Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Mailinglist > Softwarepakketten.nl

Nieuwsbrief Softwarepakketten.nl: RPA en robotic accounting met Open banking

Softwarepakketten.nl nieuwsbrief


Woensdag 12 oktober 2022
SEMINAR RPA en ROBOTIC ACCOUNTING

Op woensdag 12 oktober 2022 organiseert Onderzoeksbureau GBNED voor het vijfde jaar, het "Seminar RPA en robotic accounting".

Robotic process automation (RPA) is gericht op bedrijfsprocessen, waarbij de workforce (arbeidscapaciteit) van (hoog volume) processen vervangen wordt door automatisering. Dit laatste in de regel zonder veranderingen of aanpassingen aan de applicatie zelf. Er wordt ook wel gesproken over "workforce emulate", oftewel het imiteren/nabootsen van menselijke handelingen (die repeterend en voorspelbaar zijn).

Robotic accounting richt zich met name op administratieve processen en heeft ook betrekking op het aanpassen van bestaande softwaresystemen zelf om de workforce te verminderen. Ontwikkelingen als elektronisch factureren, Open banking (mede op basis van PSD2), Blockchain en open standaarden als UBL, XAF, CAMT en RGS spelen hierbij een belangrijke rol.

Dit jaar wordt speciaal aandacht besteed aan boekhoudsoftware voor (middel)grote bedrijven en robotic accounting. Met als belangrijkste vraag "welke functies op het gebied van Robotic accounting mag je verwachten vanuit betreffende boekhoudsoftware?" Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten mondeling wordt toegelicht tijdens het seminar (zie programma verderop).
Meer over het onderzoek.

Doel
Geïnteresseerden inzicht bieden in visie en oplossingen op het gebied van RPA, robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen.

Doelgroep
Financials, accountants, adviseurs en andere geïnteresseerden die goed geïnformeerd willen worden over actuele ontwikkelingen op ICT gebied die van invloed zullen zijn op administratieve bedrijfsprocessen en in het bijzonder RPA en Robotic accounting.

Programma
Op het programma staan de volgende onderwerpen (wijzigingen voorbehouden):

 • Open banking en PSD2
  Op dit punt had de markt even een impuls nodig om in beweging te komen. Voor dit laatste heeft de Rabobank gezorgd die dit voorjaar aan al haar klanten liet weten dat de boekhoudkoppeling met Rabo Business Banking in de zomer van 2022 stopt. Dat laatste betekende extra aandacht door leveranciers van boekhoudsoftware en eindgebruikers voor alternatieven. De Rabobank heeft inmiddels succesvol haar nieuwe boekhoudkoppeling operationeel in de markt staan en biedt op basis van PSD2 ook koppelingen via Payment Service Providers (zie hierna). Andere banken als ING en Abn Amro zullen zeker volgen.

  Een uitgelezen kans voor de de nieuwe Account Information Service Providers AISP) en Payment Initiation Service Providers (PISP), te samen aangeduid als Payment Service Providers en vallend onder de PSD2 regelgeving, die de schakel kunnen vormen tussen banken en boekhoudsoftware.

  Tijdens deze sessie zullen Frans van der Lugt, Xue Hao Chow en Olaf ten Duis vanuit de Rabobank inzicht geven in de marktontwikkelingen rondom Open banking. Waar beweegt de markt zich naar toe, wat zijn de ervaringen met open banking tot nu toe en wat voor nieuwe proposities zijn er nu mogelijk.
  1. De opkomst van openbanking: wat zien wij gebeuren in markt?
  2. Ervaringen tot nu toe m.b.t. de bankkoppelingen.
  3. Openbanking als Enabler van nieuwe toepassingen, zoals Embedded Lending en
      kredietbeoordeling.

 • Elektronisch factureren
  Wat staat er allemaal op de roadmap binnen Peppol op het gebied van e-facturatie
  Elektronisch factureren in standaard formaten als UBL en DICO, via netwerken als Peppol en SCSN, is inmiddels een feit. Ondertussen gaat de ontwikkeling in rap tempo verder.

