Softwarepakketten.nl

Mailinglist > Softwarepakketten.nl

Nieuwsbrief Softwarepakketten.nl: Kenniscongres administratieve software op 27 juni 2018

Woensdag 27 juni 2018
Kenniscongres administratieve software

Kennis- en netwerkbijeenkomst voor leveranciers van administratieve software
en andere geïnteresseerden

Op woensdag 27 juni 2018 wordt het "Kenniscongres administratieve software" georganiseerd. Met als doelstelling inzicht te bieden in ontwikkelingen en oplossingen met betrekking tot en gerelateerd aan standaard administratieve software. Aan bod komen ontwikkelingen als RGS, PSD2, Instant Payments, UBL, PEPPOL en API's. Ook het certificeren van (boekhoud)software staat op het programma.

Dit congres wordt gehouden in Hoevelaken en duurt ongeveer van 13.30 - 19.00 uur.

Doelgroep
Leveranciers van administratieve software en andere geïnteresseerden in betreffende onderwerpen. 

Programma
Op het programma staan de volgende onderwerpen en sprekers (onder voorbehoud):

 • Inleiding en mondelinge toelichting "Gids boekhoudsoftware 2018"
  De 2018 versie van de Gids boekhoudsoftware (die eveneens uitkomt op 27 juni 2018) wordt mondeling toegelicht. Door dagvoorzitter Gerard Bottemanne, GBNED.

 • Privacy en Data Pro Code
  Als verwerker van persoonsgegevens wil je niet alleen zorgen dat je je privacy en security op orde hebt, je wilt dat ook in duidelijke taal aan je klanten en partners laten zien. Vanuit die gedachte heeft Nederland ICT de Data Pro Code ontwikkeld. We willen bedrijven bovendien de mogelijkheid bieden een stap verder te gaan dan compliance, door zich extern te laten certificeren: het Data Pro Certificate.
  Door Inge Bremmer, juridisch adviseur, Nederland ICT.

  Aanvullend wordt onder leiding van Gerard Bottemanne ingegaan op de diverse certificeringsmogelijkheden van (boekhoud)software, mede in relatie tot het rapport “Assurance: beoordelen veiligheid (web)applicaties en IT-organisaties”.

 • Instant payments 
  De Introductie van Instant Payments (interbancair betalen en ontvangen binnen 5 seconden, 24/7/365) is begin 2019. Leveranciers van administratieve software zijn daarbij een belangrijke doelgroep. 
  Door Inge van Dijk, programmamanager Instant Payments, Betaalvereniging.  

 • UBL en EN16931
  Verreweg de meeste leveranciers van administratieve software hebben UBL als factuurstandaard ingebouwd, zowel voor uitgaande facturen als inkomende factuurverwerking. In de praktijk zijn hiervoor de volgende standaarden gevolgd: UBL2.0, UBL2.1. En daarvan afgeleid SI-UBL 1.0 en 1.1 (die weer afgeleid zijn van de OpenPEPPOL standaarden).

  SInds medio 2017 is er de Europese standaard EN16931, met UBL (en UN/Cefact) als syntaxen. Op basis van EN16931 hebben we dan ook te maken met CIUS (inperkingen van de basis – per land of groep ontvangers) en Extensies (uitbreiding van de basis – bilateraal of sectorgewijs overeen te komen).

  De stand van zaken van dit alles en de impact voor administratieve software komt tijdens deze sessie aan de orde. Met ook de bedoeling onderling kennis en adviezen uit te wisselen over het gebruik van UBL als factuurstandaard en de behoefte en mogelijk vervolg van de UBL Ketentest.
  Door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.

 • PEPPOL
  Elektronisch factureren op basis van UBL is binnen administratieve software inmiddels gemeengoed. Een volgende uitdaging is een aansluiting op OpenPEPPOL, zowel voor uitgaande- als inkomende facturen. Softwareleveranciers sluiten in de regel aan via een authority of indirect via een BSP (Billing Service Provider). Aandachtspunten hierbij zijn:

  - Waarom maakt PEPPOL e-factureren drempelloos voor de gebruiker;
  - de onboarding zelf voor verzenders en ontvangers van facturen;
  - de kosten om gebruik te maken van OpenPEPPOL als kanaal;
  - verhuizen van het ene naar het andere access-point binnen OpenPEPPOL, bijvoorbeeld door te
  switchen van boekhoudpakket;
  - hoe te handelen bij het ontbreken van een OpenPEPPOL adres bij de ontvanger.

