Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens

KING Software

Datum bijgewerkt 13-09-2021
Pakket iMUIS
Omschrijving Administratieve software
Leverancier KING Software
Detailinformatie leverancier...
Website iMUIS
Kosten vanaf 595 euro
Taal pakket NED
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Netwerkversie, Microsoft Windows
Databases Interbase, Microsoft SQL-server
Pakketsoorten - Abonnementenadministratie, - Boekhoudsoftware, - Digitaal dossierbeheer, - ERP-systemen, - Factureren, - Groothandelspakket, - Inkoopadministratie, - Logistieke softwaresystemen, - Projectenadministratie, - Urenadministratie, - Verkoopadministratie, - Voorraad, artikel-, assortimentsbeheer, - SBR / XBRL toepassingen en functies
Branches
Pakket getest door

Gecertificeerd: J [ november 2018 ]
Door: Algemeen (voor diverse doeleinden)
Een ISO 27001 certificaat laat zien dat u de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang en wijzigingen van buitenaf. Het ISO 27001 certificaat laat zien dat het informatiebeveiligingssysteem is gecertificeerd en voldoet aan de eisen van de norm.

Gecertificeerd: J [ december 2018 ]
Door: Algemeen (voor diverse doeleinden)
NEN 7510 (afgeleide van ISO 27001) is toegesneden op informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. Hieronder wordt verstaan het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. Naast het borgen van kwaliteit moeten de informatiebeveiligingsmaatregelen volgens de norm zo zijn ingericht dat ze zijn te controleren.

Gecertificeerd: J
Door: BDO Nederland
De BDO-certificering is voor onze klanten de bevestiging dat zij gebruik maken van een uitstekend boekhoudpakket. MUIS voldoet aan hoge eisen ten aanzien van de kwaliteitsaspecten betrouwbaarheid, exclusiviteit, integriteit, controleerbaarheid en continuïteit.

Gecertificeerd: J
Door: Samenwerkende RA en AA Accountants
De SRA onderstreept met het uitreiken van het certificaat dat de boekhoudsoftware van MUIS Software aansluit op de werkwijze van de SRA en alle aangesloten accountants- en administratiekantoren. Daarnaast voldoet de software van MUIS Software aan het normenkader en levert een bijdrage aan de samenwerking tussen de accountant en zijn cliënt. Hiermee krijgt MUIS Software de bevestiging dat haar software voor zowel accountants als ondernemers gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en volledig is.

 
Dienstverleners Twan van de Wiel
Detailinformatie...
 
Voor bedrijfsgrootte  
Multi-user
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Branchegericht

