ]
Accountancy: In negen stappen meer toegevoegde waarde voor uw cliënten [ 02-04-2018 ]

Uw nieuws
U kunt uw nieuwsberichten gratis mailen aan redactie@softwarepakketten.nl


Aanbevolen (gratis) rapporten uit onze bibliotheek

- Gids boekhoudsoftware (2018)
- Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer (2018)
- RGS: Uniform rekeningschema voor alle bedrijven (2018)
- Gids Salaris- en HRM-software (2017/2018)
- De complete gids Elektronisch factureren (2018)
- ICT Financials softwaregids met CFO software landscape (2017)
- ICT Accountancy softwaregids (2018)
- ICT Accountancy 2020/2030: visierapport accountantspraktijk op weg naar de toekomst (2018)
- Gids projectmanagementsoftware (2016)

Meer rapporten en onderzoek op onze website...


Asperion

Exact Software

 
VISMA Twinfield Informer e-Boekhouden.nl Minox  
MUIS Software AFAS  

Colofon

Reacties
Eventuele reacties kunt u mailen naar redactie@softwarepakketten.nl. Reacties naar de afzender van deze nieuwsbrief kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Afmelden
U kunt zich hier direct afmelden voor deze nieuwsbrief. Anders kunt u een mail zenden aan redactie@softwarepakketten.nl, voorzien van de melding "opzeggen" en vermelding van het emailadres waarmee u bent aangemeld.

Deze nieuwsbrief is een service vanSoftwarepakketten.nl, een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderzoeksbureau GBNED - alle rechten voorbehouden.


Onerzoeksbureau GBNED