Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens

Branche ZZP'ers en klein MKB > Raadplegen pakketten > Raadplegen pakketgegevens

Minox voor Windows, Basis, Pro, Xtra,
Datum bijgewerkt 09-08-2017
Pakket Minox voor Windows, Basis, Pro, Xtra,
Omschrijving Financiële business software
Leverancier Minox Software
Detailinformatie leverancier...
Website leverancier http://www.minox.nl
Producent pakket Minox Software NED
Versie pakket
Prijsindicatie Op aanvraag
Kosten onderhoud Op aanvraag
Minimale contractduur 1 jaar
Opzegtermijn
Taal pakket NED
Taal handleiding NED
Waardering pakket Positief Negatief Aantal stemmen [ 4 ] / Waardering gemiddeld [ 8.75 ]
Geef uw waardering over dit pakket...
 
Besturings systemen LINUX , Microsoft Windows
Databases Dataflex
Pakketsoorten - Abonnementenadministratie, - Boekhoudsoftware, - ERP-systemen, - Factureren, - Groothandelspakket, - Inkoopadministratie, - Urenadministratie, - Verkoopadministratie, - Voorraad, artikel-, assortimentsbeheer
Branches - Accountants- en adm.kantoren, Zakelijke dienstverlening > Algemeen, Groothandel > Algemeen
Pakket getest door

Getest [ 02-02-04 ] / Gecertificeerd: N
Door: Algemeen (voor diverse doeleinden)
Bij een uitgebreid onderzoek van GBNED (zie Softwarepakketten.nl, Artikelen en onderzoek softwarepakketten) naar administratieve pakketten is MINOX op de eerste plaats geeindigd.

 
Voor bedrijfsgrootte  
Multi-user
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg 100% cloud
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Klanten  
In Nederland sinds 1983
Aantal klanten binnenland 6.000
In Buitenland sinds n.v.t.
Aantal klanten buitenland
Branchegericht
Via dealers
 
Escrow overeenkomst
Demoversie
OpenSource
Gebruikersgroep

Modules pakket
Netwerk
Indien u met meerdere gebruikers wilt werken, dient u gebruik te maken van de module MINOX-Netwerk. Deze module bestaat uit de multi-user-kernel, MINOX-Wachtwoorden en twee MINOX-Extra gebruikers.

Met deze module is MINOX volledig multi-user en kunt u met drie gebruikers vanaf verschillende werkstations in dezelfde of verschillende administraties werken. De gebruikers kunnen tegelijkertijd bijvoorbeeld factureren, telebankieren, opvragen en boeken.
Extra gebruiker
Beschikt u over MINOX-Netwerk en wilt u met meer dan drie gebruikers werken, dient u per gebruiker (boven de drie) uit te breiden met MINOX-Extra gebruiker.
Wachtwoorden
MINOX-Wachtwoorden is een aanvullende module die u de mogelijkheid biedt gebruikers in te delen in (gebruikers)groepen. Aan elke afzonderlijke gebruikersgroep kunnen toegangsrechten worden toegekend. Bij de start van een programma wordt bepaald of de gebruiker, die behoort tot een bepaalde gebruikersgroep, toegang heeft tot het gewenste programma. Gebruikers en wachtwoorden worden door de MINOX systeembeheerder ingebracht.
Automatische betalingen
Vanuit MINOX kunt u automatisch betaalopdrachten klaarzetten. U vervaardigt, op basis van de reeds aanwezige openstaande posten, een betalingsvoorstel van de vervallen posten. Dit voorstel kan naar behoefte worden aangepast en (opnieuw) worden afgedrukt. Vervolgens worden de betaalopdrachten door middel van uw bankprogramma uitgevoerd. De betaalde posten worden volledig automatisch in de administratie verwerkt.
Verwerking bankmutaties
De elektronische dagafschrift-informatie van uw bank kan automatisch worden gekoppeld met uw MINOX-administratie. Periodiek haalt u met behulp van de telebank-programmatuur van uw bank de elektronische dagafschriftinformatie op.

