Softwarepakketten.nl

Mailinglist > Softwarepakketten.nl

Nieuwsbrief Softwarepakketten.nl september 2020: eProcurement, financiele prognose en UPA

Uitgave september 2020

Actueel

Avg-gedragscode NLdigital goedgekeurd door AP
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Data Pro Code van branchevereniging NLdigital goedgekeurd. Deze gedragscode is bedoeld om bedrijven in de digitale sector te helpen om aan de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) te voldoen. De Data Pro Code is de eerste gedragscode onder de Avg die de AP heeft goedgekeurd.
Lees verder...

Netwerk- of relatie analyse: transactiestromen snel inzichtelijk maken
Met de zomer release Augustus 2020 voegt Easy2analyse (E2A) nieuwe sterke functionaliteiten toe. Een voorbeeld hiervan is de netwerk- en relatieanalyse. Met enkele drukken op de knop kunnen hiermee snel transactiestromen inzichtelijk worden gemaakt. De netwerk- of relatiegrafiek(diagram) wordt onder meer in de opsporing gebruikt om criminele netwerken visueel te maken. Bijvoorbeeld aan de hand van telefoonnummers achterhalen wie naar wie heeft gebeld, of bij bankrekeningen om geldstromen te visualiseren.

Het linker voorbeeld toont dat er 3 groepen items zijn (in dit geval 3 bankrekeningen), waarbij de zwart gekleurde bol gezamenlijke tegenrekeningen heeft met de groene bol, evenals de rode met de groene. Het rechter voorbeeld toont de visualisatie van grootboektransacties.
Lees verder.


Onderzoek en artikelen

RGS als schakel tussen salaris- en boekhoudsoftware
Onderzoeksbureau GBNED is gestart met een verkenning, gericht op het automatisch uitwisselen van boekingen tussen alle standaard salarissoftware en boekhoudsoftware op basis van RGS. In elk geval op het niveau van de loonjournaalpost en zo mogelijk op het niveau van de werkkostenregeling. Zodat de markt dit breed kan toepassen.

Er zijn in de praktijk tientallen salarispakketten en nog meer boekhoudpakketten. Een koppeling (op het niveau van rekeningschema) tussen al deze systemen is onbegonnen werk. Het RGS biedt hiervoor uitkomst. Alle salarispakketten kunnen een koppeling maken met het uniforme rekeningschema RGS.

Als het gaat om salarissen, lonen en personeelskosten telt het huidige RGS-schema een ruime keuze uit 130 RGS codes én 123 RGS codes voor de WKR (werkkostenregeling). RGS is een open standaard en daarmee vrij beschikbaar voor alle leveranciers van salarispakketten. De aangeleverde boekingen op basis van RGS worden binnen de boekhouding dan automatisch vertaald naar de corresponderende grootboekrekeningen. In de praktijk ondersteunen steeds meer boekhoudpakketten de standaard RGS. Zie voor dit laatste de website www.rgsready.nl.

Vragen aan RGS gremia en de markt (gebruikers én softwareleveranciers):

 1. Wie is bereid een grootboekrekeningschema beschikbaar te stellen met een koppeling van RGS-codes aangaande de salarisverwerking en het boeken van loonkosten? Al dan niet in combinatie met de werkkostenregeling. 

 2. Wie is bereid mee te denken c.q. te helpen om de voorgestelde situatie verder gestalte te geven?

We willen hiermee een positieve bijdrage leveren aan de verdere uitrol van RGS.
Lees verder voor verkenning en reageren...

Verwacht

 • Rapport: Software voor Internal reporting, planning en control: BI & CPM (sep 2020).
  Op dit moment zijn er 3 aparte rapporten, te weten:
  1) Managementreports en Business Intelligence (BI),
  2) Marktanalyse CPM software en
  3) Consolidatie.
  Deze rapporten worden samengevoegd tot één uitgave met functionaliteit als: budgettering, planning, forecasting, consolidatie, BI, management)reports, kostprijscalculatie en balanced scorecards.

