Softwarepakketten.nl
Urios

Raadplegen pakketgegevens

Deurwaarders > Raadplegen pakketten > Raadplegen pakketgegevens

Datum bijgewerkt 17-10-2018
Pakket Credit Navigator
Omschrijving Credit Navigator is de credit management software applicatie die alle processen binnen de credit management keten automatiseert. Credit Navigator is de opvolger van het alom bekende EuroDossier.
Leverancier Collenda
Detailinformatie leverancier...
Website Credit Navigator
Prijsmodel Op aanvraag
Taal pakket NED
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Unix (algemeen)
Microsoft Windows
Pakketsoorten - Creditmanagement (debiteurenbeheer)
- Financieel / Juridisch
- Incassobeheer
Branches Dienstverlening commercieel > Algemeen- Hypotheekbedrijven- Incassobureaus- Advocatuur- DeurwaardersDienstverlening > Algemeen
 
Voor bedrijfsgrootte  
Multi-user
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Branchegericht

Modules pakket
Annabel
U kunt uw debiteuren geautomatiseerd herinneren door middel van de belservice Annabel van Alphacomm. Deze telefonische herinneringsdienst is in staat uw debiteuren op grote schaal persoonlijk te herinneren aan een openstaande vordering of een betalingsafspraak.
AcceptEmail
Er zijn verschillende manieren waarop AcceptEmail ingezet kan worden, bulk zending of een individuele AcceptEmail. Aan u de keuze hoe u AcceptEmail inzet. EuroSystems is een Service Provider van Accept Email en kan u derhalve op alle mogelijk manieren ondersteunen bij de implementatie en het beheer van AcceptEmail binnen uw huidige processen.
Ambtelijke koppelingen
Module GBA Aanvragen kunnen direct vanuit het digitale dossier worden gedaan. Module UWV Van elk natuurlijk persoon met Burger Service Nummer, datum titel en betekening kunt u vanuit het digitale dossier een aanvraag doen bij het UWV . Module WSNP U kunt hiermee uitspraken met betrekking tot de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen eenvoudig in lezen in uw database. Module INSOLV Insolventieberichten worden geïmporteerd waaruit o.a. de markering onbevoegde relatie kan voortkomen.
Automatische incasso
Met de Automatische Incasso module worden uw dossiers automatisch bijgewerkt met betrekking tot de bedragen en indien het een weigering of stornering betreft wordt dit ook in het desbetreffende dossier verwerkt.
Bankafschriften
Een achterstand in het boeken van uw dagafschriften is verleden tijd met de module verwerken bankafschriften. Het digitale afschrift wordt ingelezen in Credit Navigator. Aan de hand van criteria als het bank- / gironummer, naam, adres, referentie, map-, (verzamel) afwikkel- of Burger Service Nummer wordt de betalingsmutatie geboekt. Het kan een ontvangst van een betaling van de debiteur zijn of een openstaande post van een opdrachtgever of een crediteur.
Belmodule
Met de Belmodule is het mogelijk om de afhandeling van zowel uw inkomend als uitgaand telefoonverkeer te optimaliseren en te beheersen. De module is ontwikkeld met behulp van Frontline, Nederlands grootste fabrikant van Computer Telefoon Integratie. De telefoonbutton in Credit Navigator wordt na installatie van deze module actief waarna men, met één druk op de knop, uitbelt naar de relatie waar op dat moment mee gewerkt wordt. Er zijn verschillende inrichtingsmogelijkheden.
Bewindvoering
Uw opdrachtgevers vinden steeds vaker de weg naar u, als onafhankelijke bewindvoerder. Met de Bewindvoeringsmodule breidt u Credit Navigator uit tot een volwaardige applicatie om ook deze specialistische werkzaamheden uit te voeren.
CJIB
Voor het inlezen en versturen van CJIB berichten is binnen de programmatuur van Credit Navigator de CJIB Module voorhanden. Hiermee kunt u dwangbevelen importeren in uw database en is het mogelijk om export berichten automatisch naar het CJIB te versturen.
Conversietool
Met gebruik van de Conversietool is het mogelijk om bestanden, welke door opdrachtgevers worden aangeleverd, in te lezen en automatisch te verwerken in Credit Navigator. De opdrachtgever kan de opdracht in een .csv bestand of een fixed length ASCII bestand (.txt) aanleveren.
DAG - Digitaal Aanleveren Geldvorderingen
Middels het SNG netwerk kunnen diverse berichten tussen SNG en de aangesloten instanties met deurwaarderskantoren worden uitgewisseld. In samenwerking met SNG en Rechtspraak is het project DAG (Digitale Aanlevering Geldvorderingen) gelanceerd. Hiermee wordt het mogelijk om dagvaardingen via SNG digitaal aan te bieden aan de verschillende rechtbanken in Nederland.
Dataverrijking
