Softwarepakketten.nl

Mailinglist > Softwarepakketten.nl

Nieuwsbrief Softwarepakketten.nl, juni 2018 met: Gids ERP, BI en Kenniscongres

Uitgave juni 2018

Actueel

Gids ERP & Logistieke softwaresystemen, gericht op handels- en productiebedrijven en logistieke dienstverleners
Doelstelling van de "Gids ERP & Logistieke softwaresystemen" is potentiële gebruikers van ERP & Logistieke softwaresystemen een handvat te bieden bij de selectie van dergelijke software, inzicht te bieden relevante ontwikkelingen en visie. Het aanbod van software is daartoe qua segmentatie onderverdeeld naar:

 1. (groot)handel;
 2. productiebedrijven (procesindustrie, discrete industrie verdeeld naar serie- en stukproductie);
 3. logistieke dienstverleners (in elk geval verladers, opslagbedrijven en expediteurs).

Inzicht wordt gegeven in het aanbod van standaard software per doelgroep en globale functionaliteit (zoals inkoop, voorraad, productie, verkoop, TMS, WMS en FMS) Met daarbij aandacht voor innovatie, onderscheidend vermogen en (toekomst)visie.

Tot slot wordt aandacht besteed aan relevante onderwerpen, zoals: Computer-integrated manufacturing (CIM), Manufacturing Execution System (MES), Industry 4.0 en Supply Chain Management (SCM). In komende versies van het rapport wordt dit verder uitgebreid.

Met handige "ERP en Logistieke Softwarematrix" waarmee u direct kunt welke aanbieders software leveren per hiervoor genoemd segment.
Lees verder en gratis opvragen gids...


Agenda

6-6-2018
ICT Accountancy praktijkdag: software voor de belastingadviespraktijk
De fiscaal intermediair en andere geïnteresseerden inzicht bieden in visie en oplossingen voor fiscale aangifte IB en VPB en daaraan gerelateerde zaken, zoals koppeling boekhouden en deponeren jaarrekening (micro/klein), waarbij leveranciers van fiscale aangiftesoftware IB en VPB bepaalde casussen zullen tonen en toelichten. Leveranciers geven ook aan op welke wijze binnen hun software advisering door de fiscaal intermediair ondersteund wordt en wat hun visie hierover is. Aan de orde in hoeverre RGS (Referentie grootboekschema) invloed heeft of gaat krijgen en tot slot de relatie tussen de AVG en de hiervoor genoemde advisering. 
Meer informatie en aanmelden...

27-6-2018
Kenniscongres administratieve software
Inzicht bieden in ontwikkelingen en oplossingen met betrekking tot en gerelateerd aan standaard administratieve software. Aan bod komen ontwikkelingen als RGS, PSD2, Instant Payments, UBL, PEPPOL en API's. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor leveranciers van administratieve software en kan natuurlijk ook interessant zijn voor andere geïnteresseerden. Met op het programma onder andere:

 • De Introductie van Instant Payments (interbancair betalen en ontvangen binnen 5 seconden, 24/7/365) is begin 2019. Leveranciers van administratieve software zijn daarbij een belangrijke doelgroep. 
  Door Inge van Dijk, programmamanager Instant Payments, Betaalvereniging.

 • Als verwerker van persoonsgegevens wil je niet alleen zorgen dat je je privacy en security op orde hebt, je wilt dat ook in duidelijke taal aan je klanten en partners laten zien. Vanuit die gedachte heeft Nederland ICT de Data Pro Code ontwikkeld. We willen bedrijven bovendien de mogelijkheid bieden een stap verder te gaan dan compliance, door zich extern te laten certificeren: het Data Pro Certificate.
  Door Inge Bremmer, juridisch adviseur, Nederland ICT

 • Elektronisch factureren op basis van UBL is binnen administratieve software inmiddels gemeengoed. Een volgende uitdaging is een aansluiting op OpenPEPPOL. Softwareleveranciers sluiten in de regel aan via een authority of indirect via een BSP (Billing Service Provider). Aandachtspunten hierbij zijn: Waarom maakt PEPPOL e-factureren drempelloos voor de gebruiker, de onboarding zelf voor verzenders en ontvangers van facturen, de kosten om gebruik te maken van OpenPEPPOL als kanaal, verhuizen van het ene naar het andere access-point binnen OpenPEPPOL, bijvoorbeeld door te switchen van boekhoudpakket en hoe te handelen bij het ontbreken van een OpenPEPPOL adres bij de ontvanger. Al deze zaken komen tijdens deze sessie via een paneldiscussie met de OpenPEPPOL aanbieders eVerbinding, Storecove en TradeInterop aan de orde.

En verder: mondelinge toelichting op de Gids boekhoudsoftware 2018 die op de dag van het congres uitkomt, elektronisch factureren op basis van UBL en de EU standaard EN16931, RGS-ready, API's en de impact van PSD2 op boekhoudsoftware. Kortom: een must voor leveranciers van administatieve software en andere geïnteresseerden om deze bijeenkomst op woensdag 27 juni 2018 bij te wonen.
Meer informatie en aanmelden...


