Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

UBL Ketentest UBL AAN

UBLUBL Ketentest (home) > UBL AAN

Afgelopen jaren hebben meer dan 120 leveranciers hun softwaresystemen gereed gemaakt voor UBL, zo blijkt uit het overzicht van deelnemers aan de UBL Ketentest. 

Maar desondanks dat leveranciers van factuursoftware elektronisch factureren steeds meer ondersteunen, met als belangrijke standaard UBL, is de praktijk dat de afzender van facturen de verzendwijze (zie hiervoor) per afnemer regelmatig handmatig moet instellen. Dat laatste blijkt een van de belangrijke drempels waarom elektronisch factureren zo langzaam van de grond komt. Veelal bestaande uit de handmatige keuzes: 1) via PEPPOL, 2) per email en 3) handmatig. En dat terwijl leveranciers van die zelfde factuursoftware elektronisch factureren de verzendwijze voor een belangrijk deel kunnen automatiseren. 

PEPPOL-First
De eerste stap is dat leveranciers van elektronische factuursoftware zorgen dat hun gebruikers aangesloten worden op PEPPOL. Als vervolgens de ontvanger van een factuur is aangesloten op PEPPOL (hetgeen goede factuursoftware automatisch kan conroleren) kan de factuursoftware de factuur geheel automatisch verzenden via PEPPOL. Dus zonder dat een gebruiker dat verder handmatig hoeft  in te stellen.

Als verzenden via PEPPOL niet kan is de tweede stap is dat de factuursoftware controleert of er een factuur emailadres is opgegeven bij de afnemer van de factuur. In de meeste gevallen is dat al aanwezig bij de crediteurengegevens vanwege het versturen van digitale facturen in PDF-formaat. De elektronische factuur kan nu, desgewenst samen met de PDF-factuur, automatisch als bijlage per email verzonden worden.

En pas als stap 1 of 2 niet automatisch mogelijk is kan de softwaresoftware als derde stap de gebruiker faciliteren om de verzendwijze van facturen per afnemer handmatig te kiezen. 

En deze werkwijze noemen we UBL-AAN

Zorg dat uw organisatie niet achterblijft! U mag ook onderstaand logo overnemen op uw website met een link naar www.ubl-aan.nl (deze pagina).

Doe ook mee met UBL AAN!

 

 


Onerzoeksbureau GBNED