Softwarepakketten.nl

Mailinglist > Softwarepakketten.nl

Nieuwsbrief Softwarepakketten.nl juli 2021: innovatie boekhoudsoftware en EU BTW Unieregeling

Uitgave juli 2021

Onderzoek en artikelen

Boekhoudsoftware: ontwikkeling en innovatie 2021
De nieuwe versie van de “Gids boekhoudsoftware 2021” is verschenen met inzicht in nagenoeg alle standaard boekhoudsoftware die in Nederland op de markt is. Gericht op het MKB en grote organisaties. Met per pakket inzicht in vele functies en eigenschappen.

Gelijktijdig is aanvullend de (eenmalige) uitgave “Boekhoudsoftware: ontwikkeling en innovatie 2021” uitgebracht. In tegenstelling tot de Gids boekhoudsoftware beschrijft deze uitgave de ontwikkeling en innovatie van boekhoudsoftware, bezien vanuit de bril van softwareleveranciers.
Wat is er het afgelopen jaar allemaal ontwikkeld en wat hebben deze leveranciers nog in petto voor ons.

Afgelopen jaren hebben wij nadrukkelijk aan leveranciers gevraagd in hoeverre bepaalde ontwikkelingen en innovaties deel uitmaken van hun boekhoudsoftware. Denk aan onderwerpen als e-factureren, e-bankieren (en PSD2), Referentie Grootboekschema (RGS), Zelf controlerende administraties m.b.v. data-analyse,
Robotic accounting functies en api’s.

Ditmaal hebben we ook de bal bij de leveranciers van boekhoudsoftware zelf neergelegd en gevraagd naar de ontwikkeling afgelopen jaar en komend jaar. De antwoorden op genoemde vragen zijn nu verwoord in de uitgave “Boekhoudsoftware: ontwikkeling en innovatie”.

Enkele vaker genoemde ontwikkelingen zijn:

  • Analytisch boekhouden;
  • Automatische winstaangifte;
  • Internationalisatie.

Meer informatie en gratis opvragen beide uitgaven “Gids boekhoudsoftware 2021” en “Boekhoudsoftware: ontwikkeling en innovatie 2021”.

Verwacht

  • Gids ERP & Logistieke softwaresystemen (najaar 2021)
    De "Gids ERP & Logistieke softwaresystemen" is gericht op handels- en productiebedrijven en logistieke dienstverleners". Doelstelling van deze gids is potentiële gebruikers van ERP & Logistieke softwaresystemen een handvat te bieden bij de selectie van dergelijke software, inzicht te bieden relevante ontwikkelingen en visie. In de nieuwe uitgave besteden we speciaal aandacht aan elektronische gegevensuitwisseling onder de noemer EDI, zoals e-orders en e-facturen.

  • Gids Salaris- en HRM-software (najaar 2021)
    De "Gids Salaris- en HRM-software" biedt inzicht in het complete spectrum van toepassingen op het gebied van salaris- en HRM-software. Met ook aandacht voor cloud computing, employee self services (ESS), elektronische gegevensuitwisseling en data-analyse. En een aparte bijlage over Zelfroosteren.

Meer actueel onderzoek.


RGS MKB

In 2021 besteden we speciaal aandacht aan RGS MKB (Referentie Grootboekschema voor het MKB).

Voor alle drie de beoogde segmenten ZZP, Eenmanszaak/VOF en BV (micro en klein) is inmiddels een RGS rekeningschema beschikbaar.

Beoordelen RGS MKB
We hebben de markt gevraagd om RGS MKB te beoordelen en waar nodig correcties en aanvullingen door te geven om de rekeningschema's verder te optimaliseren. Op deze oproep is positief gereageerd door de Belastingdienst, het CBS en SBR Nexus (banken). Ook doen accountants-, administratiekantoren en leveranciers van boekhoudsoftware mee aan de beoordeling. Om de aanpak van de beoordeling af te stemmen is op maandag 5 juli 2021 om 15.30 uur een online overleg gepland.