Onderzoek en artikelen

Rapport "Managementreports en Business Intelligence (BI)"
De begrippen “Business Intelligence” (BI), “Data-analyse” en “Management dashboard” worden als het gaat om aanbod van software soms door elkaar gebruikt. Voor dit rapport beschouwen we business Intelligence als een overkoepelend begrip en data-analyse en management dashboard als onderdeel daarvan. In het rapport wordt dit verder toegelicht.

Managementinformatie is er volop en met data-analyses als onderdeel van business Intelligence (BI) kunnen talloze rapporten met cijfers geproduceerd worden. Maar door vaak lijvige rapporten heen worstelen is niet efficiënt. Daarom hebben Management dashboards, eveneens als onderdeel van BI, veel belangstelling. Tot slot maakt cloud computing de informatie eenvoudiger toegankelijk.
Lees verder en opvragen gratis rapport...

Onderzoeksbureau GBNED (de organisatie achter deze nieuwsbrief) en de AVG
Vaak doen we onderzoek naar bepaalde software en daaraan gerelateerde ontwikkelingen voor derden. Maar voor de invoering van de AVG (25-5-2018) hebben we onze eigen activiteiten doorgelicht in verband met het vastleggen van persoonsgegevens. Het resultaat daarvan hebben we vastgelegd in een nieuwsbericht, zodat u weet dat we de AVG serieus nemen binnen onze organisatie. Met ook een verwijzing naar ons Privacy statement.
Lees verder...

Referentie Gootboekschema (RGS): goed initiatief met schoonheidsfoutjes
Betrokkenen van Belastingdienst, KVK, EZ, Logius/SBR en het CBS hebben eind 2011 van gedachten gewisseld over een idee m.b.t. een gecoördineerd referentieschema voor grootboekrekeningen. Het eerste werkdocument Referentie Grootboekschema dateert van 18 mei 2012. Inmiddels (voorjaar 2018) is RGS versie 3.0 een feit. Het wachten is op grootschalig gebruik van RGS. Persoonlijk ben ik best enthousiast over het RGS-initiatief. Zijn er volgens mij meerdere gebieden waarop RGS nuttig toegepast kan worden. Maar constateer ik ook wat schoonheidsfoutjes. 
Lees verder...

Verwacht

 • De "Gids Boekhoudsoftware 2018" (27 juni 2018).
  Geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. Onderverdeeld naar: ZZP'ers en klein MKB, Middelgrote bedrijven (MKB) en grote bedrijven (MKB+ en Multinationals). Met tevens inzicht in ontwikkelingen als: PSD2, RGS, SBR, Elektronisch factureren, Data-analyse en Robotic accounting.

 • Rapport "Boekhoudsoftware volgens de blockchain filosofie" (zomer 2018).
  Enerzijds wordt aandacht besteed aan de rol die blockchain kan vervullen in relatie tot functionaliteit binnen boekhoudsoftware en anderzijds de wijze waarop boekhoudsoftware ondersteuning kan bieden aan het registreren van cryptocurrency transacties. Suggesties en input zijn welkom.

 • Rapport "Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking op basis van robotic accounting" (19 september 2018).
  Dit rapport, gericht op de accountancy, geeft inzicht in toepassingen voor scannen en herkennen van boekingsdocumenten, aangevuld met elektronische factuurverwerking en robotic accounting. Met ook aandacht voor machine learning.

Meer actueel onderzoek...


Blogs en white papers

Kanttekeningen over vernieuwingsagenda van de NBA in relatie tot ICT ontwikkeling
De NBA heeft een 'Vernieuwingsagenda' gepubliceerd, als vervolg op het eerder dit jaar uitgebrachte visiedocument 'Een beroep met toekomst'. De nieuwe publicatie geeft invulling aan de visie van de sector voor de komende jaren aldus de NBA. Met name over de ICT gerelateerde inhoud plaats ik kanttekeningen bij deze agenda. Hoort bijvoorbeeld SBR, UBL en RGS thuis onder "vernieuwing" of is inmiddels sprake van bestaande standaards, waarvan de implementatie achterloopt? En wat heeft de NBA betekent voor UBL?
Lees blog...

Boekhouding in Excel is duurder dan het gebruik van een online boekhoudpakket
Uit onderzoek blijkt dat circa 35% van de zzp’ers de boekhouding in Excel doet. Excel lijkt gratis, maar als je de foutgevoeligheid en de extra tijd die het kost meetelt, bespaar je geld door een boekhoudpakket te gaan gebruiken. Heel simpel door de redenatie dat tijd gelijk staat aan geld. Als je de tijd, die je bespaart met het boekhouden, op een andere manier facturabel kunt maken, kun je zelfs geld gaan verdienen door geld (aan een boekhoudpakket) uit te geven!
Lees blog...