Modules pakket
Basis Financieel
Met het pakket iMUIS Basis Financieel kun je een complete financiële administratie voeren. Deze is geschikt voor zzp’ers, mkb, handelsbedrijven, administratie- en accountantskantoren. Kortom: voor elke organisatie. Klik hier voor meer informatie
Uitbreiding Financieel
De module Uitbreiding financieel is meer dan alleen het voeren van financiële administraties. Ondernemers en accountants kunnen een uitgebreide financiële administratie voeren door Basis financieel uit te breiden met verslaglegging, vreemde valuta, uitgebreide financiële rapportages en controletechnieken. En je kunt zelfs tot een miljoen administraties verwerken. Klik hier voor meer informatie
Verslaglegging
Wil je naast de standaardrapportages zoals een proef-, saldi- en kolommenbalans ook een overzicht van de activa, passiva en winst-en-verliesrekening afdrukken, inclusief een toelichting hierop en een resultaatvergelijking? Kies er dan voor om iMUIS Basis Financieel uit te breiden met Verslaglegging. Klik hier voor meer informatie
Administratie plus
iMUIS Basis Financieel beschikt standaard over tien administraties. Dit aantal kun je uitbreiden tot dertig administraties, indien je besluit met de module Administratie Plus te gaan werken. Met de module Uitbreiding Financieel beschik je over 999.999 administraties.
Multi User
Met iMUIS werk je net zo gemakkelijk op één computer als in een grote multi user omgeving. iMUIS Multi User maakt het mogelijk om met verschillende gebruikers gelijktijdig in dezelfde of verschillende administraties te werken, zonder dat dit ten koste gaat van de integriteit van de gegevens. Klik hier voor meer informatie
Bankieren
De module iMUIS Bankieren bestaat uit het inlezen van bankafschriften en het betalen van openstaande inkoopfacturen. Het geavanceerde herkenningssysteem zorgt ervoor dat de dagafschriftregels uit de banksoftware optimaal verwerkt worden in de administratie. Na het inlezen van de bankafschriften, worden alle gegevens automatisch verwerkt. Klik hier voor meer informatie
Incasso
Met de module Incasso kun je verkoopfacturen selecteren voor incasso. Deze module kun je alleen in combinatie met de module Bankieren gebruiken. De geselecteerde posten kun je vervolgens uitschrijven naar een bestand (SEPA), waarin alle incasso’s staan die je hebt geselecteerd. Het aangemaakte bestand kun je vervolgens inlezen in de software van je bank. Klik hier voor meer informatie
Digitaal dossier
Met iMUIS Digitaal Dossier kun je al je documenten digitaal bewaren. In het Digitaal Dossier koppel je al je inkoopfacturen direct aan de boekingsregel. Je kunt deze dan altijd overal in het iMUIS-programma opvragen en inzien. Klik hier voor meer informatie
Projecten
Bedrijven die helder inzicht willen hebben in de samenwerking van kosten en opbrengsten kunnen gebruik maken van een overzichtelijke projectenadministratie: iMUIS Projecten. Klik hier voor meer informatie
Budgetten
Budgettering en controle op overschrijding van budgetten vormen een onmisbaar instrument voor kostenbeheersing. Budgetteren met iMUIS betekent dat je, per grootboekrekening (groep) per jaar/periode, budgetten kunt vastleggen in bedragen en aantallen. Klik hier voor meer informatie
Activa register
Heb je duurzame productiemiddelen aangeschaft en wil je deze activa afschrijven? Zoals bijvoorbeeld auto’s, bedrijfspand en inventaris? Registreer dan met iMUIS Activa Register je activa op eenvoudige wijze! iMUIS boekt deze afschrijvingen automatisch in je administratie. Klik hier voor meer informatie
Vaste journaalposten
Alle ondernemingen hebben te maken met periodiek terugkerende kosten. Als je werkt met deze modules, hoef je de journaalposten slechts één keer aan te maken. Deze worden dan verwerkt in de administratie. Deze optie beperkt zich niet alleen tot grootboekmutaties, maar kan ook betrekking hebben op debiteuren, crediteuren, kostenplaatsen en kostendragers. Klik hier voor meer informatie
Transitorische posten
De module Transitorische Posten is bedoeld om bepaalde opbrengsten- of kostenposten niet in één periode te laten vallen, maar te spreiden over meerdere perioden en zelfs boekjaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekeringsnota’s die vooruitbetaald worden voor de komende 12 maanden. Klik hier voor meer informatie
Rekening courant
Facturen tussen meerdere administraties worden met deze module herkend en op eenvoudige manier geboekt. Al je rekening-courantboekingen sluiten daardoor in de verschillende administraties altijd op elkaar aan. Klik hier voor meer informatie
Btw Fiscale Eenheid
Heb je meerdere administraties die onder een fiscale eenheid vallen? Dan kun je de btw-aangifte samenvoegen tot één aangifte die je kunt indienen bij de Belastingdienst. Klik hier voor meer informatie
G-rekening
iMUIS G-Rekening vereenvoudigt het administratieve proces rond het inlenen van personeel. In verband met de ketenaansprakelijkheidsregeling is het namelijk belangrijk dat je het risico van aansprakelijkheid voor sociale lasten zoveel mogelijk reduceert. Deze module ondersteunt op effectieve wijze het boeken van de facturen die hiermee samenhangen in je administratie. Klik hier voor meer informatie
Grootboek gladboeken
Wil je het saldo van (privé)grootboekrekeningen aan het einde van het jaar gladboeken? De module Grootboek Gladboeken zorgt ervoor dat het gladboeken tijdens de jaaraansluiting automatisch wordt uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie
