Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens

Advocatuur > Raadplegen pakketten > Raadplegen pakketgegevens

Datum bijgewerkt 21-07-2009
Pakket Echtscheidingsprogramma
Omschrijving Module
Leverancier Akkermans & Partners Software
Detailinformatie leverancier...
Website leverancier http://www.akkermans.nl
Producent pakket Akkermans & Partners Software NED
Versie pakket 2009
Prijsindicatie Abonnement € 237,-
Kosten onderhoud
Minimale contractduur
Opzegtermijn
Taal pakket NED
Taal handleiding NED
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Microsoft Windows
Databases
Pakketsoorten - Financieel / Juridisch
Branches - Accountants- en adm.kantoren, - Advocatuur
 
Voor bedrijfsgrootte  
Multi-user
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Klanten  
In Nederland sinds
Aantal klanten binnenland > 8.500 gebruikers
In Buitenland sinds
Aantal klanten buitenland
Branchegericht
Via dealers
 
Escrow overeenkomst
Demoversie
OpenSource
Gebruikersgroep

Profiel pakket
Uitgaande van een ouderdomspensioen, een huwelijks- en echtscheidingsdatum en alle overige elementen, kunt u met dit programma de verdeling van de aanspraken berekenen op basis van verevening (inclusief conversie) en verrekening.
Inhoud en mogelijkheden:
Let op: het betreft hier geen limitatieve opsomming!

berekening afkoopwaarde op (echt)scheidingsdatum;
berekening van de voorwaardelijke aanspraken op ouderdomspensioen op (echt)scheidingsdatum conform het Boon/Van Loon arrest;
berekening bijzonder weduwepensioen;
verevening conform Wet Pensioenverevening bij Echtscheiding;
conversie van het bijzonder nabestaandenpensioen en het gedeelte van het ouderdomspensioen naar eigen recht op ouderdomspensioen;
rekening houdend met opgebouwde pensioenrechten op basis van:
bedrijfspensioenfondsen;
beroepspensioenregelingen;
ondernemingspensioenfondsen;
verzekerde kapitalen;
verzekerde uitkeringen;
invoering van diverse actuariele factoren:
uitbetalingstermijn;
sterftetafels;
rekenrentes.


Onerzoeksbureau GBNED