Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Raadplegen dienstverlener

Dienstverleners > Dienstverlener

Dienstverlener Extendum Voorsprong voor accountants
Landcode [ NL ] Nederland
Website http://www.extendum.nl
 
Regionaal
Werkzaam in regio Geheel Nederland, vanuit vestigingen Drachten, Eindhoven en Soesterberg.
Branchegericht
Pakketsoort gericht
 
dienstverlener informatie Exclusief gericht op het MKB accountantskantoor.
dienstverlener profiel

Extendum levert geen eigen programma’s of softwareoplossingen. Wij stellen kennis en ervaring beschikbaar uit de eigen praktijk en uit die van de aangesloten accountants¬kantoren. Zij beschikken daarmee over praktische en ongekleurde informatie voor ICT vraagstukken.

Bij Extendum staat altijd het accountantskantoor zelf centraal, ook op ICT gebied. Omdat onze adviseurs zelf dagelijks met de praktijk bezig zijn weten wij strategische ICT vraagstukken te combineren met praktijkkennis en –kunde en met praktijkervaringen. Deze kennis en kunde wordt dan aangewend om weloverwogen beslissingen te nemen.

Uiteraard begeleidt Extendum haar doelgroep ook bij het toepassen van processen. Samen met het MKB-kantoor kijkt Extendum hoe elke stap voor meer efficiency, effectiviteit- en kwaliteitsverbeteringen kan zorgen.

Op strategisch niveau is Extendum ondermeer actief binnen het SBR Koepeloverleg en een projectgroep rondom het Referentie Grootboekschema.


Activiteit Eventuele toelichting
Advies en (pakket)selectie Ondersteuning en sparringpartner voor MKB accountantskantoren bij de invulling van ICT vraagstukken. Extendum is volledig onafhankelijk en stelt kennis en ervaring beschikbaar uit de eigen praktijk en die van de aangesloten accountantskantoren. De bij Extendum aangesloten accountantskantoren beschikken daarmee over praktische en ongekleurde informatie voor ICT vraagstukken.
Consultancy Afhankelijk van het programma levert Extendum ook consultancy dienstverlening. Uitgangspunt is daarbij de (gewenste) praktijk voor een efficiënte en effectieve inrichting en gebruik van de software.
IT-Audit diensten Extendum kan voor accountantskantoren IT-Audits uitvoeren, daarin begeleiden of over adviseren. Wij doen dit zowel voor het eigen accountantskantoor alsook voor de klanten van het kantoor. Ook verzorgt Extendum masterclasses IT-Audit voor accountants waarmee deze beter in staat is om risico’s in te schatten die samenhangen met automatisering en de eventuele opdracht formulering naar en aansturing van een IT auditor.
Opleidingen en/of cursussen Het opleidingen aanbod van Extendum is divers waar ook ICT onderdeel uitmaakt van het aanbod. Bijvoorbeeld cursussen en masterclasses of de wijze waarop ICT een rol speelt of kan spelen binnen het MKB accountantskantoor. Voorbeelden hiervan zijn IT Audit of Data analyse in het MKB.

Branchegerichte diensten

Branche Toelichting diensten
- Accountants- en adm.kantoren Gericht op het MKB accountantskantoor
Geheel en alleen gericht op het MKB accountantskantoor, Extendum is daarmee volledig onafhankelijk en beschikt over praktijkkennis en –ervaring.

Onerzoeksbureau GBNED