Softwarepakketten.nl

Mailinglist > Softwarepakketten.nl

Nieuwsbrief Softwarepakketten.nl oktober 2022: snel aan de slag met E-factureren en analyse RGS

Softwarepakketten.nl nieuwsbrief

Uitgave oktober 2022

Actueel

12 oktober 2022
Seminar RPA en robotic accounting

Met dit jaar speciaal aandacht voor robotic accounting functionaliteit in boekhoudsoftware gericht op (middel)grote ondernemingen. Het gaat dan om functies voor elektronisch factureren, open banking met PSD2, externe rapportages, robotic auditing en automatische gegevensuitwisseling op basis van OpenAPI techniek.

Met verder op het programma:

 • Openbanking als Enabler van nieuwe toepassingen: voorbeelden Embedded Lending en Kredietbeoordeling;
 • Wat staat er allemaal op de roadmap binnen Peppol op het gebied van e-facturatie;
 • Robotic process Automation (RPA) en de samenhang met Artificial Intelligence (AI);
 • Eerste boekhoudpakket met volledig geïntegreerde betaalrekening en betaalpas;
 • Blockchain omarmd in boekhoudsoftware;
 • Huidige stand van zaken, verbeterpunten en visie over de toekomst van RGS.

Meer informatie en aanmelden.


Onderzoek en artikelen

 • Analyse RGS door CBS en Belastingdienst
  In juni 2022 is door het CBS en de Belastingdienst een document opgesteld met als doel om op basis van hun praktijkervaringen met toepassingen o.b.v. RGS de dialoog aan te gaan met belanghebbende partijen die zich bezighouden met RGS.

  Probleemstelling
  RGS wordt nog niet breed gebruikt in Nederlandse boekhoudingen van ondernemingen. Dit is een belemmering voor lastenverlichting voor de ondernemer, en datakwaliteit, effectiviteit en efficiëntie aan de kant van o.a. het CBS en de Belastingdienst. RGS is dus ook een belangrijk middel om doelen van deze uitvragende partijen te bereiken.
  Ondernemers zijn vaak nog onbekend met RGS, en intermediairs gebruiken RGS onvoldoende.
  Lees complete analyse.

 • Snel aan de slag met elektronisch factureren: checklist voor gebruikers
  Elektronisch factureren in Nederland is toe aan een massale adoptie van zowel uitgaand elektronisch factureren als inkomend elektronische factuurverwerking.
  Deze gids is bedoeld als handvat voor de gebruiker. en gaat onder andere in op:
  - Het formaat van een elektronische factuur;
  - Het verzend- en ontvangstkanaal;
  - Afstemmen met klanten aan wie u elektronisch gaat factureren;
  - Afstemmen met leveranciers van goederen en/of diensten van wie u facturen ontvangt;
  - Afstemmen met uw leverancier van software voor uitgaande facturen;
  - Afstemmen met uw leverancier van software voor inkomende facturen;
  Meer informatie en opvragen checklist.

 • Wat zijn de alternatieven voor de fiscale aangiftesoftware Avanzer Aangifte van Wolters Kluwer
  Wolters Kluwer stopt einde van dit jaar met haar fiscale aangiftesoftware Avanzer Aangifte. Wat zijn de alternatieven voor bestaande gebruikers op deze toch wel korte termijn.

  De belangrijkste vraag voor bestaande gebruikers is naar welk fiscaal pakket moet ik nu overstappen per 1 januari a.s? Wolters Kluwer zelf adviseert in een brief aan bestaande gebruikers om over te stappen op Exact Online Fiscaal.

  Nu twijfelen we niet aan de kwaliteit van Exact Online Fiscaal, maar je kunt je wel de vraag stellen of dit de juiste keuze is voor alle bestaande gebruikers van Avanzer Aangifte. Het complete aanbod van fiscale aangiftesoftware, gericht op de IB en VPB, is duidelijk uitgebreider. Daarom speciaal voor bestaande gebruikers van Avancer Aangifte een kort overzicht van de alternatieven:
  (onafhankelijk op alphabetische volgorde gerangschikt):

  AFAS met AFAS Profit Fiscaal;
  Exact met Exact Online Fiscaal;
  Fiscaal-Onlne met Fiscaal-Online;
  Nextens (dochter van RELX) met Nextens;
  Tecknow met Tecknow Tax.

Verwacht

 • Gids ERP & Logistieke softwaresystemen (najaar 2022)
  Deze gids Gericht op handels- en productiebedrijven en logistieke dienstverleners". Doelstelling van deze gids is potentiële gebruikers van ERP & Logistieke softwaresystemen een handvat te bieden bij de selectie van dergelijke software, inzicht te bieden relevante ontwikkelingen en visie.

