Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens

Advocatuur > Raadplegen pakketten > Raadplegen pakketgegevens

Datum bijgewerkt 21-08-2009
Pakket OpusD PRO
Omschrijving Ondersteuning bewindvoerder WSNP
Leverancier Kred'IT
Detailinformatie leverancier...
Website leverancier http://www.kredit.nl
Producent pakket Kred'IT NED
Versie pakket 2.3
Prijsindicatie Op aanvraag
Kosten onderhoud Op aanvraag
Minimale contractduur
Opzegtermijn
Taal pakket NED
Taal handleiding NED
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Microsoft Windows
Databases
Pakketsoorten - Financieel / Juridisch
Branches - Advocatuur
 
Voor bedrijfsgrootte  
Multi-user
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Klanten  
In Nederland sinds
Aantal klanten binnenland
In Buitenland sinds
Aantal klanten buitenland
Branchegericht
Via dealers
 
Escrow overeenkomst
Demoversie
OpenSource
Gebruikersgroep

Modules pakket
DOSSIERS
Niet alleen het aanmaken en beheren van een dossier van de client is eenvoudig te realiseren met Opus·D PRO maar ook het snel kunnen opzoeken en raadplegen van de dossiers is in een handomdraai te realiseren.
ARCHIEF
Alle uitgaande correspondentie zoals brieven en e-mails, kunnen op een vrij eenvoudige manier in het archief worden opgeslagen en gekoppeld worden aan het dossier.
BEREKENINGEN
Naast de berekening van het VTLB conform de Recofamethodiek kent Opus·D PRO o.a. ook de berekening van de boedelafdracht waardoor u in staat wordt gesteld om periodiek een overzicht te genereren van hetgeen er aan de boedel verschuldigd is.
RAPPORTAGE
Per arrondissementsrechtbank kan er een openbaar verslag geselecteerd worden dat conform de richtlijnen van deze Rechtbanken is opgesteld.

Uitgebreide managementinformatie over zaken als: Gemeente van herkomst, Duur van de regeling, Reden beeindiging, etc.
CORRESPONDENTIE
Met Opus·D PRO kunt u niet alleen corresponderen met de sanieten maar met alle betrokken partijen zoals de RC, de schuldeisers, enz.
TIJDSREGISTRATIE
Opus·D PRO kent een eigen tijdregistratiesysteem.
BERICHTENVERKEER
Vindt plaats conform de richtlijnen van de Raad voor Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch waardoor het elektronische dossier snel na de uitspraak van de Rechtbank bij de Raad voor Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch gedownload kan worden om het vervolgens te importeren in Opus·D PRO. Tijdsbesparing en risicobeperking zijn de sleutelwoorden die op deze functionaliteit van toepassing zijn.

Profiel pakket
De applicatie Opus·D PRO ondersteunt vrijwel de gehele taak van deze bewindvoerder WSNP. Zo vormt het programma onder andere een beheersysteem voor alle dossiers en biedt het een ondersteuning bij het berekenen van het vrij te laten bedrag (VTLB). Ook het automatisch verzenden en verwerken van berichten kan aan Opus·D PRO toevertrouwd worden. Daarnaast kent Opus·D PRO een uitgebreide helpfunctie, welke u directe ondersteuning biedt tijdens het gebruik van de applicatie en tevens kan worden beschouwd als een uitgebreid naslagwerk.


Onerzoeksbureau GBNED