Softwarepakketten.nl

Mailinglist > Softwarepakketten.nl

Nieuwsbrief Softwarepakketten.nl september 2022: nieuw CFO software landscape

Softwarepakketten.nl nieuwsbrief

Uitgave september 2022

Actueel

12 oktober 2022
Seminar RPA en robotic accounting

Met dit jaar speciaal aandacht voor robotic accounting functionaliteit in boekhoudsoftware gericht op (middel)grote ondernemingen. Het gaat dan om functies op het gebied van onder andere elektronisch factureren en factuurverwerking, factuur retourberichten, open banking met elektronisch bankieren (incl. PSD2), externe rapportages, robotic auditing en automatische gegevensuitwisseling op basis van OpenAPI techniek.

Het programma kent tal van innovatieve onderwerpen, waaronder:

 • Open banking en PSD2
  Op dit punt had de markt even een impuls nodig om in beweging te komen. Voor dit laatste heeft de Rabobank gezorgd die dit voorjaar aan al haar klanten liet weten dat de boekhoudkoppeling met Rabo Business Banking in de zomer van 2022 stopt. Dat laatste betekende extra aandacht door leveranciers van boekhoudsoftware en eindgebruikers voor alternatieven. De Rabobank heeft inmiddels succesvol haar nieuwe boekhoudkoppeling operationeel in de markt staan en biedt op basis van PSD2 ook koppelingen via Payment Service Providers. Andere banken als ING en Abn Amro zullen zeker volgen.

  Tijdens deze sessie wordt vanuit de Rabobank inzicht gegeven in de marktontwikkelingen rondom Open banking. Waar beweegt de markt zich naar toe, wat zijn de ervaringen met open banking tot nu toe en wat voor nieuwe proposities zijn er nu mogelijk.
  1. De opkomst van openbanking: wat zien wij gebeuren in markt?
  2. Ervaringen tot nu toe mbt de bankkoppelingen.
  3. Openbanking als enabler van nieuwe toepassingen: zoals embedded Lending en kredietbeoordeling.

 • Wat staat er allemaal op de roadmap binnen Peppol op het gebied van e-facturatie
  Elektronisch factureren in standaard formaten als UBL en DICO, via netwerken als Peppol en SCSN, is inmiddels een feit. Ondertussen gaat de ontwikkeling in rap tempo verder. Gericht op Peppol worden deelnemers bijgepraat over de volgende onderwerpen:
  - Core Invoice Response (Message Level Response + Invoice Response);
  - Reporting;
  - Peppol International Invoicing (PINT);
  - Continuous Transaction Controls (5-corner VAT model).

Verder staan de volgende onderwerpen op het programma:

 • Robotic accounting en boekhoudsoftware;
 • RPA in de praktijk;
 • Evaluatie boekhoudsoftware voor (middel)grote bedrijven;
 • Blockchain;
 • Referentie grootboekschema (RGS).

Meer informatie en aanmelden voor seminar RPA en robotic accounting.

Onderzoek vooraf
Voorafgaand aan het seminar wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin boekhoudsoftware voor (middel)grote ondernemingen robotic accounting ondersteunt.

De resultaten van het onderzoek worden mondeling gepresenteerd tijdens het seminar. Deelnemende leveranciers aan het onderzoek worden dan ook uitgenodigd mee te doen aan een sessie waarbij ingegaan wordt op vragen van deelnemers.

In eerste instantie hebben we voor dit onderzoek de volgende selectie van boekhoudsoftware (middel)groot gemaakt: AFAS Profit, Exact Globe+, KING Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Oracle NetSuite, SAP Business By Design, Visma.Net en Twinfield.

Omdat niet alle leveranciers over een online testomgeving beschikken gaan we uit van een uitgebreide demo en toelichting van gevraagde functionaliteit door betreffende leveranciers. Komende week zal duidelijk zijn of alle genoemde leveranciers hun medewerking verlenen aan dit onderzoek. Positief is dat de eerste demo's al hebben plaatsgevonden.
Meer over het onderzoek.


