Softwarepakketten.nl

Mailinglist > Softwarepakketten.nl

Nieuwsbrief Softwarepakketten.nl extra: seminar RPA en robotic accounting op 29-9-2021

Softwarepakketten.nl nieuwsbrief


Woensdag 29 september 2021

SEMINAR RPA en ROBOTIC ACCOUNTING

Programma verder uitgebreid en aangepast met:

 • Boekhoudsoftware: online betalingen en de rol van betaalplatformen (nieuw);
 • STIPAC: standaardisatie in de accountancy- en accountingsector (nieuw);
 • Real-time reporting: de toekomst van btw (aangepast).

Op woensdag 29 september 2021 wordt voor de 4e maal het "Seminar RPA en robotic accounting 2021" georganiseerd (op een fysieke locatie in de regio Amersfoort/Utrecht).

Doelgroep
Financials, accountants, adviseurs en andere geïnteresseerden die goed geïnformeerd willen worden over actuele ontwikkelingen op ICT gebied die van invloed zullen zijn op administratieve bedrijfsprocessen en in het bijzonder RPA (Robotic Process Automation) en robotic accounting.

Programma
Met op het programma (onder voorbehoud):

 • Boekhoudsoftware: online betalingen en de rol van Payment service providers
  Online betalingen kent al een aantal jaren een opmars die nog wel even zal aanhouden. Innovaties als cloud computing, e-business, e-commerce en globalisering zijn hier debet aan. Vaak gaat de aandacht uit naar de vele mogelijkheden om via een online betaalknop te betalen, zoals met iDEAL, PayPal, Creditcards en specifieke betaalmethoden in andere landen, zoals Sofort in Duitsland en Bancontact in België. Al dan niet met de inschakeling van Payment service providers (PSP's), zoals: Adyen, Buckaroo en Mollie. 

  Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED neemt je in deze sessie mee in de afhandeling van online betalingen via boekhoudsoftware en de rol van PSP's daarbij. Oftewel "Hoe komen online betalingen zo efficiënt mogelijk in de boekhouding terecht". In hoeverre gaat robotic accounting op voor de afhandeling van online betalingen via boekhoudsoftware en wat zijn de aandachtspunten.

 • PSD2: de laatste stand van zaken
  Met het verstrijken van de deadline van 14 september 2019 zijn PSD2 en de bijbehorende Regulatory Technical Standards (RTS) volledig van toepassing. De invoering van (PSD2) is inmiddels in volle gang door marktpartijen. Zo hebben enkele leveranciers van boekhoudsoftware inmiddels zelf een PSD2 vergunning (al dan niet in aanvraag) om hun klanten te faciliteren met de voordelen van PSD2. Max Geerling, expert digitaal betalingsverkeer, Betaalvereniging Nederland, brengt u op de hoogte van de laatste stand van PSD2. Max gaat onder andere in op de mogelijkheden en de verplichtingen voor dienstverleners om toegang te krijgen tot de rekeningen van rekeninghouders. 

 • ISO ADCS (Audit Data Collection Standard) 
  In november 2015 is het project Audit Data Collection binnen ISO verband gestart welke in 2019 heeft geresulteerd in de Audit Data Collection Standard (ADCS) onder de officiële titel ISO 21378:2019. Via nationale standaardisatieorganisaties (in Nederland de NEN) is in publiek private samenwerking (PPS) bijgedragen aan de ontwikkeling van deze wereldwijde standaard waarvan de doelstelling is om de toegankelijkheid en transparantie van audit data te verbeteren en het proces van ontsluiten van audit data te standaardiseren. Inmiddels wordt in verschillende werkgroepen gewerkt aan de ontwikkeling van zogenaamde extensies: uitbreidingen op de oorspronkelijke standaard die oplossingen bieden voor specifieke deelgebieden bijvoorbeeld op het gebied van controle van lonen, omzetbelasting of douanerechten.

  Frans Hietbrink (strategisch adviseur Digitale Samenleving bij de Belastingdienst) zal ingaan op het belang van deze ontwikkeling als onderdeel van het Belastingdienst-programma “Versterking Administratieve Keten” met als uitgangspunten dat kwaliteit aan de bron essentieel is en dat data op gestandaardiseerde wijze beschikbaar moet zijn. Vervolgens zal Arnold Roza (director indirect tax bij PWC en projectleider vanuit de NEN) een nadere toelichting geven over het ISO verband waarbinnen ADCS wordt (door) ontwikkeld als ook de in 2019 gepubliceerde standaard en de extensies zoals die op dit moment worden ontwikkeld.

 • Hoe IBAN-Naam Check frauderisico's en kosten vermindert
  Sinds 2017 maken alle grote Nederlandse banken gebruik van de IBAN-Naam Check. Hierdoor nam het aantal betalingen naar verkeerde rekeningen af met 67% en verminderde de factuurfraude met 81%. De afgelopen jaren breidde de gebruikers van de IBAN-Naam Check zich ook uit naar bedrijven en naar andere Europese landen. SurePay is de organisatie achter de IBAN-Naam Check en won inmiddels meerdere internationale Awards. CEO en mede-oprichter David-Jan Janse van SurePay legt uit hoe verdere innovaties, en het gebruik van data, financials kunnen ondersteunen om risico's terug te dringen en bedrijfsprocessen efficiënter te maken.