 • Gids Salaris- en HRM-software (najaar 2022)
  Deze gids biedt inzicht in het complete spectrum van toepassingen op het gebied van salaris- en HRM-software. Met inzicht in: zelfstandige salarissoftware, zelfstandige HRM-software, geïntegreerde salaris- en HRM-software en toepassingen gericht op slechts een of enkele aspecten.

Meer actueel onderzoek.


Blogs en white papers

Visma: invoegen op de datasnelweg voor agrarische ondernemers
De juiste stuurinformatie op het juiste moment, dat is waar u uw agrarische klanten steeds makkelijker mee van dienst kunt zijn. Als accountant kunt u deze toegevoegde waarde bieden door in te voegen op de digitale datasnelweg die steeds meer vorm krijgt in de agrarische sector.
Lees verder...

Digitaal ondertekenen: wetgeving, bewijzen, certificaten en versleutelen
Het lijkt een eenvoudige handeling in de meeste software: het digitaal ondertekenen van een document. Dit kan bijvoorbeeld door een simpel akkoord of via meervoudige verificatie. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat achter de elektronisch handtekening veel complexiteit schuilt. Zowel in technisch als juridisch opzicht. Voor een betrouwbare elektronische handtekening is er dan ook veel meer nodig dan een vinkje. Omdat het ondertekenen een rechtshandeling is moet je beslagen ten ijs komen. Ontdek welke aspecten essentieel zijn voor de implementatie van digitaal ondertekenen.
Lees verder...

Veel meningen en kennis is vastgelegd in blogs en white papers en willen wij graag delen met onze lezers. Heeft u een interessante blog of white paper (bijvoorbeeld een klantencase)? Stuur deze dan aan redactie@softwarepakketten.nl ter beoordeling voor gratis plaatsing.


Agenda

12-10-2022
Seminar RPA en robotic accounting 2022
Robotic process automation (RPA) komt aan de orde en Machine learning als belangrijk onderdeel van Robotic accounting. Beide met als doelstelling zoveel mogelijk administratieve processen automatisch af te handelen. Tevens aandacht voor actuele zaken en ontwikkelingen op het gebied van onder meer E-factureren, Open banking, Duurzaamheid en Cloud computing, Afgestemd op de financial van vandaag én morgen. Dit seminar vindt plaats op woensdag 12 oktober a.s.
Meer informatie.

25-10-2022
Workshop RGS MKB
Om RGS in te zetten binnen het administratie- en accountantskantoor, voor met name clïentenadministraties, is deze workshop RGS MKB ontwikkeld. Ingegaan wordt op het Referentie Grootboekschema (RGS) zelf en de verdere toepasbaarheid daarvan. Zo komt aan de orde: doelstelling van RGS en de stip op de horizon, opbouw van RGS, RGS in de boekhouding, RGS uitvoer, RGS inhoudelijk, thema's als het RGS journaal en RGS vaste activa en ontwikkelingen.
Meer informatie en aanmelden.

14-12-2022
Seminar Sustainability Reporting

Inzicht wordt gegeven in de mogelijkheden op het gebied van Sustainability Reporting en de ondersteuning daarvan door software. Ook wordt ingegaan op de visie en ontwikkeling van Sustainability Reporting door softwareleveranciers. In hoeverre zijn deze laatste pro-actief bezig en wat mag u daarvan verwachten. Dit seminae vindt plaats op woensdag 14 december a.s.
Meer informatie en aanmelden.


Referentie Grootboekschema
We besteden speciaal aandacht aan RGS MKB (Referentie Grootboekschema voor het MKB).
Daarvoor is dit onderdeel in deze nieuwsbrief opgenomen.

Boekingsvoorbeelden
Ditmaal aandacht voor de volgende boekingsvoorbeelden:

Zie alle boekingsvoorbeelden.

En aandacht voor het volgende openstaande punt:

 • BTW rekeningen versus de BTW aangifte
  Met name gericht op het MKB zou RGS niveau 4 voldoende moeten zijn. maar dan ontbreken er enkele rekeningen met betrekking tot de BTW. Een voorbeeld is de rekening "Afgedragen omzetbelasting" die alleen op RGS niveau 5 aanwezig is. Niveau 4 telt totaal al 1.140 standaard RGS-codes. Door afhankelijk te zijn van niveau 5 komen daar nog eens 2.354 RGS-codes bij. Volgens ons wordt hiermee RGS onnodig ingewikkeld voor de primaire doelgroep: het MKB.