Is Shadow IT in het AVG-tijdperk een bedreiging voor uw bedrijfsvoering?
Even een mailtje via Gmail versturen met vertrouwelijke, zakelijke documenten. Of snel een bestand delen via WeTransfer of opslaan in Dropbox. We maken ons er allemaal weleens schuldig aan. De kans dat we daarmee de privacy schenden is groot, heel groot. Met het van kracht zijn van de AVG sinds 25 mei 2018 kan de zogenaamde schaduw-IT dan ook een serieuze bedreiging vormen voor uw business.
Lees blog...

Elektronisch factureren: uw organisatie direct aansluiten op PEPPOL
In plaats van een aansluiting op PEPPOL via een e-facturatie dienstverlener, is het ook mogelijk om als organisatie te kiezen voor een directe aansluiting op het PEPPOL netwerk en dit in eigen beheer te realiseren. Vooral voor grote organisaties of organisaties met een hoog factuurvolume is dit een interessante optie.
Lees blog...

Veel meningen en kennis is vastgelegd in blogs en white papers en willen wij graag delen met onze lezers. Heeft u een interessante blog of white paper (bijvoorbeeld een klantencase)? Stuur deze dan aan redactie@softwarepakketten.nl ter beoordeling voor gratis plaatsing.


Nieuws uit de markt

Uitgelicht

Opnieuw vertraging invoering betaalrichtlijn PSD2 in Nederland [ 23-05-2018 ]

Nieuwsberichten

Grote controledrang en angst voor verandering staan automatisering boekhouding in de weg [ 04-05-2018 ]
Office Depot Europe kiest Oracle Cloud Applications voor financiele processen [ 14-05-2018 ]
e-Boekhouden.nl koppelt met Triodos Bank [ 15-05-2018 ]
Efficy CRM neemt E-Deal over en komt Europese CRM-top binnen [ 15-05-2018 ]
Online accounting neemt ook in België een hoge vlucht. Reden voor het Rotterdamse softwarebedrijf DizzyData om de eerste stappen op de Belgische markt te zetten [ 16-05-2018 ]
Privacygevoelige loondata moet door nieuwe AVG-wet via Loonportal [ 16-05-2018 ]
Euro Shoe Group schakelt myBrand in voor migratie naar nieuwe SAP-omgeving [ 16-05-2018 ]
Plenaire vergadering van het Auditfile platform op 14 juni 2018 [ 16-05-2018 ]
Conversie van facturen naar UBL neemt vlucht [ 16-05-2018 ]
Erp-cloudsoftware Visma.net verbeterd [ 22-05-2018 ]
Main Capital verwerft strategisch belang in healthcare HR specialist SDB Ayton [ 23-05-2018 ]
Online boekhoudsoftware Kleisteen beschikt nu over een koppeling met Triodos Bank [ 23-05-2018 ]
Basware lanceert AI-gestuurde virtuele inkoopassistent [ 23-05-2018 ]
Accountants- en administratiekantoren kunnen hun klanten in de agrarische sector een online boekhoudpakket aanbieden [ 24-05-2018 ]
eVerbinding is ISO 27001 gecertificeerd! [ 24-05-2018 ]
Managementreports en business intelligence (BI): een goed systeem laat de gebruiker zelf bepalen welke KPIs getoond worden [ 25-05-2018 ]
Hyarchis lanceert integrale oplossing voor accountancybranche [ 28-05-2018 ]
Raet kondigt voorgenomen overname door Visma Group aan [ 28-05-2018 ]

Uw nieuws
U kunt uw nieuwsberichten gratis mailen aan redactie@softwarepakketten.nl


Aanbevolen (gratis) rapporten uit onze bibliotheek

- Gids boekhoudsoftware (2018)
- Rapport Managementreports en Business Intelligence (BI) (2018)
- RGS: Uniform rekeningschema voor alle bedrijven (2018)
- Beoordelen veiligheid (web)applicaties (en IT-organisaties) (2018)
- Gids Salaris- en HRM-software (2017/2018)
- De complete gids Elektronisch factureren (2018)
- ICT Financials softwaregids met CFO software landscape (2017)
- ICT Accountancy softwaregids (2018)
- Gids projectmanagementsoftware (2016)

Meer rapporten en onderzoek op onze website...


Asperion

Exact Software

 
VISMA Twinfield Informer e-Boekhouden.nl Minox  
MUIS Software AFAS  

Colofon

Reacties
Eventuele reacties kunt u mailen naar redactie@softwarepakketten.nl. Reacties naar de afzender van deze nieuwsbrief kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Afmelden
U kunt zich hier direct afmelden voor deze nieuwsbrief. Anders kunt u een mail zenden aan redactie@softwarepakketten.nl, voorzien van de melding "opzeggen" en vermelding van het emailadres waarmee u bent aangemeld.

Deze nieuwsbrief is een service vanSoftwarepakketten.nl, een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderzoeksbureau GBNED - alle rechten voorbehouden. Zie ook ons Privcay reglement.


Onerzoeksbureau GBNED