Softwarepakketten.nl

Mailinglist > Softwarepakketten.nl

Nieuwsbrief Softwarepakketten.nl december 2019: online boekhouden en een faillissement

Uitgave december 2019

Actueel

Afnemer online boekhouden in gebreke: van wanbetaler tot aan faillissement met een curator
Heeft een ondernemer altijd recht op zijn eigen data, ook in geval van wanbetaling en een faillissement. Hier wordt in de praktijk verschillend mee omgegaan. Ons nieuwste artikel gaat in op 2 onderwerpen, te weten: 1) Het blokkeren van een online administratie voor wanbetalers en 2) De rechten van een curator.

Aanbieders van online boekhoudsoftware hanteren verschillende termijnen bij het blokkeren van een administratie voor een ondernemer als sprake is van onbetaalde facturen. Dat loopt uiteen van zeg maar 1 tot 6 maanden. De data zelf wordt daarbij wel geacht van de ondernemer te zijn. De bewaartermijn van de gegevens bij niet betalen loopt uiteen van een krappe 6 maanden tot in uitzonderlijke gevallen wel tien jaar.

Retentierecht geeft een softwareleverancier de mogelijkheid een ondernemer de toegang tot een online administratiesysteem te ontzeggen, maar ontneemt volgens ons de ondernemer niet het recht te beschikken over zijn eigen data. Je kunt je afvragen of een softwareleverancier na bijvoorbeeld 6 maanden de data, die eigendom is van een ondernemer, zondermeer mag verwijderen i.p.v. de data altijd ter beschikking te stellen aan diezelfde ondernemer. 
Lees verder...


Onderzoek en artikelen

WIKI Salaris- en HRM-software
Gerelateerd aan de "Gids Salaris- en HRM-Software" is er nu de "WIKI Salaris- en HRM-software". Het belangrijkste doel van deze WIKI is inzicht bieden in de selectiecriteria van standaard salaris- en HRM-software. Op basis van functionaliteiten en eigenschappen. Zowel gericht op geïntegreerde salaris- en HRM-software als toepassingen die zijn gericht op één of enkele HRM-functionaliteiten. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan systemen voor personeelsplanning, uren- en verzuimregistratie.
Naar WIKI Salaris- en HRM-software...

Zelfroosteren
De "Marktanalyse software voor zelfroosteren" is als afzonderlijke uitgave komen te vervallen en volledig geïntegreerd in de "Gids Salaris- en HRM-software". Hierbij zijn de pakketgegevens voor zelfroosteren volledig geactualiseerd.

Het is "De week van RGS" en dus besteden wij natuurlijk ook aandacht aan RGS.

RGS als brugstaat: standaard voor uitwisseling van boekhouding naar winstaangifte IB en VPB
Vanuit menig boekhoudpakket worden financiële cijfers aangeleverd voor de winstaangifte IB en VPB. Er zijn al meerdere leveranciers van boekhoudpakketten en fiscale aangiftepakketten die onderling gegevens uitwisselen. En ook RGS wordt hiervoor al ingezet. Daar tegenover zijn er ook de nodige leveranciers van boekhoudsoftware die vanuit hun pakket geen cijfers digitaal aanleveren om direct op te nemen in de winstaangifte van fiscale aangiftesoftware IB en VPB. Voor met name intermediairs (accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren) bekent dit laatste handmatig cijfers voor de winstaangifte handmatig overnemen in de fiscale aangiftesoftware IB en VPB. Dat is niet alleen zonde van de tijd, maar geeft ook nog eens kans op fouten.

In nauw overleg met betrokken softwareleveranciers is nu een ‘standaard koppelvlak’ gedefinieerd om gegevens vanuit boekhoudsoftware op basis van RGS, al dan niet via een API, over te zetten naar fiscale aangiftesoftware. Zodat alle leveranciers (van boekhoud- en fiscale aangiftesoftware) een uniforme oplossing hebben voor het automatisch aanleveren van cijfers voor de winstaangifte.
Meer informatie...

RGS Ready
De laatste stand van zaken is dat 12 leveranciers van boekhoudsoftware RGS Ready zijn voor één of meer van hun boekhoudpakketten. Komende periode zal dit aantal nog verder toenemen.
Meer informatie...

RGS Niet Ready
"RGS Niet Ready: openstaande punten" geeft inzicht in openstaande punten rondom de implementatie van het Referentie grootboekschema. De ons bekende openstaande punten (die we door eigen analyse en mede uit de markt vernomen hebben) zijn verzameld in een overzicht. Mocht u zelf een openstaand punt hebben, of de oplossing voor een openstaand punt, dan kunt u dat aan ons melden.
Meer informatie...

Verwacht

 • Rapport: RGS: uniform rekeningschema voor bedrijven (winter 2019/2020).
  Het Referentie grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. Dit laatste wordt in de praktijk bereikt door enerzijds bestaande (grootboek)rekeningschema's te koppelen aan RGS. En anderzijds door rapportages te ontlenen aan RGS. Begin 2020 staat alweer de 6e versie gepland van dit omvangrijke rapport.

 • Rapport: Management reports, BI en CPM (winter 2019/2020).
  Op dit moment zijn er twee aparte rapporten, te weten: 1) Managementreports en Business Intelligence (BI) en 2) Marktanalyse CPM software. Beide rapporten worden begin 2020 samengevoegd tot één uitgave met functionaliteit als: budgettering, planning, forecasting, consolidatie, BI, management)reports, kostprijscalculatie en balanced scorecards.