  In verreweg de meeste boekhoudpakketten is een aparte "BTW-aangifte module" aanwezig die aansluit bij de opgave aan de Belastingdienst. Een specificatie conform die aangifte op niveau 5 van RGS lijkt ons niet nodig. Wel zijn we van mening dat RGS rekeningen m.b.t. de BTW moet ondersteunen in relatie tot relevante boekingsscenario's.
  Lees onze analyse en voorstel.

Zie alle openstaande punten.


Nieuws uit de markt

Caseware cloud verder uitgebreid met: KLANT+, MONITOR+ en AUDIT+ [ 01-09-2022 ]
Na de release van de jaarrekening middelgroot in cloud kondigen we de volgende ontwikkelingen aan: KLANT+ en MONITOR+. Hiermee zetten we de volgende stap in de cloud waarbij alle stappen in het werkproces van een accountant worden gefaciliteerd. Ook zetten we in op de release van VPB+, een cloudoplossing voor de VPB-aangifte, en AUDIT+, een cloudoplossing voor de controlepraktijk.
Lees verder...

Shared Service Organisatie van het Rijk Doc-Direkt kiest voor workflow en AI oplossing van You-Get [ 01-09-2022 ]
De Shared Service Organisatie van het Rijk Doc-Direkt gaat een samenwerking aan met hyper automation specialist You-Get, sinds dit jaar onderdeel van IT-dienstverlener ilionx. De aanleiding voor de samenwerking is de Wet Open Overheid. Overheids-instellingen moeten sneller reageren op verzoeken tot openbaarmaking (Woo-verzoeken).
Lees verder...

Exact breidt uit met de overname van weclapp, een toonaangevende leverancier van cloud ERP [ 04-09-2022 ]
Exact, toonaangevende leverancier van business en accounting software, kondigt vandaag aan dat het een overeenkomst heeft getekend voor de overname van weclapp, een leidende leverancier van cloud ERP (enterprise resource planning) software in de DACH-regio, van 3U Holding (ETR: UUU), een Duitse holding. Het weclapp management blijft betrokken en zal het bedrijf in de toekomst aansturen.
Lees verder...

SDB Groep verstevigt positie in de Cure markt in samenwerking met Timeff [ 07-09-2022 ]
SDB Groep, gesteund door software-investeerder Main Capital Partners, breidt haar positie in de Nederlandse gezondheidszorg uit naar de markt voor zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) via een strategische samenwerking met Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) leverancier Timeff.
Lees verder...

Advieskantoren BDO België, Van Havermaet en Vandelanotte richten eigen fintechbedrijf AI-GUST op [ 08-09-2022 ]
I-GUST, dat is de naam van het fintechbedrijf dat sectorgenoten BDO België, Van Havermaet en Vandelanotte oprichten. De nieuwe Belgische AI-speler bundelt data uit alle mogelijke bestaande boekhoudsoftwarepakketten en andere bronnen en laat er artificiële intelligentie op los om automatisch financiële adviezen, trends en benchmarks te formuleren voor de bedrijfswereld.
Lees verder...

SAP breidt SuccessFactors HXM Suite uit [ 15-09-2022 ]
SAP kondigde tijdens SuccessConnect uitbreidingen aan voor zijn SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM) Suite. Organisaties zijn hiermee beter in staat om een strategie voor talentontwikkeling uit te stippelen en medewerkers klaar te stomen voor de toekomst.
Lees verder...

Main realiseert twee overnames en lanceert nieuwe logistieke softwaregroep [ 15-09-2022 ]
Software-investeerder Main Capital Partners ("Main") kondigt vandaag twee overnames aan van meerderheidsbelangen in logistieke softwarebedrijven Wanko en FleetGO. De twee bedrijven zullen worden samengevoegd tot een nieuwe alomvattende logistieke softwaregroep die de naam FleetGO Group zal dragen.
Lees verder...

Asperion Mobile App: onderweg kilometers en uren registreren [ 16-09-2022 ]
Met de laatste update van de Asperion Mobile App kun je nu ook onderweg direct eenvoudig je uren en kilometers registreren. Een goede urenregistratie erg belangrijk. Kleine ondernemers kunnen namelijk aanspraak maken op een fiscaal voordeel, wanneer je een minimum aantal uur per jaar aan je onderneming besteedt.
Lees verder...

Rijksoverheid stopt ondersteuning E-factureren SI-UBL 1.2 per 1 januari 2023 [ 23-09-2022 ]
De Rijksoverheid accepteert vanaf 1 januari 2023 geen e-factureren meer in SI-UBL 1.2 formaat. Directe aanleiding hiervoor is het besluit van de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) om deze berichtenstandaard per 1 juli 2022 optioneel te maken.
Lees verder...

