Softwarepakketten.nl

Digipoort

Pakketsoort - EAI en Webservices > Digipoort

Digipoort
Digipoort is een verzamelnaam voor meerdere services om gegevens met overheidsinstanties uit te wisselen.

Digipoort is tevens de opvolger van het BAPI-kanaal van de Belastingdienst en van het FOS-kanaal (voor aangiften groter dan 2 MB). Het gaat hierbij om:
- BTW-aangifte en ICP-opgave;
- Aangiftes Inkomsten- en Vennootschapsbelasting;
- Aangifte loonheffing
Allen voor zover gedaan op basis van commerciële software.

Voor de beveiliging van het berichtentransport wordt gebruik gemaakt van een PKI-overheid service servercertificaat, dat te vergelijken is met een BAPI-certificaat.

Enerzijds zullen softwareleveranciers van financiële toepassingen zelf de webservices inbouwen om direct te kunnen communiceren met systemen van de overheid en anderzijds zijn er nieuwe partijen, 'aangeduid als 'Service providers', die als tussenstation gaan fungeren. Op deze laatste wijze hoeven leveranciers van financiële toepassingen alleen maar berichten aan te leveren aan de service providers. Deze laatste zorgt dan voor de communicatie met de overheden. Het kan bijvoorbeeld gaan om XBRL berichten.

Digitaal certificaat
Net als bij het doen van een elektronische aangifte via het BAPI kanaal van de Belastingdienst wordt bij Digipoort  gebruik gemaakt van een Digitaal certificaat om de authentiteit van de afzender vast te stellen (is de afzender degene die hij zegt dat hij is) en te zorgen dat sprake is van een beveiliging van gegevens die getransporteerd worden (van computer naar computer). De overheid maakt hiervoor gebruik van een PKI-Overheidscertificaat dat uitgegegen wordt door Certificate Service Providers (CSP's). Voor de systeembeheerders onder de lezers: het certificaat moet wel een X509 certificaat zijn onder trusted root.

Verzamelcertificaat
Een PKI-overheid service servercertificaat staat op de server vanwaar verbinding wordt gemaakt met Digipoort om de aangifte loonheffing beveiligd te verzenden. Werkt u met lokale (boekhoud-, salaris- of fiscale aangiftesoftware, al dan niet via een Citrix omgeving) op uw eigen server, waar vanaf tevens de aangifte wordt verzonden, dan werkt u in de regel met een door u zelf aan te schaffen PKI-overheid service servercertificaat. Als de leverancier van uw software zorgt voor verzending van de aangifte via Digipoort dan zal deze in de regel zelf een PKI-overheid service severcertificaat aanschaffen en daarmee de aangifte voor meerdere van zijn klanten afhandelen. In dit laatste geval wordt gesproken over een verzamelcertificaat
Meer over Authenticatie en digitale certificaten... 

Digipoort services: generieke oplossingen voor koppeling met Digipoort
Door de komst van Digipoort is er behoefte aan generieke software voor een koppeling met Digipoort. Dit omdat niet alle leveranciers van administratieve software zelf een koppeling zullen realiseren met Digipoort. Daarnaast kan deze generieke software een aanvulling zijn op een maatwerkomgeving. 
Meer informatie over generieke software voor koppeling met Digipoort...

De Digipoort/OTP geschiedenis

2001 tot heden...
OTP is bedoeld om op eenduidige wijze elektronisch te kunnen communiceren tussen ondernemers en overheid. Al menig minister en staatssecretaris heeft OTP al in zijn of haar portefeuille gehad. Het begon jaren geleden al met de term "elektronische heerendiensten". "Dit project is een samenwerkingsproject van Belastingdienst, CBS, LISV en EZ en heeft als doel om voor het bedrijfsleven de administratieve lasten, veroorzaakt door overheidsdiensten, te verminderen. LISV, CBS en Belastingdienst hebben een gezamenlijke oplossing ontwikkeld waarmee vanaf volgend voorjaar met een druk op de knop elektronisch opgeslagen gegevens, voor bijvoorbeeld belastingaangiftes of meldingen Sociale Verzekeringen, bij bedrijven kunnen worden geselecteerd en verzonden.
Lees verder...

Aanbevolen

- XBRL
- e-Factureren
- Webservices

 


Onerzoeksbureau GBNED