 • Rapport: Assurance, beoordelen veiligheid (web)applicaties (winter 2019/2020).
  In relatie tot (web)applicaties worden we regelmatig geconfronteerd met het onderwerp 'beveiliging'. Als het gaat om het beoordelen van de beveiliging van (web)applicaties komen we standaarden tegen als: ISO27001, ISO27002, ISAE 3402, OWASP en SOC2. Tel hierbij op termen als Injection, SQL-injectie en Cross-Site Scripting (XSS) en menig lezer haakt al snel af. Een 2e versie van dit rapport is momenteel onderhanden.

 • Rapporten: Practice managemement, digitaal dossierbeheer en portaalsoftware (4 maart 2020).
  Specifiek gericht op de accountancy sector zijn nieuwe versies van de volgende rapporten gepland:
  - Practice managemement software voor de accountancy;
  - Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's;
  - Portaal software voor de accountancy.
  Bij het verschijnen op 4 maart 2020 worden deze rapporten tevens mondeling toegelicht tijdens de Praktijkdag Practice management op dezelfde dag.

Meer actueel onderzoek...


Blogs en white papers

eHerkenning, ketenmachtiging en PKIoverheid certificaten
eHerkenning is de manier van inloggen voor ondernemers bij beveiligde websites. Nu nog voornamelijk van de overheid, straks ook bij steeds meer b2b websites. Met één inlogmiddel logt u op één manier veilig in bij alle aangesloten websites. Bij de aanvraag van een inlogmiddel wordt iemands identiteit grondig gecheckt (in bepaalde gevallen ook fysieke identificatie). Met eHerkenning kunnen medewerkers gemachtigd worden om namens hun organisatie specifieke diensten te regelen. Dit zorgt ervoor dat meer zekerheid wordt verkregen over de online identiteit van een inlogger. Dit voorkomt fouten en fraude.
Naar blog...

Veel meningen en kennis is vastgelegd in blogs en white papers en willen wij graag delen met onze lezers. Heeft u een interessante blog of white paper (bijvoorbeeld een klantencase)? Stuur deze dan aan redactie@softwarepakketten.nl ter beoordeling voor gratis plaatsing.


Agenda

4 maart 2020
Praktijkdag Practice management

Voor het eerst wordt op woensdag 4 maart 2020 de "praktijkdag Practice management" voor het accountants- en administratiekantoor georganiseerd. Met naast practice management ook aandacht voor digitaal dossierbeheer en werkprogramma's en portaalsoftware. 
Meer informatie...

8 april 2020
Seminar Robotic accounting

Voor het vierde jaar op rij wordt op woensdag 8 april 2020 het "Seminar Robotic accounting" georganiseerd. Om geïnteresseerden inzicht te bieden in visie en oplossingen op het gebied van robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren en -factuurverwerking op basis van UBL en RGS.
Meer informatie...


Nieuws uit de markt

Uitgelicht

Wolters Kluwer Tax & Accounting heeft PSD2-licentie ontvangen van De Nederlandsche Bank [ 05-11-2019 ]

Nieuwsberichten

Humanwave, leverancier van HR- en salarissoftware, lanceert deze nieuwe dienstverlening bovenop haar software [ 01-11-2019 ]
Visma wordt marktleider in verzuimmanagement door overname VerzuimSignaal [ 05-11-2019 ]
iSHARE breidt dienstverlening uit met INNOPAY als Implementatiepartner [ 06-11-2019 ]
Aptean breidt food ERP capaciteit uit in Europa met de overname van Schouw Informatisering [ 11-11-2019 ]
MUIS Software en King Business Software bundelen krachten [ 12-11-2019 ]
Ondernemersapp Bizcuit biedt als eerste fintech betaaloptie voor klanten zonder tussenkomst bank [ 19-11-2019 ]
Validsign: nieuwe integratie met AFAS! [ 20-11-2019 ]
RGS en XBRL lijkt geen goed huwelijk en meer aandacht nodig voor beheersbaarheid van RGS [ 25-11-2019 ]
myBrand en MBI digitaliseren processen met OutSystems voor 15% tijdwinst [ 25-11-2019 ]
Lightspeed introduceert analyse-oplossing Lightspeed Analytics [ 26-11-2019 ]
Rijksoverheid slagvaardig in ontvangst en verwerking van facturen [ 27-11-2019 ]

Uw nieuws
U kunt uw nieuwsberichten gratis mailen aan redactie@softwarepakketten.nl


Aanbevolen (gratis) rapporten uit onze bibliotheek

- Gids boekhoudsoftware (2019)
- De complete gids Elektronisch factureren (2019)
- ICT Accountancy softwaregids (2020)
- Gids Salaris- en HRM-software (2019/2020)
- Gids ERP & Logistieke softwaresystemen (2018)
- APIs en administratieve software: het nieuwe ERP (2019)
- Beoordelen veiligheid (web)applicaties (en IT-organisaties) (2018)

Meer rapporten en onderzoek op onze website...


MUIS Software

Asperion

Exact Software

 
VISMA Twinfield Informer e-Boekhouden.nl Minox  
  AFAS  

Colofon

Reacties
Eventuele reacties kunt u mailen naar redactie@softwarepakketten.nl. Reacties naar de afzender van deze nieuwsbrief kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Afmelden
U kunt zich hier direct afmelden voor deze nieuwsbrief. Anders kunt u een mail zenden aan redactie@softwarepakketten.nl, voorzien van de melding "opzeggen" en vermelding van het emailadres waarmee u bent aangemeld.

Deze nieuwsbrief is een service van Softwarepakketten.nl, een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderzoeksbureau GBNED - alle rechten voorbehouden. Zie ook ons Privacy statement.


Onerzoeksbureau GBNED