Softwarepakketten.nl

XBRL en kredietrapportage aan banken

XBRL > XBRL en kredietrapportage aan banken

SBR Nexus (voorheen SBR Banken)
Deze website is ingericht voor alle participanten en geïnteresseerden in het project SBR Nexus.
Naar website...

Bankentaxonomie
Als uitbreiding op de Nederlandse taxonomie van het SBR-project hebben de banken (ABN-AMRO, Rabobank en ING) een kredietrapportage samengesteld. De basis voor deze rapportage is de jaarrekening op fiscale grondslag, aangevuld met informatie voor de banken. Er wordt daarbij gesproken over een taxonomie voor:
- kredietrapportage kleine rechtspersonen en natuurlijke personen
- kredietrapportage middelgrote rechtspersonen
- bancaire IB-aangifte (met winstaangifte)
Informatie is beschikbaar via www.sbrnexus.nl.  

Aan de slag met SBR voor de aanlevering aan banken?
In eerste instantie wordt de mogelijkheid geboden om kredietrapportages elektronisch aan te leveren vanuit administratieve software via een 'machine to machine' koppeling (M2M). Dit is te vergelijken met het uitwisselen van SBR-gegevens met de overheid via Digipoort. 

Op de eerder genoemde website vindt u de stappen die u als softwareleverancier of intermediair dient te doorlopen om te starten met het aanleveren van kredietrapportages via SBR aan de banken. 

SBR Direct voor ondernemers
Met SBR Direct levert de ondernemer gegevens rechtstreeks digitaal aan bij de bank. SBR Direct is daarmee een tweede kanaal, naast M2M, om gegevens aan te leveren aan banken. Eventueel kan de intermediair gevraagd worden te ondersteunen.
Informatie is beschikbaar via www.sbrdirect.nl

 

Onderzoek en artikelen

SBR Kredietrapportage: intermediair en ondernemer draaien voor extra kosten op en dat moet anders (1-5-2017)
ING en Rabobank vragen inmiddels, onder o.a. het motto van afhandelingskosten, geld (250 euro) aan de ondernemer als deze kredietrapportage aanlevert buiten SBR om. Het aanleveren van elektronische kredietrapportage is op zich een logische ontwikkeling. Maar dan moeten de banken er wel voor zorgen dat het elektronisch aanleveren van kredietrapportage ook breed mogelijk is vanuit boekhoudsoftware en dat zij desgewenst ook gegevens elektronisch terug leveren.

Boekhoudsoftware en gegevensuitwisseling met banken (26-10-2015)
Afgelopen periode is onderzoek gedaan naar gegevensuitwisseling tussen boekhoudsoftware en banken. Het gaat primair om het uitwisselen van gegevens met betrekking tot betalingsverkeer en het kunnen aanleveren van SBR kredietrapportage. Onderzoek wijst uit dat communicatie te wensen over laat, een aantal leveranciers van boekhoudsoftware op achterstand wordt gezet en succes van SBR kredietrapportage tot heden is uitgebleven.


Gegevensuitwisseling met banken
Voor de gegevensuitwisseling van de kredietrapportage in XBRL met de banken wordt gebruik gemaakt van de BIV (Bancaire Infrastrcuturele Voorziening - BIV), een zelfde soort infrastructuur als de gegevensuitwisseling met de overheid via Digipoort.

Ook geldt voor het banken het gebruik van een digitaal certificaat. Voor een nadere uitleg van deze zaken wordt verwezen naar het onderdeel SBR op deze website...

SBR Viewer


Onerzoeksbureau GBNED