Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens

Advocatuur > Raadplegen pakketten > Raadplegen pakketgegevens

Datum bijgewerkt 20-05-2003
Pakket SAS - R&D Systeem
Omschrijving Informatie Systeem voor de Advocatuur
Leverancier SAS - AdvocatenSoftware - Lelystad
Detailinformatie leverancier...
Website leverancier http://www.advocatensoftware.nl
Producent pakket SAS - AdvocatenSoftware - Lelystad NED
Versie pakket 6.12
Prijsindicatie Gebruik o.b.v. Onderhoud & Update Contr.
Kosten onderhoud Tijdschrijver € 750,= p/j
Minimale contractduur
Opzegtermijn
Taal pakket NED
Taal handleiding NED
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Unix (algemeen), Microsoft Windows
Databases Specifiek voor leverancier software
Pakketsoorten - Boekhoudsoftware, - Declaraties en urenregistratie, - Digitaal dossierbeheer, - Financieel / Juridisch, - Practice management software
Branches - Advocatuur
 
Voor bedrijfsgrootte  
Multi-user
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Klanten  
In Nederland sinds 1987
Aantal klanten binnenland 170
In Buitenland sinds 1999
Aantal klanten buitenland 20
Branchegericht
Via dealers
 
Escrow overeenkomst
Demoversie
OpenSource
Gebruikersgroep

Modules pakket
Crediteurenbewaking
Ten behoeve van de Advocatuur een volledig interactief geautomatiseerd crediteuren bewakingssysteem die automatisch of rappellerend wordt gevoed met verschotten en bedrijfskosten en die tenbehoeve van de financiele administratie en de advocaten specifieke informatie opleveren waardoor beide disciplines vanuit hun eigen gezichtspunt vinger aan de pols kunnen houden.
Facturering
Ten behoeve van de Advacatuur waarmee rechtstreekse of op aktiviteit en dossiergegevens anticiperende declaraties kunnen worden aangemaakt en waarbij tijdens het declaratie proces moeiteloos kan worden afgeweken van de gecalculeerde voorstellen terwijl alle van belang zijnde repercussie zonder enige tussenkomst automatisch in de financiele administratie wordt verwerkt.
Tijdregistratie
ten behoeve van de advocatuur voor toegevoegde en betalende zaken met automatisch anticiperende declaratie voorstellen en limiet overschrijding
Debiteurenbewaking
Ten behoeve van de Advocatuur een volledig interactief geautomatiseerd debiteuren bewakingssysteem die per advocaat onderscheidend kan worden ingesteld op basis van ouderdomvoorkeur, verzamelaanmaning, manuele behandeling of bureau behandeling. Wanneer manueel wordt ingegrepen nemen na verloop van tijd de automatismen de bewaking weer over.
Clientadministratie
ten behoeve van de Advocatuur met correspondentie, faktuur en verblijfsadressen. BTW bepaling en telefoon, fax en mail gegevens
Dagboekadministratie
Ten behoeve van de Advocatuur een volledig interactief geautomatiseerd geintegreerd financieel administratie systeem waarin binnenkomende en uitgaande gelden streng gecontroleerd eenvoudig kunnen worden verantwoord en waarbij elke niet verantwoorde registratie automatische ten behoeve van de administratieve dienstverlening gesignaleerd blijft waardoor werkverdeling mogelijk wordt en uw kantoor altijd beschikt over de laatste actualiteit.
Derdengeld
Ten behoeve van de Advocatuur een separaat geintegreerd registratie systeem ten behoeve van voor client ontvangen derdengeld, met automatische signalering voor de advocaat op het niveau van client dan wel dossier toewijzing alsook sparate declaratie beoordeling. Ten behoeve van de bawaking van derdengeld zijn in het R&D Systeem bijzondere maatregelen genomen die de traceerbaarheid garanderen.
Informatiesysteem
Ten behoeve van de Advocatuur samengestelde gegevens die topologisch danwel in detail krachtige informatie leveren waarmee de advocaat een helder inzicht in de financiele kantoor voortgang krijgt tot en met het op 1 A4-tje kunnen beoordelen van de kwaliteit van de praktijk.
Toevoegings adm.
Ten behoeve van de Advocatuur waarbij op basis van een toegevoegd dossier de volledige administratieve afwikkeling van voorschotfacturering ten aanzien van EB, alsook de definitieve verrekening daarvan, de suppletie aanvraag, en de vaststelling bewaakt, controleert en verwerkt. De facturering is tot en met een verrekening met een betalende zaak, geheel geautomatiseerd.
Dossieradministratie
ten behoeve van de Advocatuur
Roladministratie
Aparte Rol administratie voor procuraten en eigen zaken met ondermeer een automatische correspondentie module voor correspondenten en clienten.
Verschotregistratie
Ten behoeve van de advocatuur gecontroleerde verschotinvoer per dossier met automatische verwerking en rappellering in de financiele administratie, alsmede de gecontroleerde invoer van kosten kosten op dossiers alsook de gecontroleerde invoer van bedrijfskosten door het secretariaat met rappellering voor de financiele administratie

Profiel pakket
Het R&D Systeem werkt naamgericht hetgeen het gebruik sterk vereenvoudigd en elke gebruiker snel kan worden ingewerkt. De achterliggende automatismen nemen veel werk uit handen en bewaken de voortgang. De taakgerichte inrichting sluit naadloos aan op de reguliere werkafhandeling van een advocatenkantoor en de bediening is toetsenbord gericht waardoor een hoge werksnelheid gegarandeerd blijft. Het R&D Systeem omvat de client administratie, de dossieradministratie, de tijdadministratie, de verschotadministratie, de toevoegingsadministratie, de facturering, de dagboekadministratie, de crediteuren & debiteuren administratie, de derdengeld administratie en de aansturing met gegevens voor de tekstverwerker. De taakgerichte inrichting van het R&D Systeem confronteert een gebruiker echter alleen met reguliere werkafhandeling en de achterliggende automatismen organiseren de financiele interacties. Het gebruik van het R&D Systeem blijft daardoor steken op het niveau "Kind kan de was doen"


Onerzoeksbureau GBNED