Op basis van de gegevens in dit dagafschriftenbestand doet MINOX u met behulp van een uitgebreide ‘herkenningsprocedure’ een voorstel tot verwerking van de debiteuren- en crediteurenbetalingen in uw administratie.
Incasso
Met deze module kunt u vorderingen op debiteuren, die voor incasso in aanmerking komen, automatisch incasseren. Vanuit de openstaande posten van debiteuren in MINOX kan een incassobestand worden aangelegd, dat u ter incasso aan de bank aanbiedt. Tevens wordt de administratie direct bijgewerkt. De betaaltermijn van uw debiteuren wordt met MINOX-Incasso drastisch bekort.
AuditFile
Om een snelle en eenvoudige controle in een financiele administratie uit te kunnen voeren, heeft de Belastingdienst de AuditFile ontwikkeld. Met behulp van MINOX-AuditFile wordt een bestand aangemaakt met daarin, op een uniforme wijze, een samenvatting van de grootboekmutaties. Ook de nieuwe industriestandaard XML is geimplementeerd voor MINOX-AuditFile.
Chi-kwadraattoets
Deze module wordt met name door accountantskantoren gebruikt om te controleren of de frequentie van de cijfers in een administratie berust op realiteit. Door middel van een formule kan worden berekend of een bepaald getal (cijferopstelling) vaker voorkomt dan door middel van het toeval kan worden verwacht. De resultaten worden gepresenteerd in een frequentiestaat.
Uitwerking kolommenbalans
De module Uitwerking kolommenbalans biedt veel tijdsbesparing bij de voorbereiding van de (tussentijdse) rapportage. Dit professionele hulpmiddel is niet alleen bedoeld voor accountantskantoren, maar ook voor boekhouders en administrateurs. MINOX biedt u de mogelijkheid om in een nieuw boekjaar de voorafgaande journaalposten, verwijzingen en aantekeningen van het voorgaande jaar over te nemen. Behalve een aanzienlijke tijdwinst biedt deze functie ook diverse controlemogelijkheden.
Consolidatie
U kunt in een consolidatie-administratie de grootboeksaldi van meerdere bedrijven cumuleren. De geselecteerde bedrijven worden in een consolidatieschema opgeslagen. Dit maakt het uiterst eenvoudig om bijvoorbeeld de dochterbedrijven periodiek te consolideren.
Meerdere consolidatieschema’s kunnen naast elkaar worden gebruikt. Door middel van een factor kunt u administraties van verschillende valuta converteren naar een basisvaluta.
Vaste Activa
Met MINOX-Vaste activa voert u een volledige activaregistratie, die gekoppeld is aan de financiele administratie van MINOX. Tal van gegevens kunnen per activum worden vastgelegd, zoals aanschafwaarde, restwaarde, levensduur, afschrijvingspercentage en afschrijvingsmethode.

Bovendien produceert deze aanvullende module periodieke journaalposten met betrekking tot de afschrijvingen, die volledig automatisch in de financiele administratie van MINOX worden verwerkt.
Import
Met MINOX-Import kunt u externe gegevens van andere applicaties importeren in een MINOX-administratie. Daartoe dient eerst een script (procedure) te worden vastgelegd, waarin de specificatie van de te importeren gegevens is opgeslagen. Per bestand kan worden aangegeven welke rubrieken in welke volgorde moeten worden geimporteerd.Meerdere scripts kunnen worden vastgelegd. MINOX kan bestanden importeren ten behoeve van grootboek, debiteuren, crediteuren, artikelen en journaalposten.
Koppeling Salarispakketten
Met deze module bent u in staat om de journaalposten vanuit een salarisprogramma (zoals WinSalar, Microloon en LogiSal) in te lezen in MINOX. De mutaties worden volledig automatisch verwerkt in de financiele administratie van MINOX.

Export
Met behulp van een wizard maakt u in een paar stappen een exportbestand. In een script legt u vast welke informatie u uit specifieke MINOX-bestanden wilt exporteren. MINOX creeert een bestand (ASCII-formaat) dat geschikt is voor diverse externe applicaties zoals Microsoft© Word en Excel.
Database uitbreiding
MINOX kan probleemloos meegroeien met de omvang van uw onderneming. Zelfs indien u meer dan 50.000 mutaties in open perioden per boekjaar wilt vastleggen, is dit mogelijk met MINOX-Database uitbreiding. Hiermee kunt u een vrijwel onbeperkt aantal mutaties boeken (1.000.000 in open en 1.000.000 in afgesloten perioden.
Verkooporderadministratie
De uitgebreide module MINOX-Verkooporderadministratie biedt de mogelijkheid tot het vastleggen van offertes en verkooporders. Alle stadia die een order kan doorlopen worden in MINOX ondersteund: offerte, orderbevestiging, pakbon, gereedmelden, afleverbon en factuur. Automatisch kan een backorder worden gegenereerd van nog te leveren artikelen.
Facturering
Of het nu gaat om goederen of diensten, met MINOX maakt u een (elektronische) factuur of declaratie altijd op een snelle en eenvoudige wijze. Het grootboek, de openstaande posten en de statistieken worden automatisch bijgewerkt.
Voorraadorderadministratie
MINOX-Voorraadadministratie bewaakt uw voorraadstromen. Voorraadinformatie vindt u in de vorm van diverse overzichten, zoals voorraadpositie, voorraadhistorie en voorraad in de tijd.