 • Rapport: Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking (okt 2020).
  Inzicht in alle oplossingen op het gebied van scannen en herkennen van boekingsdocumenten, al dan niet aangevuld met functionaliteit op het gebied van elektronische factuurverwerking.

 • Gids salaris- en HRM-software (okt 2020).
  Met de "Gids Salaris- en HRM-software" wordt inzicht in het complete spectrum van toepassingen op het gebied van salaris- en HRM-software. Ook wordt aandacht besteed aan cloud computing, elektronische gegevensuitwisseling, data-analyse en Beveiliging van persoonsgegevens en de AVG.

 • De complete gids elektronisch factureren (najaar 2020).
  Dit rapport heeft als belangrijkste doel het aanbod van software en diensten op het gebied van elektronisch factureren zo volledig mogelijk in beeld te brengen. Om deze software op de juiste manier te kunnen positioneren wordt ook inzicht gegeven in het 'elektronisch factureren landschap' in Nederland.

  Recent is al verschenen het document "Elektronisch factureren 2.0: met UBL, PEPPOL en voorstel voor retourberichten".

Meer actueel onderzoek...


Blogs en white papers

eProcurement: uitkomst voor het 100% automatisch afhandelen van eFacturen
Bij grotere organisaties vormt eProcurement (elektronisch inkopen) onderdeel van de administratieve keten. Ook bij kleinere organisaties die met een goederenbeweging te maken hebben, zoals een groothandel, bouwbedrijf en webwinkel, speelt eProcurement een rol. In veel gevallen wordt dan gewerkt met een ERP-systeem of een boekhoudsysteem met aanvullende functies.
Lees blog.

Procesgerichtheid en bedrijfsadministratie
Met de komst van automatisering werden routinematige handelingen het eerst in software verpakt om daarmee met name een efficiencywinst te realiseren. Pas toen logistiek en boekhouding aan elkaar werden gelinkt, ontstond er een nieuw concept: ERP (Enterprise Resource Management). Bedrijfsprocessen (en met name de logistiek daarbinnen) werden leidend voor de vastlegging. Daarbij ging het niet langer alleen om verantwoording (kijken naar het verleden), maar juist meer om sturing (kijken naar het heden en de nabije toekomst). Het gebruiken van logistieke uitgangspunten als het aanvullen van de voorraad materialen, het plannen van de inzet van mensen en machines bood de mogelijkheid om de financiële dimensie, die hieraan verbonden was, vast te leggen.
Lees blog.

Een financiele prognose: waarom en hoe
Wil je als ondernemer of bestuurder succesvol zijn, nu en in de toekomst, dan is het belangrijk dat je naast een financiële begroting ook een financiële prognose of financiële planning maakt voor je organisatie. In deze blog bespreekt Dagmar van Eijs, oprichter van Planning Company, waarom dat nodig is en geeft hij een aantal concrete tips.
Lees blog.

UPA-standaard in de pensioenmarkt maakt (dure) maatwerk koppelingen overbodig
UPA is de standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en dienstverbandgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Deze standaard is gebaseerd op het loonaangiftebericht. De UPA bevat alle elementen voor de uitvoering van vrijwel alle pensioenregelingen en bedrijfstakeigen regelingen. eBenefits biedt software ontwikkelaars de mogelijkheid om via de ‘UPA-suite’ een koppeling te leggen naar de pensioenadministraties van verzekeraars en pensioenuitvoerders. Vanuit het salarispakket wordt het UPA-bestand periodiek geleverd en verwerkt tot mutaties voor de pensioenadministratie.
Lees white paper.

Veel meningen en kennis is vastgelegd in blogs en white papers en willen wij graag delen met onze lezers. Heeft u een interessante blog of white paper (bijvoorbeeld een klantencase)? Stuur deze dan aan redactie@softwarepakketten.nl ter beoordeling voor gratis plaatsing.


Agenda

(Nieuwe datum volgt)
Seminar RPA en robotic accounting

Voor het vierde jaar op rij wordt het "Seminar RPA en robotic accounting" georganiseerd. Met Robotic Process Automation (RPA), Robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI) met machine learning, Business Intelligence (BI) en data-analyse, Elektronisch factureren, PSD2, Blockchain en Voice Bots.
Meer informatie...