EuroSystems werkt samen met verschillende dataverrijking organisaties. Deze organisaties concentreren zich volledig op data verzameling en verificatie. De persoonsdata wordt verzameld via diverse informatiemakelaars. Deze verschillende bronnen worden met elkaar vergeleken en aan elkaar gekoppeld zodat bruikbare informatie ontstaat.
Debiteurenbeheer
U kunt met deze module het debiteurenbeheer uit handen van uw opdrachtgever nemen en dit integreren u in uw activiteiten. Per opdrachtgever kunnen bepaalde werkwijzen worden ingericht. In een sjabloon kunt u de wensen van de opdrachtgever eenmalig vastleggen. U bepaalt hierin of o.a. de beheermap mag worden omgezet naar een incassozaak bij het uitblijven van betaling. Met de standaard importfaciliteit kunt u de facturen vervolgens inlezen vanuit Excel en direct starten met uw activiteiten.
Document Logistiek
Niet alleen uw document intensieve processen, maar ook uw werkprocessen worden met deze module geoptimaliseerd. Processtappen kunnen eerder starten omdat alle benodigde informatie sneller wordt verwerkt, geprint, opgeslagen en toegankelijk is voor uw medewerkers.
DUO
Voor het inlezen en versturen van DUO (voormalig IBG) berichten is binnen de programmatuur van Credit Navigator de module DUO (Dienst uitvoering Onderwijs) voorhanden. Met behulp van de module worden vorderingen gemakkelijk geimporteerd in uw database en is het mogelijk om export berichten automatisch naar de computer van het IBG te kopieren.
E-mail
Met deze module kunt u e-mails koppelen aan digitale dossiers, waardoor u deze te allen tijde kan raadplegen. Daarbij is het ook mogelijk gekoppelde documenten of berichten vanuit het dossier te versturen.
EuroLetter (gentle reminder)
Uw opdrachtgever heeft een factuur welke niet betaald is. De betalingsherinnering, ook wel gentle reminder of profit letter genoemd, wordt naar de debiteur gestuurd. Dit is een brief op uw eigen briefpapier, maar uit naam van uw opdrachtgever. Binnen deze module is het mogelijk om een eiser, een opdrachtgever en tot honderd debiteuren in één map te plaatsen. Het inlezen van de debiteuren gebeurt vanuit een Excel document. Per opdrachtgever kunt u standaarden definieren.
EuroProspect
In Credit Navigator worden gegevens van uw opdrachtgevers zorgvuldig bijgehouden. Als aanvulling kunt u voor het doelmatig beheren van potentiele opdrachtgevers rekenen op de module EuroProspect. Door gebruik te maken van deze module heeft u alle relaties in één database en kunt u inspelen op het doorgroeien van uw prospect tot een waardevolle opdrachtgever.
Hoog Volume Printen
Aaneengesloten werken zonder oponthoud. De module is gebruikersvriendelijk ingericht, doordat de verwerking van de gegevens op de achtergrond gebeurd. Niet alleen uw document intensieve processen, maar ook uw werkprocessen worden met deze module geoptimaliseerd. Processtappen kunnen eerder starten omdat alle benodigde informatie sneller wordt verwerkt en geprint.
Hyperion / BI Tools
Uw Credit Navigator database bevat een schat aan informatie. Met behulp van onze standaard rapportages heeft u een overzicht van de belangrijkste gegevens. In de praktijk stelt ieder kantoor en iedere opdrachtgever andere eisen aan deze overzichten. Met de module van Oracle Hyperion stelt u zelf rapportages en dashboards op; op basis van uw wensen en de wensen van uw opdrachtgever.
Meerdere administraties
Op administratieniveau is de schuld van de debiteur over de current database inzichtelijk, maar ook de schuld van de debiteur over alle administraties. Door middel van een inzoomscherm kunnen de afzonderlijke dossier worden opgevraagd.
Meerdere Agenda’s
De oplossing Meerdere Agenda’s geeft de mogelijkheid om naast de standaard agenda extra agenda’s te definiëren. Deze agenda kan een procesagenda zijn of een agenda voor de bewaking van een deadline. Omdat de meerdere agenda’s geïntegreerd zijn in acties, het MapRouteSysteem en Voorwaarden kunt u, net als bij de standaard agenda, optimaal sturen.
Mutatietool
Komt het bij uw kantoor regelmatig voor dat er grote hoeveelheden data in bestaande dossiers verwerkt moet worden? Bijvoorbeeld de status aanpassen of een mapvariabele toevoegen aan een bepaalde serie dossiers. U kunt dit handmatig doen, maar ook met behulp van de mutatietool en CSV-bestanden.
Online Inzage
Opdrachtgevers hebben behoefte aan een centraal informatiepunt. Met een abonnement op Online Inzage biedt u uw opdrachtgevers via het internet toegang tot de dossiers. Een verschil met andere webmodules op de markt is dat uw opdrachtgevers met OnLine de dossiers bij zowel u als andere aangemelde collega kantoren in één overzicht kunnen inzien.