  Gericht op Peppol worden deelnemers vanuit de Nederlandse Peppolautoriteit (NPA) bijgepraat over de volgende onderwerpen:
  - Core Invoice Response (Message Level Response + Invoice Response);
  - Reporting;
  - Peppol International Invoicing (PINT);
  - Continuous Transaction Controls (5-corner VAT model).

  Aanvullend wordt een live demo gegeven van de werking van "Invoice Response".

 • Robotic accounting en boekhoudsoftware
  Robotic accounting en gerelateerte begrippen als Artificial Intelligence (AI) en Machine learning (ML) worden te pas (en soms te onpas) gebruikt als het gaat om administratieve software. Met de nieuwe "Checklist Robotic proof" wordt een uitgebreid overzicht van functies en eigenschappen gegeven die bijdragen aan Robotic accounting en daarmee zo min mogelijk handmatige handelingen bij het voeren van de boekhouding.

  Tijdens deze sessie worden door Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED een aantal punten uit de checklist behandeld. Het gaat dan met name om punten die verondersteld worden vandaag de dag onderdeel uit te maken van standaard boekhoudsoftware.

 • RPA en AI in de praktijk
  Afgelopen jaar zijn meerdere RPA-initiatieven ontwikkeld om handmatige handelingen terug te dringen.
  Wat is RPA nu precies, waarom zoeken steeds meer organisaties de oplossing in RPA en hoe ga je met RPA aan de slag? Interessant is ook het samenspel tussen AI en RPA waarmee het ook mogelijk wordt om processen van ongestructureerde aard te automatiseren.

  Jonathan Springford van Flow Robotics zal tijdens deze sessie Robotic process Automation (RPA) en de samenhang met Artificial Intelligence (AI) toelichten. En via praktijkvoorbeelden de werking van AI en RPA illustreren.

 • Eerste boekhoudpakket met volledig geïntegreerde betaalrekening en betaalpas
  Het aanbieden van boekhoudsoftware door banken is al enkele jaren aan de gang. Nu lanceert Moneybird als eerste Nederlandse boekhoudpakket een volledig geïntegreerde betaalrekening en betaalpas. Met de rekening en pas kunnen ondernemers eenvoudig betalen. Betalingen staan realtime in de boekhouding en kunnen in veel gevallen volautomatisch geboekt worden. Bovendien ontstaan er extra mogelijkheden voor automatiseren, zoals automatisch btw sparen of regels instellen voor overboekingen. Edwin Vlieg, mede operichter van Moneybird, neemt aanwezigen mee in deze deze nieuwe ontwikkeling.

 • Evaluatie boekhoudsoftware voor (middel)grote bedrijven gericht op robotic accounting
  Onderzoeksbureau GBNED heeft zeer recent ( juni 2022) een evaluatie uitgevoerd van boekhoudfuncties binnen de Essentials editie van “Microsoft Dynamics 365 Business Central”. Met name op het gebied van Robotic accounting ben je volgens GBNED aangewezen op aanvullende software die je als gebruikers elders moet aanschaffen. De vraag die daarbij speelt is welke functies op het gebied van Robotic accounting mag je verwachten vanuit een leverancier van boekhoudsoftware.

  Voor GBNED reden om een onderzoek uit voeren naar aangeboden Robotic accounting functionaliteit in boekhoudsoftware voor (middel)grote ondernemingen, zoals het genoemde Microsoft Business Central, alsmede: AFAS Profit, Exact Globe+, KING Finance, Twinfield, Visma.Net, Oracle NetSuite en SAP. Welke leveranciers van genoemde software verlenen hun medewerking aan dit onderzoek?

  Tijdens deze sessie wordt de uitkomst gepresenteerd en ingegaan op aandachtspunten rondom boekhoudsoftware en Robotic accounting.

