Softwarepakketten.nl

SBR

XBRL > SBR

SBR staat voor 'Standard Business Reporting' en is een programma van de Nederlandse overheid om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL en Digipoort) te laten aanleveren bij onder meer: Belastingdienst, CBS en Kamers van Koophandel. 

Nederlandse taxonomie: financieel gegevenswoordenboek overheid
Op basis van XBRL heeft het SBR Programma een "gestandaardiseerd financieel gegevenswoordenboek" samengesteld, verder te noemen "Nederlandse Taxonomie" (NT), met als doel om op uniforme wijze financiële gegevens te kunnen aanleveren door ondernemers aan overheden. Voor het uitvragen van informatie uit de NT is een gratis online viewer beschikbaar.

Het gaat hierbij om financiële gegevens voor de uitvragende overheidspartijen, zoals: Aangiftes Belastingdienst (zoals aangifte IB, VPB, OB en ICP), CBS Statistieken en Jaarrekeningen t.b.v. de KvK. 

SBR Software Check
Een gezamenlijk initiatief van tien koepelorganisaties van accountants-, administratiekantoren en fiscale intermediairs. Met de SBR Software Check beogen de koepels intermediairs gestructureerd te informeren over de wijze waarop binnen softwarepakketten wordt omgegaan met SBR. Naar de SBR Software Check.

Digipoort
Digipoort is een verzamelnaam voor meerdere services om gegevens met overheidsinstanties uit te wisselen.
Meer over Digipoort.

PKIoverheid certificaat
Net als bij het doen van een elektronische aangifte via het BAPI kanaal van de Belastingdienst wordt bij Digipoort  gebruik gemaakt van een Digitaal certificaat om de authentiteit van de afzender vast te stellen (is de afzender degene die hij zegt dat hij is) en te zorgen dat sprake is van een beveiliging van gegevens die getransporteerd worden (van computer naar computer). De overheid maakt hiervoor gebruik van een PKI-Overheidscertificaat dat uitgegegen wordt door Certificate Service Providers (CSP's). 
Meer over beschikbare certificaten onder Authenticatie en autorisatie...

SBR Berichten uitwisselen met de overheid

Belastingdienst
Om SBR gegevens uit te wisselen met overheidsorganisaties wordt gebruik gemaakt van Digipoort. Het BAPI-kanaal van de Belastingdienst wordt (door de overgang naar Digipoort) uitgefaseerd.

"De overgang van BAPI naar Digipoort SBR/XBRL: waar moet u rekening mee houden?"
Met onder meer:
- Uitfasering BAPI;
- Aangifte via Digipoort;
- PKIoverheid certificaten;
- Verzamelcertificaten;
- Aansluitstappen en uw software;
- Aanbieders PKIoverheid certificaten;
- Digipoort (aangifte)softwaretools. Met name voor BTW aangifte en ICP opgave!
Lees verder en opvragen gratis rapport...

"Portaalsoftware voor de accountancy"
Speciaal voor intermediairs (accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren) zijn beschikbare portaalsystemen op een rij gezet. Onder meer voor het accorderen van aangiftes door klanten.
Lees verder en opvragen gratis rapport...


Kamers van Koophandel
De KvK maakt steeds meer gebruik van SBR om de papieren stroom van jaarrekeningen te vervangen door elektronisch deponeren.

Gratis rapport
Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer
Dit rapport is er met name op gericht inzicht te geven in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt kort inzicht gegevens in de soorten van externe verslaggeving, assurance en tot slot de relatie met andere processen
Lees verder...


SBR en kredietrapportage aan banken

Als uitbreiding op SBR hebben de banken (ABN-AMRO, Rabobank en ING) een kredietrapportage samengesteld. 
Lees verder...

Aanbevolen

- Digipoort;
- XBRL Monitor


Gratis rapport
Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer
Dit rapport is er met name op gericht inzicht te geven in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt kort inzicht gegevens in de soorten van externe verslaggeving, assurance en tot slot de relatie met andere processen
Lees verder...


Onerzoeksbureau GBNED