Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Mailinglist > Softwarepakketten.nl

Nieuwsbrief Softwarepakketten.nl juli 2022: speciaal aandacht voor boekhoudsoftware

Softwarepakketten.nl nieuwsbrief

Uitgave juli 2022

Met ditmaal speciaal aandacht voor boekhoudsoftware

Actueel

Gids boekhoudsoftware 2022: boekhouden in de cloud is de norm en automatische bankkoppelingen het hardst gegroeid
Deze week is alweer voor het 8e jaar op rij de “Gids boekhoudsoftware 2022” verschenen met inzicht in nagenoeg alle standaard boekhoudsoftware die in Nederland op de markt is. We kunnen stellen dat cloud de norm is en functionaliteit voor automatische bankkoppelingen het hardst is gegroeid.

Van de 35 aangeboden boekhoudpakketten voor het segment “ZZP en klein MKB” zijn er 29 pakketten die via de cloud aangeboden worden. In het segment “MKB” betreft dit 15 van de 21 boekhoudpakketten. Opvallend is dat in het segment “Grote bedrijven” 8 van de 8 boekhoudpakketten volgens betreffende aanbieders via de cloud worden aangeboden, maar tegelijkertijd 6 van deze 8 toepassingen ook nog lokaal.

Tot voor kort waren automatische bankoppelingen alleen weggelegd voor een beperkt aantal softwarepakketten, waarbij de (groot)banken het voor het zeggen hadden. Door de komst van de nieuwe PSD2 Rekeninginformatiediensten zijn dergelijke koppelingen eenvoudig bereikbaar voor alle boekhoudsoftware. En dat laatste heeft er afgelopen jaar voor gezorgd dat in het segment “ZZP en klein MKB” 26 van de 35 boekhoudpakketten een automatisch bankkoppeling kunnen aanbieden aan hun klanten. In het segment “Middelgroot” (MKB) betreft dit zelfs 18 van de 21 aangeboden boekhoudpakketten.

In de nieuwe gids zijn per boekhoudpakket tientallen eigenschappen in kaart gebracht. Zo kan een gebruiker zelf nagaan welke pakketten het beste aansluiten bij de behoefte.

Meer informatie en gratis opvragen “Gids boekhoudsoftware 2022”.


Onderzoek en artikelen

Evaluatie van Boekhoudfuncties Microsoft Dynamics 365 Business Central
Onderzoeksbureau GBNED heeft afgelopen periode een evaluatie uitgevoerd van boekhoudfuncties binnen de Essentials editie van “Microsoft Dynamics 365 Business Central”, verder te noemen Business Central. Volgens informatie op de website van Microsoft is Business Central geschikt voor het kleine en middelgrote bedrijf en dat sluit precies aan bij de doelgroep waarvoor GBNED boekhoudsoftware test en beoordeelt.

Met een prjis van 59 euro per gebruiker per maand voor de Essentials editie van Business Central zet Microsoft de software voor een scherpe prijs in de markt met best veel functionaliteit. Maar dan heb je volgens ons nog geen compleet boekhoudpakket dat voldoet aan eisen die je vandaag de dag van een boekhoudpakket mag verwachten, met name op het gebied van Robotic accounting. Er wordt weliswaar verwezen naar apps van derden, maar die zijn veelal niet bij de genoemde prijs inbegrepen. Met als bijkomend aandachtspunt dat je dan zaken moet doen met meerdere (software)leveranciers. Hoewel het personaliseren van schermen en rapporten een fraaie functie is zijn we van van mening dat met name voor de doelgroep MKB rapportages standaard in orde moeten zijn. Basale rapportages als een kolommenbalans en ouderdomsanalyse ontbreken volgens ons. De software wordt voor zover wij kunnen nagaan uitsluitend via een partnerkanaal aangeboden door Microsoft. Voor ondersteuning ben je volledig aangewezen op een externe partner. Of dit model ook efficiënt en effectief is voor kleine bedrijven zal de toekomst leren.
Oordeel zelf en vraag gratis het complete testrapport op.

Loonjournaalpost automatisch boeken: standaard voor alle salaris- en boekhoudsoftware
Je kent het wel: de periodieke loonjournaalpost die maandelijks trouw handmatig wordt ingevoerd in de boekhouding voor zowel kleine als grote bedrijven. Afgezien van salariscorrecties in elk geval 12 maal per jaar handmatig werk voor een administratief medewerker. Dat laatste is verleden tijd met de nieuwe RGS Journaalsoorten. De eerste uitdaging ligt nu bij leveranciers van salaris- en boekhoudsoftware om deze standaard op te nemen in hun software.
Lees verder.