PayPortal
PayPortal is een online betaalportal voor debiteuren. Het portal biedt debiteuren een extra mogelijkheid om eenvoudig openstaande facturen te voldoen. Naast betalingen aan de balie of via overschrijving, kan de debiteur nu rechtstreeks vanaf de computer, tablet of smart phone een betaling doen. Dit gemak draagt bij aan een hogere scoringskans op zowel de betalingen als op de correcte verwerking ervan.
Printen Volgacties
Met de module Printen Volgacties kunt u een eerder gestuurde brief en/of een gekoppeld digitaal document in één actie mee printen. Zo heeft u in een keer een complete gesorteerde set documenten per dossier beschikbaar. Via het tabblad Volgacties bij Onderhoud Acties kunt u per actie de gewenste documentenset en volgacties definiëren. In het vervolg neemt het systeem bij iedere printactie de juiste documenten mee en hoeft u niet meer handmatig uw prints te sorteren.
RDW-koppeling
Niet meer eerst inloggen op de SNG Portal. Niet meer eerst het kenteken of BSN nummer kopiëren en plakken en waar nodig de punten, komma’s en spaties uit het invoerveld verwijderen. Nu kunt u met slechts drie muisklikken vanuit uw basisapplicatie de juiste RDW-gegevens ophalen. Dit gebeurt real time. U ziet binnen een fractie van een seconde of het voertuig op naam staat van de juiste persoon of welke voertuigen de persoon die u invoert op naam geregistreerd heeft staan.
Scannen
Als dienstverlenend kantoor wilt u uw opdrachtgever direct de status van een dossier kunnen geven, zonder het fysieke dossier te moeten zoeken en doorbladeren. Met de module Scannen zijn alle documenten digitaal beschikbaar en voor alle mapbehandelaars snel en eenvoudig in te zien. De module is volledig geintegreerd in Credit Navigator.
Schuldbewaking
Met de Schuldbewaking module kan bij het afwikkelen van een dossier een bewakingsmap worden aangemaakt, zodat een niet (volledig) betaalde vordering bewaakt wordt. Bij een wijziging op de debiteur (nieuwe vordering, vastleggen regeling, etc.) wordt u automatisch gewezen op de bewakingsmap zodat u alsnog over kunt gaan tot incasso.
Termijnenbeheer
Met behulp van de Termijnenbeheer module is het mogelijk om de achterstallige termijnen (bijvoorbeeld huur) te specificeren. Op het tabblad Termijn kunt u per termijn de gegevens onderhouden. Voor elke termijn worden individueel de rente en incassokosten berekend. De betalingen kunnen op afzonderlijke termijnen geregistreerd worden.
Tijdsregistratie
Met Credit Navigator is het mogelijk door middel van de Tijdregistratie Module inzicht te krijgen in het aantal uren dat medewerkers besteden aan het behandelen van een dossier. Deze registratie kan worden bijgehouden op basis van interne(kostprijs) en externe (opdrachtgever) tarieven.
Track & Trace
Met de Track & Trace module plant u uw routes per medewerker eenvoudig zo in, dat u per route tot 30 minuten tijd kan besparen. De module maakt het mogelijk exploten en bezoekrapporten te registreren en bewaken om deze vervolgens in een route op te nemen.
Voorwaarden (work flow)
Heeft u verschillende sommatie brieven en zo ja, welke brief wordt er in welke situatie gebruikt? Vanaf het moment dat alle beslissingsvoorwaarden in kaart zijn gebracht kunt u een enorme efficiencyslag maken, want met deze voorwaarden neemt de module het werk van uw over!
XML
Om mappen van derden te ontvangen wordt een mapsjabloon aangemaakt waarin uw credit management partner als opdrachtgever wordt gekoppeld. De eiser, debiteur en incasso- of rentekosten worden via het XML bestand aangeleverd en in de map geplaatst. Nadat de map is aangemaakt wordt een opdrachtbevestiging aangemaakt. Naast uw eigen dossiernummer ziet u in het digitale dossier altijd ook het dossiernummer wat uw credit management partner aan de zaak heeft gegeven.

Profiel pakket
Credit Navigator is de meest gebruikte softwareoplossing onder credit management professionals.
De applicatie is bijzonder geschikt voor gerechtsdeurwaarders- en incassokantoren en debiteuren-, achterstands- en bijzonder beheerafdelingen. In de applicatie kunt u dankzij het speciale MapRouteSysteem (MRS) allerhande verschillende behandelpaden vastleggen. Deze verregaande automatiseringsmogelijkheden maken een gesegmenteerde aanpak eenvoudig en zorgt er voor dat u meer tijd over houdt voor het persoonlijk benadering van specifieke klanten/debiteuren.


Onerzoeksbureau GBNED