Onderzoek en artikelen

Er is een nieuwe versie van het CFO software landscape verschenen. Zij het in nog bescheiden vorm is nu ook aandacht voor duurzaamheid. Opvallend is dat software voor externe verslaggeving gestaag uitbreid. Na eerder aandacht te hebben besteed aan Country by country reporting is nu ook Digital Platforms Income information (DAC7) opgenomen in het landschap en de verwachting is dat duurzaamheidsrapportages snel volgen.

Een deel van het landschap is hieronder weergegeven.
(klik op onderstaande afbeelding voor weergave van het complete landschap).

ICT Accountancy nieuwsbrief

ICT Accountancy software landschap
Specifiek gericht op de accountancy sector is een nieuwe versie van het ICT Accountancy software landschap verschenen.
Dit model is onderverdeeld naar:
- Kantoormanagement;
- Administratiefabrief;
- Samenstelpraktijk;
- Auditpraktijk;
- Adviespraktijk.
Naar ICT Accountancy software landschap.

Verwacht

 • Gids ERP & Logistieke softwaresystemen (najaar 2022)
  Deze gids Gericht op handels- en productiebedrijven en logistieke dienstverleners". Doelstelling van deze gids is potentiële gebruikers van ERP & Logistieke softwaresystemen een handvat te bieden bij de selectie van dergelijke software, inzicht te bieden relevante ontwikkelingen en visie.

 • Gids Salaris- en HRM-software (najaar 2022)
  Deze gids biedt inzicht in het complete spectrum van toepassingen op het gebied van salaris- en HRM-software. Met inzicht in: zelfstandige salarissoftware, zelfstandige HRM-software, geïntegreerde salaris- en HRM-software en toepassingen gericht op slechts een of enkele aspecten.

Meer actueel onderzoek.


Blogs en white papers

Nooit meer vaste activa en afschrijvingen handmatig overnemen in rapportage- en fiscale aangiftesoftware
Als het gaat om registratie van vaste activa worden gegevens als aanschafdatum, restwaarde en WOZ-waarde nu nog massaal met de hand overgenomen in bijvoorbeeld fiscale aangiftesoftware of een kredietrapportage, terwijl dit eenvoudig automatisch is te regelen vanuit de boekhouding.

De RGS vaste activastaat is een nieuwe standaard om vanuit de vaste activa administratie in de boekhouding vaste activagegevens in een uniform formaat aan te leveren aan andere systemen.
Lees verder.

Veel meningen en kennis is vastgelegd in blogs en white papers en willen wij graag delen met onze lezers. Heeft u een interessante blog of white paper (bijvoorbeeld een klantencase)? Stuur deze dan aan redactie@softwarepakketten.nl ter beoordeling voor gratis plaatsing.


Agenda

13-9-2022
Workshop RGS MKB
Om RGS in te zetten binnen het administratie- en accountantskantoor, voor met name clïentenadministraties, is deze workshop RGS MKB ontwikkeld. Ingegaan wordt op het Referentie Grootboekschema (RGS) zelf en de verdere toepasbaarheid daarvan. Zo komt aan de orde: doelstelling van RGS en de stip op de horizon, opbouw van RGS, RGS in de boekhouding, RGS uitvoer, RGS inhoudelijk, thema's als het RGS journaal en RGS vaste activa en ontwikkelingen. De eerste workshop vindt plaats op dinsdag 13 september a.s.
Meer informatie en aanmelden.

12-10-2022
Seminar RPA en robotic accounting 2022
Robotic process automation (RPA) komt aan de orde en Machine learning als belangrijk onderdeel van Robotic accounting. Beide met als doelstelling zoveel mogelijk administratieve processen automatisch af te handelen. Tevens aandacht voor actuele zaken en ontwikkelingen op het gebied van onder meer E-factureren, Open banking, Duurzaamheid en Cloud computing, Afgestemd op de financial van vandaag én morgen. Dit seminar vindt plaats op woensdag 12 oktober a.s.
Meer informatie.

