Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Raadplegen pakketgegevens

Cloud computing (SAAS) > Raadplegen pakketten > Raadplegen pakketgegevens

Datum bijgewerkt 29-01-2021
Pakket planning4u
Omschrijving beheren van roosters in het vrijwilligerswerk
Leverancier Planning4u
Detailinformatie leverancier...
Website planning4u
Kosten
Taal pakket NL
Waardering pakket Positief Negatief Aantal stemmen [ 1 ] / Waardering gemiddeld [ 7.00 ]
Geef uw waardering over dit pakket...
 
Besturings systemen Apache webserver, Browser (webbased), LINUX
Databases MySQL
Pakketsoorten - Ledenadministratie, - Planning software
Branches - Charitatieve instellingen, - Kerkelijke instellingen
 
Voor bedrijfsgrootte  
Multi-user
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Branchegericht

Profiel pakket
De website is bedoeld voor het administreren van dienstroosters, in eerste instantie gericht op PKN-kerken. In een later stadium is de programmatuur veralgemeniseerd zodat nu ook andere groeperingen (sportclubs, scholen, vrijwilligersorganisaties, enz.) deel kunnen nemen. Roosters invoeren gaat met menus. Mutaties kunnen gemakkelijk doorgevoerd worden. Alle roosters per kerkdienst of een overzicht in de tijd. Herinneringsemails om mensen te herinneren aan hun ingeplande dienst. Geen aparte spreadsheets meer nodig met elk een eigen lay-out. De werkwijze van de website werkt met een rechtenstructuur welke overeenkomt met de gebruikelijke werkwijze. Bijvoorbeeld: groepscoordinatoren stellen het rooster samen, mensen kunnen onderling ruilen.


Onerzoeksbureau GBNED