Enkele eigenschappen:
* Voorraadwaardering volgens Vaste Verreken Prijs of Gemiddelde Inkoop Prijs.
* Registratie van in- en uitgaande goederenstromen.
* Automatische bewaking van de voorraad tijdens orderinvoer en facturering.
* Besteladvies op basis van minimum en maximum.
Factuurhistorie
Wie herkent ze niet. Vragen over facturen, van gisteren, een paar weken geleden of van vorig jaar. De module MINOX-Factuurhistorie biedt u de mogelijkheid om snel een factuur op te zoeken en op het beeldscherm te bekijken. Uiteraard kunt u een of meerdere facturen (nogmaals) afdrukken.
In een lijst worden alle facturen getoond. U bepaalt zelf welke informatie van de factuur in deze lijst getoond moet worden. Ook kunt u een selectie maken op debiteur, factuurdatum en factuurbedrag.
Extra artikelomschrijvingen
Het gebruik van afkortingen of cryptische artikelomschrijvingen maakt een factuur slecht leesbaar. Denk bijvoorbeeld eens aan de technische specificaties van een product of de toepassingsmogelijkheden, die u helder wilt formuleren. Maak uw product of dienst duidelijk leesbaar. Met de module MINOX-Extra artikelomschrijvingen kan men aan ieder artikel tot maar liefst 99 regels extra omschrijvingen koppelen. De gebruiker heeft de keuze tussen korte of lange omschrijvingen (50 of 100 posities tekst.
Samengestelde artikelen
Aan een artikel kan een reeks andere artikelen worden gekoppeld in de vorm van een Samengesteld artikel. Dit is bijzonder handig bij bijvoorbeeld recepturen, verwijderingsbijdrage en emballage, maar ook bij een reeks van diensten. Te denken valt aan een winterbeurt voor de auto, waarbij een twintigtal controles worden uitgevoerd.
Prijs- en kortingsafspraken
Het spreekt voor zich dat het hanteren van de afgesproken prijzen, tussen u en uw afnemer, van groot belang is. De module Prijs- en kortingsafspraken biedt de mogelijkheid om complexe prijs- en kortingsafspraken vast te leggen. Bij het factureren wordt automatisch de juiste prijs en/of korting gehanteerd. U kunt op dat moment met een toetsdruk alle afspraken raadplegen en indien gewenst een wijziging op het voorstel uitvoeren.
Statistieken
In de standaard uitvoering van MINOX-Facturering zijn statistieken opgenomen die inzicht verschaffen in de omzetstatistieken per debiteur/artikel en per artikel/debiteur. De module MINOX-Statistieken geeft u nog meer gerichte statistische informatie. De extra statistieken geven inzicht in de verkochte aantallen, in- en verkoopwaarde en de brutowinst zowel in bedragen als in percentages.De top 25-lijsten van debiteuren en van artikelen geven u snel inzicht in de belangrijkste relaties/artikelen.
BTW-verlegd
De aanvullende module MINOX-BTW Verlegd is onmisbaar als uitbreiding op de facturering indien er sprake is van de Verleggingsregeling voor aannemers en onderaannemers. Een debiteur kan zowel zonder BTW worden gefactureerd (zijnde BTW verlegd), als gewoon met BTW indien de verleggingsregeling voor een bepaalde transactie niet geldt.
Meerdere magazijnen
MINOX-Meerdere magazijnen biedt de mogelijkheid om de voorraad van artikelen die in verschillende magazijnen kunnen voorkomen, maar ook bijvoorbeeld in de auto’s van vertegenwoordigers of monteurs, eenvoudig en snel te registreren.
Batchnummers
Met MINOX-Batchnummers worden alle batches per artikel geregistreerd. Vragen zoals: “Welke klanten hebben drie maanden geleden dezelfde batch gehad? Wanneer en bij wie hebben wij deze partij ingekocht?”, kunnen met MINOX-Batchnummers in combinatie met MINOX-Factuurhistorie snel en eenvoudig worden beantwoord.
Urenadministratie
MINOX-Urenadministratie is dé oplossing voor accountants- en administratiekantoren en voor alle bedrijven die hun werkzaamheden in rekening brengen op basis van bestede uren en/of verleende diensten. Naast het registreren van uren is er ook de mogelijkheid om (concept)declaraties vervaardigen.

Profiel pakket
De standaard-uitvoeringen van MINOX kunnen met een groot scala van modules worden uitgebreid zoals Prijs- en kortingsafspraken, Vaste Activa, Incasso, Consolidatie, AuditFile, Uitwerking kolommenbalans, Factuurhistorie, Statistieken, Inkooporderadministratie, Verkooporderadministratie, Voorraadadministratie, BTW verlegd, Periodieke facturering, Urenadministratie, Netwerk, Wachtwoorden, Import, Export, Extra artikelomschrijvingen, Samengestelde artikelen, Meerdere magazijnen en Batchnummers.


Onerzoeksbureau GBNED