Softwarepakketten.nl

UBL Ketentest bronnen

UBLUBL Ketentest (home) > Bronnen

UBL OASIS Standaard
De officiële vindplaats voor de UBL standaard is ubl.xml.org.
Van belang zijn de UBL 2.0 specificaties (december 2006) en de UBL 2.1 specificaties (november 2013), direct te vinden op http://ubl.xml.org/wiki/ubl-specifications (voor uitgebreide documentatie kan per versie een complete ZIP-file gedownload worden). UBL 2.1 is een bibliotheek met meer dan 2.000 XML componenten die gebruikt worden in 65 'business' documenten, waaronder de factuur, creditnota en aanmaning (dunning).

Raadplegen alle UBL factuurelementen
Via onderstaande link kan de volledige specificatie van de UBL 2.1 Invoice eenvoudig geraadpleegd worden volgens de hierarchische opbouw en met codevoorbeelden.
http://www.datypic.com/sc/ubl21/

Validatie van UBL facturen
De volgende validatieservice wordt aanbevolen:

Codelijsten
Standaard (internationale) codelijsten waar naar verwezen kan worden in een UBL-factuur.
Zie "Verwijzing naar standaard codelijsten in UBL document" voor een specificatie en vindplaatsen van gebruikte codes... 


NEDERLAND

UBL-OHNL
Deze afwijkende variant is bedoeld om elektronisch facturen aan de Rijksoverheid aan te leveren. Deze variant wordt beheerd door Logius en is hier te vinden.
Let op:
UBL-OHNL is niet geschikt voor Business to Business (B2B) facturen.

SI-UBL
SI staat in dit verband voor Simpler Invoicing.
Deze standaard wordt bepaald door de SI-UBL Full members. 


Gerelateerde standaarden (internationaal)

PEPPOL
Met name bedoeld als afsprakenstelsel voor BSP’s (Billing Service Providers) om berichten uit te wisselen. De relatie met UBL is gelegen in het feit dat PEPPOL het gebruik van bepaalde elementen verplicht stelt en de inhoud daarvan voorschrijft. E.e.a. staat in het document "PEPPOL Business Interoperability Specifications, BIS 4A – Invoice". 
 


UBL in andere landen

België
E-FFF is de Belgische versie, gebaseerd op UBL.
Net als de Nederlandse versie bevat deze Belgische versie een subset, zoals benodigd om de boekhouding bij te werken. Deze versie is gericht op de KMO markt (MBK).
Meer informatie op http://www.e-fff.be

Betrokken organisaties en standaarden
UBL2.0, UBL2.1, OASIS, UNECE, UN/EDIFACT, UN/CEFACT, ISO, CEN BII, PC434 en PEPPOL. Bij de UBL standaarden zoals die in Nederland, en ook andere landen, worden gehanteerd zijn een aantal organisaties betrokken en wordt ook gebruik gemaakt van andere voorhanden zijnde standaards. Het document "Betrokken (standaardisatie) organisaties bij eFactureren en UBL" geeft een globale indruk van betreffende organisaties en standaards.
Opvragen document...


Onerzoeksbureau GBNED