  Al deze zaken komen tijdens deze sessie komen alle bovenstaande zaken aan de orde via een paneldiscussie met de OpenPEPPOL aanbieders eVerbinding, Storecove en TradeInterop aan de orde.

 • Blockchain en boekhoudsoftware
  Blockchain staat voor gedecentraliseerd grootboek en daarmee lijkt een directe relatie gelegd tussen boekhoudsoftware en blockchain. Is de blockchain inderdaad van toegevoegde waarde voor boekhoudsoftware of gaat het alleen om het verwerken van Cryptocurrency? Afgelopen weken is aan leveranciers van boekhoudsoftware de vraag voorgelegd in welke mate de blockchain van invloed kan zijn op boekhoudsoftware. Martin de Bie van 216 is blockchain expert en gaat hierover met aanwezigen in discussie.

 • RGS
  RGS staat voor Referentie Grootboekschema. Met behulp van RGS Ready kunt u nagaan in hoeverre RGS optimaal ondersteund wordt vanuit boekhoudsoftware. Gerard Bottemanne van GBNED geeft een uitgebreide toelichting op RGS-Ready eigenschappen die van belang zijn om RGS optimaal te ondersteunen vanuit boekhoudsoftware.

  Ook wordt ingegaan op de stand van zaken rondom RGS en de aandachtspunten op dit moment, zoals:
  - Er is 6 jaar na dato nog geen stabiele en geaccepteerde subset voor ZZP en klein MKB;
  - Het huidige RGS bevat meer dan 3.000 codes, waaronder veel herhaald voorkomende codes;
  - Is RGS niveau 5, zijnde "mutatieniveau", eigenlijk wel bruikbaar in de praktijk;
  - Welke softwareleverancier doet iets met de RGS-taxonomy op basis van XBRL;
  - WIe kent voorbeelden van het gebruik van RGS in de praktijk.

  Zie voor een nadere toelichting ook de blog: Referentie Gootboekschema (RGS): goed initiatief met schoonheidsfoutjes.

 • Impact PSD2 en oplossingen voor administratieve software 
  Het gaat dan met name om de implementatie van XS2A (Access to the Account. Aan bod komt de rol van rekeninginformatiediensten; zijnde online diensten voor het verstrekken van geconsolideerde informatie over een of meer betaalrekeningen die de betaaldienstgebruiker bij een of meer betaaldienstverleners aanhoudt.

  Voordeel voor leveranciers van boekhoudsoftware is dat deze dan niet meer met alle banken zelf de bankkoppelingen hoeven te onderhouden. Het aantal koppelingen zal alleen maar toenemen en bieden rekeninginformatiediensten uitkomst. Bizcuit zal hierover nader informatie verschaffen.

Deze bijeenkomst biedt volop gelegenheid voor netwerken en onderling kennis en ervaring uitwisselen.

Maak op de informatiemarkt nader kennis met:


Kosten
De kosten voor het bijwonen van het congres bedragen slechts 95 euro per persoon (excl. BTW), inclusief koffie/thee en een broodjeslunch.

Locatie
EXPO Hoevelaken

Koninginneweg 1
3871 JZ Hoevelaken
(gratis parkeren op eigen terrein)

AANMELDEN
Online informatie over het programma en inschrijven voor het Kenniscongres administratieve software op woensdag 27 juni 2018.
Meer informatie en aanmelden...

Contact
Voor meer informatie over dit congres kunt u contact opnemen met:
Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne, email gerard@gbned.nl, mob 06 10069402.


Colofon

Reacties
Eventuele reacties kunt u mailen naar redactie@softwarepakketten.nl. Reacties naar de afzender van deze nieuwsbrief kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Afmelden
U kunt zich hier direct afmelden voor deze nieuwsbrief. Anders kunt u een mail zenden aan redactie@softwarepakketten.nl, voorzien van de melding "opzeggen" en vermelding van het emailadres waarmee u bent aangemeld.

Een on-line versie van deze nieuwsbrief vindt u op www.softwarepakketten.nl onder de rubriek 'Nieuwsbrieven'

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderzoeksbureau GBNED - alle rechten voorbehouden. Zie ook ons Privacy reglement.


Onerzoeksbureau GBNED