Robotic proof
Robotic accounting en gerelateerte begrippen als Artificial Intelligence (AI) en Machine learning (ML) worden te pas (en soms te onpas) gebruikt als het gaat om administratieve software.

Met de nieuwe "Checklist Robotic proof" wordt een uitgebreid overzicht van functies en eigenschappen geboden die bijdragen aan Robotic accounting en daarmee zo min mogelijk handmatige handelingen bij het voeren van de boekhouding. De checklist is onderdeeld in:

Standaarden, Elektronisch factureren, Elektronische factuurverweking, Factuur retourberichten, Scannen en herkennen van boekingsdocumenten, Elektronisch bankieren, Externe rapportages en Koppelingen.

Welke boekhoudsoftware scoort 90% of hoger als het gaat om Robotic accounting?
De Checklist Robotic proof is bedoeld om softwareleveranciers en gebruikers een handvat te geven bij het inbouwen en beoordelen van robotic accounting in relatie tot boekhoudsoftware. De checklist is gratis beschikbaar.
Naar Checklist Robotic proof.

Verwacht

  • Gids ERP & Logistieke softwaresystemen (september 2022)
    Deze gids Gericht op handels- en productiebedrijven en logistieke dienstverleners". Doelstelling van deze gids is potentiële gebruikers van ERP & Logistieke softwaresystemen een handvat te bieden bij de selectie van dergelijke software, inzicht te bieden relevante ontwikkelingen en visie.

  • Gids Salaris- en HRM-software (najaar 2022)
    Deze gids biedt inzicht in het complete spectrum van toepassingen op het gebied van salaris- en HRM-software. Met inzicht in: zelfstandige salarissoftware, zelfstandige HRM-software, geïntegreerde salaris- en HRM-software en toepassingen gericht op slechts een of enkele aspecten.

Meer actueel onderzoek.


Blogs en white papers

Open brief aan de voorzitter en het bestuur van de NBA inzake de oplevering van een betrouwbaar RGS
Rond 2016 is RGS ondergebracht bij het SBR programma waarbij rond diezelfde periode de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zowel de voorzittersrol van de Expertgroep RGS als van de Beheergroep RGS invult. Inmiddels is sprake van een explosieve groei van het RGS-schema. Het aantal RGS-codes bedroeg in 2016 al zo'n 2.500. Eind 2021 is sprake van ruim 4.600 RGS-codes. Het RGS-schema bevat de nodige onvolkomenheden. Voor een onderbouwing van alle openstaande punten (zo’n 70), zie RGS Niet ready.

Op 1 mei jl. is het bestuur van de NBA per email op de hoogte gebracht van de nieuw uitgevoerde “Jaarlijkse samenvatting openstaande punten Referentie Grootboekschema – RGS”. Daarop is niet gereageerd vanuit de NBA.

Via een open brief is op 29 juni j.l. nogmaals een dringende oproep gedaan aan de voorzitter en bestuur van de NBA om verantwoordelijkheid te nemen om te komen tot een betrouwbaar RGS. Gevolgd door het afgeven van een verklaring vanuit de NBA dat zowel het RGS-schema als de RGS-taxonomie betrouwbaar zijn en beiden aangetoond toepasbaar in onder andere de MKB praktijk.
Lees Open brief.

IBAN-Naam Check, afgelopen jaar 35.923.805 fraude waarschuwingen: 3 manieren om fraude te voorkomen
Factuurfraude neemt bij zakelijke transacties steeds ernstiger vormen aan. Bedrijven zoeken daarom naarstig naar manieren om hun Know Your Customer-processen in het CRM-systeem te verbeteren; voordat de betaling wordt doorgevoerd dus. Om factuurfraude te voorkomen moeten de 'KYC'-processen sterk verbeteren De gebruikte methodes hebben elk hun voor- en nadelen.
Lees paper.

De visie van KING Software over veilig werken in tijdperk van digitalisering binnen de accountancy
De trend van digitalisering binnen de accountancy staat al ruim 10 jaar op de agenda, maar de grootste stappen op dit gebied zijn voor de meeste kantoren, door de pandemie, in de afgelopen twee jaar gezet. Hierdoor krijgt ook het onderwerp (data)veiligheid steeds meer aandacht.
Lees paper.