Wil je ook een actieve bijdrage leveren aan de beoordeling van RGS MKB?
Lees dan even verder op onze website Boekhoudplaza.nl bij RGS MKB. Daar staan ook contactgegevens vermeld. En wie weet schuif je maandag 5 juli 2021 ook aan.

Voor de lancering van RGS MKB is het belangrijk dat RGS openstaande punten zijn opgelost door het SBR programma waar RGS onder valt. We hebben deze punten verzameld en doorgegeven ter ondersteuning aan een optimaal RGS.


Blogs en white papers

De nieuwe EU-regeling btw e-commerce en boekhoudsoftware
De Belastingdienst meldt onder meer het volgende: "bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 meestal aangeven in het EU-land waar u levert. Dat kan ook op een vereenvoudigde manier centraal, met de 'Unieregeling'  via het éénloketsysteem (One-stop-shopping - OSS). Ook als u diensten levert in de EU".

De EU-regeling btw e-commerce per 1 juli 2021 is op meerdere websites al uitvoerig beschreven. Vanuit meerdere softwareleveranciers is al uitgebreide informatie verschenen voor gebruikers van hun administratieve software met uitleg hoe om te gaan met de nieuwe EU-regeling btw e-commerce, oftewel afstandsverkopen (per 1 juli 2021). Het komt veelal neer op het aanmaken van nieuwe btw-codes, grootboekrekeningen en de instelling hoe je als bedrijf gebruik wilt maken van de nieuwe regeling.
Lees blog.

Dit moment is een gouden kans voor e-factureren
Artikel door Remon Scheinhardt, namens NMBF
Gerard Bottemanne ziet als ICT- en accountingspecialist in Nederland momentum ontstaan rond e-factureren. Als eigenaar van onderzoeksbureau GBNED spant hij zich bovendien in om het gebruik van e-factureren te stimuleren. Zo heeft hij in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) met enkele softwareleveranciers en serviceproviders de kopgroep e-retour gevormd, om de voordelen van statusberichten bij e-facturen te laten zien.
Lees blog.

Veel meningen en kennis is vastgelegd in blogs en white papers en willen wij graag delen met onze lezers. Heeft u een interessante blog of white paper (bijvoorbeeld een klantencase)? Stuur deze dan aan redactie@softwarepakketten.nl ter beoordeling voor gratis plaatsing.


Agenda

Woensdag 29 september 2021 (onder voorbehoud)
Seminar RPA en robotic accounting

Voor de vierde keer wordt het "Seminar RPA en robotic accounting" georganiseerd. Om geïnteresseerden inzicht te bieden in visie en oplossingen op het gebied van Robotic Process Automation (RPA), Robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI) met machine learning, Business Intelligence (BI) en data-analyse, Elektronisch factureren, PSD2, Blockchain en Voice Bots.
Meer informatie.

Woensdag 13 oktober 2021 (onder voorbehoud)
Cybersecurity toegepast op uw kantoor
Speciaal voor accountants- en administratiekantoren, maar ook andere geïnteresseerden, hebben wij een programma samengesteld dat toegespitst is op onder andere 1) Landschap veiligheid (web)applicaties; met standaarden en de AVG en 2) Authenticatie en autorisatie; met digitaal ondertekenen, wachtwoordbeheer en beveiligd berichtenverkeer.
Meer informatie.


Nieuws uit de markt

Uitgelicht

Voorkom fraude en fouten in betalingen met de IBAN-Naam Check [ 03-06-2021 ]
De IBAN-Naam Check van SurePay maakt betalingen veiliger door vast te stellen of de naam van de rekening en het IBAN bij elkaar horen. Sinds 2017 levert SurePay de IBAN-Naam Checkaan alle Nederlandse banken en helpt daarmee fraude op te sporen en fouten te voorkomen. Per dag voert SurePay ruim 3 miljoen checks per dag uit. De IBAN-Naam Check heeft ervoor gezorgd dat betalingen naar verkeerde rekeningen zijn afgenomen met 67% en factuurfraude is verminderd met maar liefst 81%!
Lees verder.