Audit- en analysebedrijf Audicon uit Duitsland sluit zich aan bij Caseware [ 23-09-2022 ]
Caseware heeft vandaag de overname aangekondigd dat het Audicon GmbH heeft overgenomen (samen met Audicon Technologies GmbH en Audicon S.R.L, gezamenlijk "Audicon"), een toonaangevende leverancier van softwareoplossingen en diensten met betrekking tot audit, risico en compliance. Audicon bestaat al 25 jaar, telt 140 medewerkers en heeft vestigingen in meerdere landen.
Lees verder...

Minox Lets get connected event: 8 november 2022 [ 28-09-2022 ]
Accountants- en administratiekantoren van Nederland, het is tijd voor een feestje. Minox is 40 jaar geworden en dat vieren we graag samen met accountants- en administratiekantoren. Op 8 november a.s. zal het Minox Let’s get connected event plaatsvinden. We heffen graag samen het glas bij het prachtige Kasteel De Vanenburg in Putten.
Lees verder...

Doculayer overgenomen door ProcessMaker [ 28-09-2022 ]
Doculayer, een Nederlandse leverancier van Intelligente Document Processing (IDP) software voor het analyseren en geautomatiseerd verwerken van documentstromen op basis van AI-technologie, is overgenomen door ProcessMaker. Dit Amerikaanse bedrijf is gespecialiseerd in digitale bedrijfstransformatie en procesmanagement.
Lees verder...

Outstanding24 maakt direct uitbetalen van facturen mogelijk met Factuur Financiering van de Rabobank [ 28-09-2022 ]
De Rabobank en Outstanding24 zorgen samen dat ondernemers sneller over werkkapitaal beschikken. Zo kunnen Outstanding24 klanten vanuit hun vertrouwde debiteurenomgeving facturen laten voorfinancieren door de Rabobank. Met onze samenwerking maken we debiteurenbeheer en bankieren makkelijker en sneller.
Lees verder...

Visma CRMHub maakt tijdrovend proces eenvoudig en veilig [ 30-09-2022 ]
Samen met alle Visma-bedrijven die zich richten op accountancy introduceert Visma | PinkWeb de Visma CRMHub. De oplossing voor een tijdrovend probleem: klantgegevens synchroniseren in alle gebruikte software. De Visma CRMHub synchroniseert CRM-mutaties automatisch. Dat levert tijdsbesparing op en draagt bij aan de datakwaliteit, het veilig omgaan met klantdata en een uniform klantbeeld op basis waarvan werkzaamheden plaatsvinden.
Lees verder...

Nieuw: Blue10 Contract Management [ 30-09-2022 ]
Naast Blue10 Invoice Management, bieden we je nu ook Blue10 Contract Management. Door middel van dit Blue10 product beheer jij jouw contracten centraal op 1 plek. Ieder contract is gemakkelijk terug te vinden.
Lees verder...

Uw nieuws
U kunt uw nieuwsberichten gratis mailen aan redactie@softwarepakketten.nl


Aanbevolen (gratis) rapporten uit onze bibliotheek

- Gids boekhoudsoftware (2022)
- De complete gids Elektronisch factureren (2021)
- Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking (2021/2022)
- Gids Salaris- en HRM-software (2021/2022)
- Gids RPA en robotic accounting (2020)
- Software voor Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM (2020)
- ICT Accountancy softwaregids (2022)
- Gids ERP & Logistieke softwaresystemen (2018)
- Boekhoudsoftware: online betalingen en de rol van Payment service providers (2021)
- RGS uniform rekeningschema voor bedrijven (2020)

Meer rapporten en onderzoek op onze website.


KING Software

Cash Software

Radar Software

Asperion

Exact Software

 

AFAS

VISMA

Twinfield

Informer

e-Boekhouden.nl

Minox

 

Twinfield

SnelStart

Kleisteen  

Colofon

Reacties
Eventuele reacties kunt u mailen naar redactie@softwarepakketten.nl. Reacties naar de afzender van deze nieuwsbrief kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Afmelden
U kunt zich hier direct afmelden voor deze nieuwsbrief. Anders kunt u een mail zenden aan redactie@softwarepakketten.nl met "unsubscribe (opzeggen) Softwarepakketten.nl" en vermelding van het emailadres waarmee u bent aangemeld.

Deze nieuwsbrief is een service van Softwarepakketten.nl, een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderzoeksbureau GBNED - alle rechten voorbehouden. Zie ook ons Privacy statement.


Onerzoeksbureau GBNED