Printen, ondertekenen en weer inscannen. Is dit wel rechtsgeldig?
Het is de meest voorkomende wijze van ‘digitalisering’ van de handtekening op papier. Om documenten vervolgens per e-mail uit te wisselen. De werkwijze is in corona-tijd, waardoor we meer op afstand werken, snel geadopteerd. De gescande kopie bewaren we vervolgens. Goed idee? Nee, zo bleek uit een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.
Lees blog.

Financiele dashboards die de klant wel gebruikt
Wil je als accountants- of administratiekantoor serieus genomen worden, dan moet je je klanten financiële dashboards kunnen bieden. Dat is de gedachte waarmee veel kantoren besluiten om een dashboard-tool in te zetten.
Lees paper.

Veel meningen en kennis is vastgelegd in blogs en white papers en willen wij graag delen met onze lezers. Heeft u een interessante blog of white paper (bijvoorbeeld een klantencase)? Stuur deze dan aan redactie@softwarepakketten.nl ter beoordeling voor gratis plaatsing.


Agenda

7-7-2022
Webinar module Automatische Winstaangifte van de Belastingdienst en RGS

Uitnodiging voor leveranciers van boekhoudsoftware op donderdag 7 juli a.s. van 15.30 tot 17.00 uur.
Heeft u als leverancier van boekhoudsoftware zzp'ers in uw klantenbestand? En doen zij zelf aangifte van het winstdeel voor de Inkomstenbelasting? Dan kan de dienstverlening via uw software eenvoudig verbeterd worden door de module Automatische Winstaangifte (AWA) van de Belastingdienst te implementeren.
Meer informatie en aanmelden.

13-9-2022
Workshop RGS MKB
Om RGS in te zetten binnen het administratie- en accountantskantoor, voor met name clïentenadministraties, is deze workshop RGS MKB ontwikkeld. Ingegaan wordt op het Referentie Grootboekschema (RGS) zelf en de verdere toepasbaarheid daarvan. Zo komt aan de orde: doelstelling van RGS en de stip op de horizon, opbouw van RGS, RGS in de boekhouding, RGS uitvoer, RGS inhoudelijk, thema's als het RGS journaal en RGS vaste activa en ontwikkelingen. De eerste workshop vindt plaats op dinsdag 13 september a.s.
Meer informatie en aanmelden.

12-10-2022
Seminar RPA en robotic accounting 2022
Robotic process automation (RPA) komt aan de orde en Machine learning als belangrijk onderdeel van Robotic accounting. Beide met als doelstelling zoveel mogelijk administratieve processen automatisch af te handelen. Tevens aandacht voor actuele zaken en ontwikkelingen op het gebied van onder meer E-factureren, Open banking, Duurzaamheid en Cloud computing, Afgestemd op de financial van vandaag én morgen. Dit seminar vindt plaats op woensdag 12 oktober a.s.
Meer informatie.


Nieuws uit de markt

Uitgelicht

Marktuitvraag onder accountants- en administratiekantoren [ 14-06-2022 ]
In de dynamische wereld waarin accountants en administratiekantoren zich bewegen zijn er veel uitdagingen. De markt en ook de rol van de accountant en boekhouder ontwikkelen zich continu, waardoor het goed is om zo nu en dan de vinger aan de pols te houden. Wat zijn de prioriteiten van accountants- en administratiekantoren? Welke verwachtingen heeft de klant? Hoe speel je daarop in met je dienstverlening? Wij zijn nieuwsgierig en zijn daarom een marktuitvraag gestart.
Lees verder...

Overig nieuws

Rabobank migreert ledgers naar SAP S/4HANA [ 01-06-2022 ]
Rabobank werkt continu aan efficiencyverbeteringen waaronder het standaardiseren en centraliseren van ondersteunende activiteiten en procesondersteunende systemen. Eerst vooral in Nederland, maar sinds een aantal jaar ook wereldwijd. Bij die verbeteringen hoort ook de implementatie van één centrale financiële functie. Als onderdeel van OneFinance migreert Rabobank de voorheen gescheiden ledgers naar SAP S/4HANA in de public cloud.
Lees verder...

Unit4 neemt, wereldwijde aanbieder van cloudgebaseerde Source-to-Contract (S2C)-software, Scanmarket over [ 01-06-2022 ]
Scanmarket is een wereldwijde aanbieder van cloudgebaseerde Source-to-Contract (S2C)-software. Dankzij de overname van deze in Denemarken gevestigde en niet-beursgenoteerde onderneming kan Unit4 nu een geïntegreerd Source-to-Pay (S2P)-traject aanbieden dat door haar bestaande ERP- en Procure-to-Pay (P2P)-oplossingen wordt ondersteund.
Lees verder...