Zie ook de presentatie "Hoe IBAN-Naam Check frauderisico's en kosten vermindert" tijdens het Seminar RPA en robotic accounting 2021 op woensdag 29 september 2021.
Meer informatie en aanmelden.

Overig nieuws

EasyKas koppelt lanceert accountants-dashboard en webversie [ 01-06-2021 ]
Koppel Mollie aan Bizcuit en ontvang je Mollie transacties automatisch in je boekhouding [ 01-06-2021 ]
BARC: uitstekende resultaten voor Unit4 Financial Planning and Analysis [ 02-06-2021 ]
De accountant als copiloot: zo wordt u strategisch partner van uw klant [ 02-06-2021 ]
SAP introduceert grootste zakelijke netwerk ter wereld [ 03-06-2021 ]
Tijdens SAPPHIRE NOW kondigde SAP innovaties aan, zoals oplossingen gericht op duurzaamheid [ 03-06-2021 ]
Analys.io RGS Labelmaker nu ook beschikbaar voor Twinfield [ 07-06-2021 ]
In welke mate werken administratie- en accountantskantoren digitaal [ 08-06-2021 ]
Artificial Intelligence is overal: de EU komt met strenge regels [ 09-06-2021 ]
Aansprakelijkheid bij ICT-contracten: het complete overzicht [ 09-06-2021 ]
Finovion kiest voor cloudplatform van Visionplanner [ 11-06-2021 ]
Oproep voor de accountancy: wees zuinig(er) op klantgegevens! [ 13-06-2021 ]
TriFact365 en koppelt nu ook met KING Accountancy en KING Finance, voorheen iMUIS Online [ 14-06-2021 ]
Ook Moneybird klanten koppelen via Bizcuit eenvoudig de bank en betalen direct vanuit hun boekhouding [ 18-06-2021 ]
AFAS lanceert SB+ [ 23-06-2021 ]
Heijmans kiest voor M-Files geleverd door GeONE [ 24-06-2021 ]
Global Center on Adaptation zet Unit4 ERP in ter ondersteuning voor een klimaatbestendige toekomst [ 24-06-2021 ]
SnelStart klanten koppelen nu eenvoudig alle Nederlandse banken via Bizcuit [ 24-06-2021 ]
Easy2Analyse Nieuwe release zomer 2021 [ 28-06-2021 ]
Internetconsultatie wetsvoorstel Bevordering digitale weerbaarheid bedrijven [ 28-06-2021 ]

Uw nieuws
U kunt uw nieuwsberichten gratis mailen aan redactie@softwarepakketten.nl


Aanbevolen (gratis) rapporten uit onze bibliotheek

- Gids boekhoudsoftware (2021)
- De complete gids Elektronisch factureren (2021)
- Gids RPA en robotic accounting (2020)
- Software voor Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM (2020)
- ICT Accountancy softwaregids (2021)
- Gids Salaris- en HRM-software (2020/2021)
- Gids ERP & Logistieke softwaresystemen (2018)
- APIs en administratieve software: het nieuwe ERP (2019)
- Beoordelen veiligheid (web)applicaties (en IT-organisaties) (2020)
- Cybersecurity met authenticatie- en autorisatiemiddelen (2020)
- RGS uniform rekeningschema voor bedrijven (2020)

Meer rapporten en onderzoek op onze website.


MUIS Software

Cash Software

Asperion

Exact Software

 

AFAS

VISMA

Twinfield

Informer

e-Boekhouden.nl

Minox

 

Twinfield

SnelStart

Kleisteen    

Colofon

Reacties
Eventuele reacties kunt u mailen naar redactie@softwarepakketten.nl. Reacties naar de afzender van deze nieuwsbrief kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Afmelden
U kunt zich hier direct afmelden voor deze nieuwsbrief. Anders kunt u een mail zenden aan redactie@softwarepakketten.nl, voorzien van de melding "opzeggen" en vermelding van het emailadres waarmee u bent aangemeld.

Deze nieuwsbrief is een service van Softwarepakketten.nl, een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderzoeksbureau GBNED - alle rechten voorbehouden. Zie ook ons Privacy statement.


Onerzoeksbureau GBNED