 • RPA en AI in meerdere sectoren
  RPA en AI is allang geen fictie meer en wordt in meerdere sectoren in de praktijk succesvol toegepast. Age Dijkstra van Pegamento neemt je mee met enkele van deze toepassingen en laat zien hoe Rijkswaterstaat door het inzetten van AI zorgt voor meer veiligheid in het verkeer. Gericht op financials komt aan de orde hoe RPA en AI, gecombineerd met selfservice, accountancy dossiers sneller up tot date krijgen. In het onderwijs is RPA en AI inzetbaarheid voor zowel leerling als docent. Leraar wordt Coach: Op basis van analyses en voorspellingen (AI) kan er gericht feedback gegeven worden en aanpassingen voorgesteld in de leerroute.

 • Real-time reporting: de toekomst van btw
  Steeds meer EU lidstaten implementeren een real-time reporting oplossing als middel tegen btw-fraude, een probleem dat EU lidstaten jaarlijks € 50 miljard kost. Waar reeds geïntroduceerde oplossingen niet altijd voordelen bieden voor het bedrijfsleven, zorgt summitto’s real-time reporting software door het gebruik van moderne cryptografie ervoor dat de data van bedrijven volledig wordt beschermd. Daarnaast blijft de factuurstroom hetzelfde en brengt het nieuwe zakelijke mogelijkheden. Summitto werkt samen met het Nederlandse Ministerie van Financiën, is in contact met verscheidene andere EU lidstaten en is tevens in gesprek met de Europese Commissie. Lucas Mul neemt u mee in de wereld van real-time reporting en btw-fraude.

 • Factuur retourberichten
  Als leverancier automatisch geïnformeerd worden over de status van je factuur bij de afnemer. Is de factuur ontvangen, goedgekeurd voor betaling of afgekeurd. En wat is de reden van dit laatste? Een ultieme toepassing van RPA én robotic accounting. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is afgelopen maanden het initiatief e-retour afgerond met betrokken Peppol service providers en leveranciers van administratieve software voor uitgaande facturen en inkomende factuurverwerking. Na een korte inleiding door de dagvvoorzitter wordt e-retour live getoond op het podium, m.m.v. eVerbindingExactInformerKleisteenLucomStorecoveTIE Kinetix en Zenvoices.

 • STIPAC: standaardisatie in de accountancy- en accountingsector
  In dit tijdperk van RPA en robotic accounting worden nog steeds gegevens handmatig overgenomen in de keten van 'record to report'. STIPAC is een nieuw initiatief van DOCCO en Onderzoeksbureau GBNED om genoemde sectoren te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van standaarden en interoperabiliteit. Op basis van het Referentie Grootboekschema (RGS) is de RGS brugstaat in beheer bij STIPAC en is de RGS vaste activastaat onderhanden.

  Nadrukkelijke doelstelling van STIPAC is standaardisatie vanuit de sector, gefaciliteerd door softwareleveranciers. En niet andersom zoals nu vaak het geval is en leveranciers elk hun eigen goed bedoelde ‘standaarden’ op de markt brengen. 

  Deelnemers van deze bijeenkomst wordt gevraagd hoe STIPAC financials zo optimaal mogelijk kan ondersteunen op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit. 

 • Forumsessie: wanneer is boekhoudsoftware robotic proof
  Robotic proof eigenschappen van boekhoudsoftware worden doorgenomen, waarbij met aanwezige leveranciers wordt ingegaan op de wijze waarop zij hun software robotic proof hebben gemaakt.

  Onderwerpen als eFactureren, PEPPOL fIrst, e-retour, PSD2, RGS en API's passeren hierbij de revu. Met uitleg, discussie, toekomst en mogelijkheid tot stellen van vragen.  

Kosten
Het standaard deelnametarief bedraagt 195 euro per deelnemer, excl. BTW.

Coronabeleid
Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs tonen voor toegang.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
Online informatie over het seminar en inschrijven...

Contact
Voor meer informatie over dit seminar kunt u contact opnemen met:
Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne, email gerard@gbned.nl, mob 06 10069402.


Reguliere nieuwsbrief
Begin oktober ontvangt u onze reguliere nieuwsbrief met onder meer:

 • Nieuw rapport "ERP en EDI: e-procurement berichtstandaarden en netwerken".

Colofon

Reacties
Eventuele reacties kunt u mailen naar redactie@softwarepakketten.nl. Reacties naar de afzender van deze nieuwsbrief kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Afmelden
U kunt zich hier direct afmelden voor deze nieuwsbrief. Anders kunt u een mail zenden aan redactie@softwarepakketten.nl met "unsubscribe (opzeggen) Softwarepakketten.nl" en vermelding van het emailadres waarmee u bent aangemeld.

Een on-line versie van deze nieuwsbrief vindt u op www.softwarepakketten.nl onder de rubriek 'Nieuwsbrieven'

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderzoeksbureau GBNED - alle rechten voorbehouden. Zie ook ons Privacy reglement.

 


Onerzoeksbureau GBNED