Loginex Carbon Intelligence: software voor logistieke sector om CO2 te meten [ 02-06-2022 ]
Visma Connect en UC Group introduceren Loginex Carbon Intelligence, cloudsoftware waarmee logistieke bedrijven CO2 emissies kunnen analyseren, toewijzen en reduceren. Dit doen ze samen met launching customer Jan de Rijk Logistics.
Lees verder...

AFAS gaat HRM en Payroll software leveren aan bol.com [ 13-06-2022 ]
Vanaf 2023 gaat AFAS de HRM en Payroll software leveren aan bol.com. Vanwege de integratie en automatisering van haar administratieve HR processen kiest bol.com - met zo’n 2600 interne medewerkers – voor AFAS. Zowel de bol.com medewerkers in Nederland als in België gaan vanaf 1 januari 2023 met de nieuwe software werken.
Lees verder...

SnelStart gaat samen met MyEmma en Pro Management [ 19-06-2022 ]
Softwarehuis SnelStart, bekend van de makkelijk te begrijpen boekhoudsoftware voor het micro- en kleinbedrijf, neemt software-oplossing MyEmma over en heeft een intentieovereenkomst bereikt tot overname van de activiteiten van Pro Management. Daarmee breidt SnelStart de dienstverlening aan administratie- en accountantskantoren flink uit.
Lees verder...

Een werkdag zonder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs [ 23-06-2022 ]
Hoe een werkdag eruit zou zien zónder automatisering? Als je het aan Marije Rougoor en Jurrian van Asselt vraagt is dat een regelrechte ramp. Beiden zijn werkzaam bij Alfa Accountants en Adviseurs en nauw betrokken bij het (zakelijke) leven van hun klanten. De automatisering van administratieve processen is hierbij niet meer weg te denken uit een werkdag.
Lees verder...

Visma neemt Teamleader over met work management software [ 23-06-2022 ]
Visma, Europees leider in cloudsoftware, neemt Teamleader over van investeerders Fortino Capital, Keen Venture Partners en PMV. Teamleader is in België opgericht en uitgegroeid tot internationale SaaS scale-up die work management software ontwikkelt voor kleine en middelgrote bedrijven. Teamleader is actief in België, Nederland, Duitsland Frankrijk, Spanje en Italië. Door aansluiting bij Visma kan Teamleader de groeiambities versnellen.
Lees verder...

HRTech bedrijf Deel lanceert Global Payroll: service om internationale personeelsbestand te managen [ 28-06-2022 ]
Deel, de HRTech startup die middels haar platform alle administratieve en juridische zaken omtrent het aannemen van remote personeel vergemakkelijkt, lanceert vandaag een volledig beheerd Global Payroll platform.
Lees verder...

Uw nieuws
U kunt uw nieuwsberichten gratis mailen aan redactie@softwarepakketten.nl


Aanbevolen (gratis) rapporten uit onze bibliotheek

- Gids boekhoudsoftware (2022)
- De complete gids Elektronisch factureren (2021)
- Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking (2021/2022)
- Gids Salaris- en HRM-software (2021/2022)
- Gids RPA en robotic accounting (2020)
- Software voor Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM (2020)
- ICT Accountancy softwaregids (2022)
- Gids ERP & Logistieke softwaresystemen (2018)
- Boekhoudsoftware: online betalingen en de rol van Payment service providers (2021)
- RGS uniform rekeningschema voor bedrijven (2020)

Meer rapporten en onderzoek op onze website.


KING Software

Cash Software

Radar Software

Asperion

Exact Software

 

AFAS

VISMA

Twinfield

Informer

e-Boekhouden.nl

Minox

 

Twinfield

SnelStart

Kleisteen  

Colofon

Reacties
Eventuele reacties kunt u mailen naar redactie@softwarepakketten.nl. Reacties naar de afzender van deze nieuwsbrief kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Afmelden
U kunt zich hier direct afmelden voor deze nieuwsbrief. Anders kunt u een mail zenden aan redactie@softwarepakketten.nl met "unsubscribe (opzeggen) Softwarepakketten.nl" en vermelding van het emailadres waarmee u bent aangemeld.

Deze nieuwsbrief is een service van Softwarepakketten.nl, een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderzoeksbureau GBNED - alle rechten voorbehouden. Zie ook ons Privacy statement.


Onerzoeksbureau GBNED