Softwarepakketten.nl

Uitleg Cloud computing (SAAS)

Cloud computing (SAAS) > Uitleg Cloud computing (SAAS)

Cloud computing
Bij Cloud computing gaat het om het via internet beschikbaar stellen van hardware, softwaretoepassingen en gegevens. Veelal wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. software as a service (SAAS);
2. platform as a service (PAAS);
3. infrastructure as a service (IAAS).
Meer uitleg over Cloud computing is ook te vinden op Wikipedia.

SAAS
Software as a Service (SAAS). Dit is een model waarbij softwareleveranciers veelal zelf hun software via internet aanbieden. SAAS applicaties zijn in de regel benaderbaar via een webbrowser. Veel SAAS-applicaties werken ook op mobiele apparaten, zoals smartphones en tabletcomputers. SAAS is bedoeld voor de eindgebruiker.

PAAS
Staat voor ‘Plaform as a Service’; extra diensten, gerelateerd aan de infrastructuur die SAAS aanbieders gebruiken. Ook het ontwikkelplatform, en daarmee de te gebruiken technologie, wordt dan door de platformleverancier bepaald. 

IAAS
Infrastructure as a service (IAAS). In deze laag wordt de infrastructuur aangeboden. Een belangrijk kenmerkt is dat de aangeboden infrastructuur schaalbaar is dus kan meegroeien met de behoefte van de lagen er boven. Aangeboden via integratie of virtualisatie.

Meer uitleg over Cloud computing is ook te vinden op Wikipedia.

Mede door internet zijn er voor de installatie van software nieuwe implementatie-modellen ontstaan in de praktijk met ieder hun eigen voordelen en aandachtspunten. Zo kunt u kiezen voor het model waarbij alles is ondergebracht op een (web)server bij de aanbieders van de toepassing. We spreken dan over het SAAS model, waarbij SAAS staat voor ‘Software as a Service’. U kunt ook kiezen voor het model waarbij toepassingen op uw eigen (web)server staan, al dan niet ondergebracht, via outsourcing, bij een derde partij, aangeduid als ASP (Application Service Provider), of ook wel hostingpartij genoemd.

Een ander onderscheid is enerzijds ‘web enabled’ en anderzijds “webbased’.

Web enabled wil zeggen dat u lokale (windows)applicaties (boekhouden, salarissen, rapportage, aangifte, etc.) op afstand gebruikt met behulp van een hulpmiddel (terminal server) en een internetverbinding. We spreken dan meestal over een VPN toepassing, waarbij VPN staat voor Virtueel Private Network. Er zijn hostingbedrijven die gespecialiseerd zijn op dit gebied. De technologie van Citrix is bekend op dit gebied.

Webbased toepassingen zijn speciaal ontworpen voor gebruik via een webbrowser en, als het goed is, niet afhankelijk zijn van een hulpmiddel. Bij dit laatste is het begrip BYOD (Bring Your Own Device) ook interessant om te noemen. Bijvoorbeeld het gebruik van een notebook of tablet computer of het gebruik van verschillende besturingssystemen (denk aan Wndows van Microsoft, Android van Google en OS X van Apple).  

Het is nog wat ingewikkelder in de praktijk, namelijk:

Webbased betekent nog niet dat de webapplicatie geschikt is voor cloud-computing. Een webbased intranetapplicatie is niet in staat om voldoende te schalen omdat de gebruikers van alle klanten niet van dezelfde installatie gebruik kunnen maken, maar ieder een aparte installatie (soms zelfs kopie van de software) vergen. In feite zou een echte cloud applicatie gebruik maken van instances die geografisch gescheiden zijn en die separaat bijgewerkt wordt en waarop klanten volledig stateless inloggen zonder dat zij invloed hebben waar hun verzoeken aan de webapplicatie afgehandeld worden. Kortom, webbased kan een installatie per klant betekenen, terwijl bij een cloudoplossing alle gebruikers gebruik maken van dezelfde installatie, het zogenaamde Saas Multi-tenancy”, aldus Maurice Tijhuis van Basecone.

Een cloudoplossing moet in elk geval schaalbaar zijn! 

Mobile computing
In aansluiting op cloud computing is Mobile computing het ontsluiten van software op een smartphone of een tablet PC. 
Meer over Mobile computing...

Apps
Steeds meer leveranciers van boekhoudsoftware leveren 'Apps' (programma's die speciaal of mede zijn ontworpen voor mobile computing) als aanvullende diensten op hun softwarepakketten. Het begrip ‘Management dashboard’ staat hier ook mee in relatie. De meeste 'Apps' worden ontwikkeld voor Apple's iPhone en iPad en voor smartphones en tabletcomputers die draaien met het besturingssysteem Android van Google. Microsoft speelt sinds Windows 8 ook in op mobile computing.

Steeds meer boekhoudsoftware wordt ontwikkeld en/of aangevuld om via het model van  cloud computing te gebruiken.

Een App valt op zich niet onder “cloud computing”. Per slot van rekening wordt een App geïnstalleerd op een mobiele device (Smartphone, tablet, notebook of PC). Maar als de infrastructuur achter de App wel Cloud is (Wikipedia: “Zonder de mogelijkheid tot schalen heeft een aangeboden online dienst geen betrekking op Cloud computing”) en dus schaalbaar, dan valt eenApp wel onder de “Cloud”, aldus een uitleg van Radar Software. 

Voordelen Cloud computing (SAAS)

Minder investeringen
IT-toepassingen kunt u gebruiken op abonnementsbasis. Investeringen in hardware en software kunnen aanzienlijk naar beneden gaan. Als u gebruik maakt van SAAS toepassing hoeft u alleen te beschikken over een of meer PC's (al dan niet in een netwerk) met een internetaansluiting en wellicht enkele (lokale) printers. De software hoeft u niet aan te schaffen. 

Aandachtspunten SAAS dienstverlener

  • Wat is de minimale contractduur die u aangaat met de dienstverlener?
  • Wat is de opzegtermijn na afloop van de minimale contractduur?
  • Welke exit strategie hanteert de dienstverlener? M.a.w.: wat gebeurt er met uw gegevens als u het contract beëindigd. Kunt u dan alsnog beschikken over de gegevens in de database bij de provider en kunnen deze verhuisd worden naar een andere dienstverlener of naar de opdrachtgever zelf?
  • Hoe is de continuïteit geregeld, oftewel hoe kunt uw administratie voortzetten als de dienstverlener er onverhoopt niet meer is? Kunt u nog wel beschikken over gegevens en zijn deze eenvoudig over te nemen in een ander systeem?
  • Hoe is de privacy van uw gegevens gewaarborgd?
  • Welke back-up voorzieningen heeft de dienstverlener getroffen in geval van calamiteiten?
  • Hoe wordt omgegaan met nieuwe versies van applicaties? Wordt u daar bijvoorbeeld vooraf over geïnformeerd en kunt u deze eerst uitproberen voor direct 'live' te gaan met een nieuwe versie.
  • Op welke wijze kunt u eventueel maatwerk laten bouwen en kunnen eventuele interfaces tot stand worden gebracht met systemen elders?
  • Welke kwaliteit en service wordt geboden door de dienstverlener.

Onerzoeksbureau GBNED