Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Uitleg eigenschap

Terug | RGS Ready

Boekhoudsoftware RGS

RGS Ready

Hiermee is aangetoond dat betreffende software voldoet aan het normenkader van RGS Ready. En dat de leverancier van de software het label RGS Ready mag voeren.

Er wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen:

  1. RGS Ready voor de accountancy; in dit geval moeten alle RGS Ready eigenschappen aanwezig zijn;
  2. RGS Ready voor ondernemers; in dit geval hoeven de volgende eigenschappen niet aanwezig te zijn:
    - Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) automatisch koppelen aan het RGS-schema;
    - Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie automatisch doorzetten naar andere administraties;

Op de individuele RGS Ready verslagen is altijd aangegeven voor welke doelgroep de software RGS Ready is. Aanbevolen wordt dan ook deze testverslagen altijd door te nemen.


 

 

 


Onerzoeksbureau GBNED