Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Aanvraag nieuwsbrief en download document

Onderstaand kunt u gratis onze periodieke nieuwsbrief aanvragen, waarbij u tevens gratis het volgende document ontvangt:

RGS casus Onderhanden projecten
Bij deze RGS casus gaat het expliciet om onderhanden projecten in opdracht van derden. Uitgangspunt is winstneming naar rato van de verrichte prestaties bij de uitvoering van een project, ook wel 'Percentage of Completion methode' (PoC) genoemd. We brengen de boekingen in beeld op basis van beschikbare RGS-codes. En we hebben nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het onderdeel “Waardering onderhanden werk” op de website van de Belastingdienst.

Vul hieronder uw gegevens in:Direct na het aanvragen ontvangt u een mail (in uw email box) ter bevestiging met een directe verwijzing naar het betreffende document.
Via onze periodieke nieuwsbrief zullen wij u gratis op de hoogte houden van nieuws en onderzoeken. En bevalt de nieuwsbrief niet? U kunt zich dan direct weer afmelden.
Uw emailadres wordt NIET aan derden verstrekt.

Als het opvragen van het document niet lukt kunt u altijd contact opnemen met onderzoeksbureau GBNED, email info@gbned.nl. Voor andere contactgegevens verwijzen we graag naar onze website.

 


Onerzoeksbureau GBNED