(Nieuwe datum volgt)
Cybersecurity toegepast op uw kantoor
Cybersecurity is een breed terrein. Speciaal voor accountants- en administratiekantoren, maar ook andere geïnteresseerden, hebben wij een programma samengesteld dat toegespitst is op onder andere 1) Landschap veiligheid (web)applicaties; met standaarden en de AVG en 2) Authenticatie en autorisatie; met digitaal ondertekenen, wachtwoordbeheer en beveiligd berichtenverkeer.
Meer informatie...


Nieuws uit de markt

Uitgelicht

Nieuwe druk Bedrijfsadministratie met ERP verschenen [ 18-08-2020 ]

Overig nieuws

Visma neemt het boekhoudplatform Yuki over [ 04-08-2020 ]
Uw data en privacy goed geregeld toch: Privacy Shield werd van tafel geveegd [ 06-08-2020 ]
ValidSign en CreAim slaan handen ineen [ 18-08-2020 ]
Samenwerking Graydon en Unit4 Bedrijfssoftware vergemakkelijkt naleving Wwft [ 18-08-2020 ]
Workfront Align brengt mensen, teams en werk in lijn met de strategische doelstellingen [ 20-08-2020 ]
Workfront introduceert Scenario Planner, voor bedrijfsbreed work management [ 20-08-2020 ]
Gemeente Hollands Kroon kiest 2at om Klant Informatie Systeem in te richten [ 20-08-2020 ]
Gekko lanceert webshop integratie voor zzp met WooCommerce [ 25-08-2020 ]
Zendesk introduceert geavanceerde realtime analytics-oplossing [ 26-08-2020 ]
Ctac toegetreden tot High Tech Software Cluster van Brainport Development [ 26-08-2020 ]
Cryptshare gecertificeerd voor NTA 7516: NTA 7516 norm maakt veilige mail volwassen [ 27-08-2020 ]
Nomineer jezelf voor de Exact Cloud Award 2020 [ 27-08-2020 ]
Avg-gedragscode NLdigital goedgekeurd door AP [ 27-08-2020 ]
Exact lanceert nieuwe digitale medewerker met Exact RPA [ 28-08-2020 ]
Lancering gratis Auditfiles Viewer [ 30-08-2020 ]
Nieuw: Power BI Connector voor AFAS [ 31-08-2020 ]

Uw nieuws
U kunt uw nieuwsberichten gratis mailen aan redactie@softwarepakketten.nl


Aanbevolen (gratis) rapporten uit onze bibliotheek

- Gids boekhoudsoftware (2020)
- De complete gids Elektronisch factureren (2019)
- Gids RPA en robotic accounting (2020)
- ICT Accountancy softwaregids (2020)
- Gids Salaris- en HRM-software (2019/2020)
- Gids ERP & Logistieke softwaresystemen (2018)
- APIs en administratieve software: het nieuwe ERP (2019)
- Beoordelen veiligheid (web)applicaties (en IT-organisaties) (2020)
- Cybersecurity met authenticatie- en autorisatiemiddelen (2020)
- RGS uniform rekeningschema voor bedrijven (2020)

Meer rapporten en onderzoek op onze website...


MUIS Software

Cash Software

Asperion

Exact Software

 

AFAS

VISMA

Twinfield

Informer

e-Boekhouden.nl

Minox

 

Twinfield

SnelStart

   

Colofon

Reacties
Eventuele reacties kunt u mailen naar redactie@softwarepakketten.nl. Reacties naar de afzender van deze nieuwsbrief kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Afmelden
U kunt zich hier direct afmelden voor deze nieuwsbrief. Anders kunt u een mail zenden aan redactie@softwarepakketten.nl, voorzien van de melding "opzeggen" en vermelding van het emailadres waarmee u bent aangemeld.

Deze nieuwsbrief is een service van Softwarepakketten.nl, een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderzoeksbureau GBNED - alle rechten voorbehouden. Zie ook ons Privacy statement.


Onerzoeksbureau GBNED