7-12-2022
Seminar Sustainability Reporting

Inzicht wordt gegeven in de mogelijkheden op het gebied van Sustainability Reporting en de ondersteuning daarvan door software. Ook wordt ingegaan op de visie en ontwikkeling van Sustainability Reporting door softwareleveranciers. In hoeverre zijn deze laatste pro-actief bezig en wat mag u daarvan verwachten. Dit seminae vindt plaats op woensdag 7 december a.s.
Meer informatie en aanmelden.


Referentie Grootboekschema
We besteden speciaal aandacht aan RGS MKB (Referentie Grootboekschema voor het MKB).
Daarvoor is dit onderdeel in deze nieuwsbrief opgenomen.

Nieuw
Workshop RGS MKB

Zie de informatie zoals hiervoor genoemd onder "Agenda".
Meer informatie en aanmelden.

Boekingsvoorbeelden
Ditmaal aandacht voor de volgende boekingsvoorbeelden:

Komende periode volgt dan nog "RGS en verenigingen in de boekhouding" en openstaande punten die we geconstateerd hebben tijdens de uitwerking van genoemde boekingsvoorbeelden.
Zie alle boekingsvoorbeelden.

En aandacht voor de volgende openstaande punten:

Zie alle openstaande punten.


Nieuws uit de markt

Jaarrekening middelgroot beschikbaar in Caseware cloud [ 24-08-2022 ]
Caseware Nederland maakt het mogelijk om vanaf 1 september een middelgrote jaarrekening op te stellen in de cloud. De SAMENSTEL+ app is naast de micro en kleine jaarrekening uitgebreid met de middelgrote jaarrekening. Dit biedt accountants en financieel professionals meer flexibiliteit en mogelijkheden bij het werken in de Cloud.
Lees verder...

Tellow gaat bankrekeningen en betaalkaarten aanbieden [ 25-08-2022 ]
Tellow kondigt aan betaalrekeningen (IBANs) en betaalkaarten aan te gaan bieden aan zzp’ers en microbedrijven in Nederland. Als first mover in Nederland gaat het boekhoudprogramma hiermee de strijd aan met challenger-banken zoals Revolut en N26, die naast bankdiensten juist boekhoudsoftware aan het ontwikkelen zijn om tot eenzelfde geïntegreerde oplossing te komen.
Lees verder...

De toekomst van management accounting en de impact daarvan voor de interne controle [ 29-08-2022 ]
IMA, ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) en de Internal Audit Foundation hebben een wereldwijd onderzoek uitgevoerd onder meer dan 1.950 financiële en interne auditprofessionals om inzicht te krijgen in trends in transformatie (inclusief de invoering van digitale enablers) en de impact ervan op de interne controle.
Lees verder...

Uw nieuws
U kunt uw nieuwsberichten gratis mailen aan redactie@softwarepakketten.nl


Aanbevolen (gratis) rapporten uit onze bibliotheek

- Gids boekhoudsoftware (2022)
- De complete gids Elektronisch factureren (2021)
- Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking (2021/2022)
- Gids Salaris- en HRM-software (2021/2022)
- Gids RPA en robotic accounting (2020)
- Software voor Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM (2020)
- ICT Accountancy softwaregids (2022)
- Gids ERP & Logistieke softwaresystemen (2018)
- Boekhoudsoftware: online betalingen en de rol van Payment service providers (2021)
- RGS uniform rekeningschema voor bedrijven (2020)

Meer rapporten en onderzoek op onze website.


KING Software

Cash Software

Radar Software

Asperion

Exact Software

 

AFAS

VISMA

Twinfield

Informer

e-Boekhouden.nl

Minox

 

Twinfield

SnelStart

Kleisteen  

Colofon

Reacties
Eventuele reacties kunt u mailen naar redactie@softwarepakketten.nl. Reacties naar de afzender van deze nieuwsbrief kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Afmelden
U kunt zich hier direct afmelden voor deze nieuwsbrief. Anders kunt u een mail zenden aan redactie@softwarepakketten.nl met "unsubscribe (opzeggen) Softwarepakketten.nl" en vermelding van het emailadres waarmee u bent aangemeld.

Deze nieuwsbrief is een service van Softwarepakketten.nl, een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderzoeksbureau GBNED - alle rechten voorbehouden. Zie ook ons Privacy statement.


Onerzoeksbureau GBNED