 • Blockchain
  Een aantal jaren geleden stond Blockchain met stip op 1 als innovatieve ICT ontwikkeling die de markt zou veroveren. We hebben leveranciers van boekhoudsoftware juni 2018 gevraagd wat hun visie is over de blockchain technologie in relatie tot boekhoudsoftware. Enkele quotes uit de toen gegeven reacties zijn:
  - “De blockchain zal de financiële vastlegging die we nu kennen drastisch doen veranderen”;
  - “De blockchaintechnologie zorgt voor een perfect sluitende administratie”;
  - “Blockchain wordt een onomstotelijke backbone voor accounting in de toekomst”;
  - “Boekhoudpakketten worden integraal onderdeel binnen de blockchain”.

  Visma | YUKI heeft de handschoen opgepakt en Blockchain omarmd in relatie tot haar boekhoudsoftware. Jeroen van Haasteren, productmanager bij Visma | YUKI legt uit wat Blockchain precies inhoudt, wat blockchain kan betekenen voor boekhoudsoftware en op welke wijze Blockchain gestalte krijgt binnen de boekhoudoplossing van Visma | YUKI.

 • Referentie grootboekschema (RGS)
  Alweer 10 jaar geleden is het initiatief Referentie Grootboekschema (RGS) gestart. Dat een standaard als RGS veel potentieel heeft getuige soortgelijke initiatieven in andere landen, zoals Duitsland, Oostenrijk en België. Bij onze zuiderburen bestaat als sinds medio jaren 70 een standaard rekeningschema. In Nederland polderland duurt de invoering van RGS al 10 jaar en is het RGS-schema gegroeid van zo'n 2.500 rekeningen c.q. RGS-codes in 2016 tot ruim 4.600 RGS-codes in 2021 (bron: RGS Dashboard) en de nodige openstaande punten. Het goede nieuws is dat steeds meer boekhoudsoftware RGS-ready is en RGS sinds 2 jaar door het CBS wordt ingezet als standaard voor het aanleveren van gegevens voor de Productie jaarstatistiek vanuit de boekhouding. Ook de Belastingdienst en leveranciers van fiscale aangiftesoftware hebben RGS omarmd voor de winstaangifte-IB en/of VPB. In ontwikkeling zijn het RGS journaal en RGS kengetallen, waarbij die laatste live getoond worden.

  Tijdens deze sessie komt ook niemand minder dan Harold Kinds, de geestelijk vader van RGS, die de eerste jaren het RGS-schema tot stand heeft gebracht, aan het woord. Harold gaat in op de huidige stand van zaken, verbeterpunten en geeft zijn visie over de toekomst van RGS.

Kosten
Het deelnametarief bedraagt 195 euro per deelnemer, excl. BTW.

Locatie
Congres- en vergadercentrum EXPO Hoevelaken
Koninginneweg 1
3871 JZ Hoevelaken
(gratis parkeren op eigen terrein en bereikbaar per trein op loopafstand).

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
Online informatie over het seminar en inschrijven...


Reguliere nieuwsbrief
Begin oktober ontvangt u onze reguliere nieuwsbrief met onder meer:

 • Rapport "Boekhoudsoftware voor (middel)grote bedrijven en robotic accounting".
 • RGS en BTW.
 • RGS voor Stichtingen en verenigingen.

Colofon

Reacties
Eventuele reacties kunt u mailen naar redactie@softwarepakketten.nl. Reacties naar de afzender van deze nieuwsbrief kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Afmelden
U kunt zich hier direct afmelden voor deze nieuwsbrief. Anders kunt u een mail zenden aan redactie@softwarepakketten.nl met "unsubscribe (opzeggen) Softwarepakketten.nl" en vermelding van het emailadres waarmee u bent aangemeld.

Een on-line versie van deze nieuwsbrief vindt u op www.softwarepakketten.nl onder de rubriek 'Nieuwsbrieven'

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderzoeksbureau GBNED - alle rechten voorbehouden. Zie ook ons Privacy reglement.

 


Onerzoeksbureau GBNED