MUIS Portal
De MUIS Portal verzorgt de verbinding tussen iMUIS en de Belastingdienst. Aangiften worden rechtstreeks vanuit je iMUIS boekhouding afgeleverd bij de Belastingdienst. Retourberichten van de Belastingdienst worden ook weer direct in iMUIS verwerkt. Klik hier voor meer informatie
Profieladministratie
Administratie- en accountantskantoren die veel administraties beheren en snel wijzigingen in de stambestanden en rekeningschema’s van administraties willen doorvoeren, kunnen veel tijd besparen met de module profieladministraties. Profieladministraties dienen als sjabloon voor nieuw aan te maken administraties. Klik hier voor meer informatie
Vernummeren
Een nieuwe indeling van je debiteurennummers maken, grootboekrekeningnummers vervangen, samenvoegen van grootboekrekeningnummers, je artikelbestand vernummeren? Dit kun je snel en eenvoudig bewerkstelligen per administratie met de module iMUIS Vernummeren. Klik hier voor meer informatie
Consolidatie
Deze module is uitermate geschikt voor zeer complexe holdingstructuren. Hiermee kun je namelijk administraties samenvoegen in een consolidatie-administratie. Klik hier voor meer informatie
Werkkostenregeling
Met de module Werkkostenregeling boek je alle zaken rondom deze regeling op een eenvoudige manier. Bovendien roep je met één druk op de knop een overzichtelijke rapportage op, zodat je meteen ziet hoeveel je nog onbelast kunt besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers. Klik hier voor meer informatie
Fiatteren inkoopboekingen
Je inkoopfacturen komen binnen per post of digitaal als pdf- of UBL-bestand. Inkoopfacturen die per post of per pdf-bestand binnen komen, moet je handmatig boeken. Inkoopfacturen die per UBL-bestand binnen komen, worden geautomatiseerd verwerkt in je iMUIS administratie. Klik hier voor meer informatie
Kostenverdeling
De kostenverdeling maakt het mogelijk om kosten achteraf toe te wijzen aan andere grootboekrekeningen. Klik hier voor meer informatie
Verkoop
De module Verkoop en Facturering biedt je de mogelijkheid om je verkoopadministratie eenvoudig, snel en efficiënt te beheren. Je financiële administratie wordt dan direct automatisch bijgewerkt. Klik hier voor meer informatie
Verkoopcontracten
Periodieke facturen maakt u met verkoopcontracten.
Extra verkoopprijzen
Den module Extra Verkoopprijzen & Kortingen wordt geleverd als aanvullen module bij de module 'Verkooporder'. Per combinatie van debiteur/artikel of artikelgroep kunt u prijs- en kortingsafspraken vastleggen. Deze gegevens kunnen verder uitgebreid worden met prijs- en kortingsstaffels, actieprijzen en actiekortingen die u in verschillende prijslijsten kunt vastleggen.
Voorraad
Met de module Voorraad kun je op een eenvoudige manier een voorraadadministratie bijhouden en bestellingen plaatsen. Je beschikt over een actueel overzicht van je voorraad, terwijl je financiële administratie altijd direct bijgewerkt is. Klik hier voor meer informatie
Magazijnlocaties
De module Magazijnlocaties is een aanvullende module op de modules Basis Financieel, Verkoop en Voorraad en maakt het mogelijk om te werken met bulklocaties. In bulklocaties worden bijvoorbeeld grote verpakkingen neergezet, die later uitgepakt en verdeeld worden over verschillende grijplocaties. Klik hier voor meer informatie
Inkoop
De module Inkoop vormt de basis voor een goed functionerende inkoopadministratie. Je kunt hiermee het gehele inkooptraject automatiseren en optimaliseren. Omdat alles direct verwerkt wordt, is de informatie in iMUIS altijd actueel. Klik hier voor meer informatie
Extra inkoopprijzen
Per leverancier prijsafspraken en kortingsafspraken vastleggen.
Offertes
Het samenstellen van offertes is over het algemeen een tijdrovende bezigheid en moet bovendien accuraat gebeuren, omdat er voor elke combinatie van artikel met een prospect of debiteur verschillende prijzen van toepassing kunnen zijn. De module Offerte is een aanvullende module bij de module Verkoop en maakt het mogelijk de afhandeling van offertes snel en foutloos te verwezenlijken. Klik hier voor meer informatie
Contracten
Periodieke facturen, bijvoorbeeld abonnementen en onderhoudscontracten, maak je eenvoudig met iMUIS Contracten. Met iMUIS Contracten is het mogelijk om contracten per periode in te voeren, bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar. Klik hier voor meer informatie
Factuurregister
Met Factuurregister worden alle in iMUIS gemaakte facturen bewaard. Je kunt eenvoudig en razendsnel facturen terugvinden. Hiervoor kun je zoeken op debiteur, betalingsplichtige, artikel/werksoort, ordernummer en factuurnummer. Klik hier voor meer informatie
Productie
Nadat de verkooporder ingevoerd is, kan er tevens een interne productieorder ingebracht worden, die bestemd is voor de afdeling die het product gaat samenstellen. De orders worden ingevoerd en kunnen na de productie gereed gemeld worden. Het product wordt vervolgens op voorraad gezet en de order kan vervolgens aan de klant uitgeleverd worden. Klik hier voor meer informatie
Reparaties
Om de administratieve afhandeling van reparaties te automatiseren kun je gebruik maken van de module Reparaties. Na het invoeren van een reparatieorder kun je op ieder gewenst moment een reparatiebon of orderbevestiging afdrukken (in combinatie met de module Verkoop). Klik hier voor meer informatie
Samengestelde artikelen
Bedrijven die artikelen verkopen die samengesteld worden uit andere artikelen, kunnen het verkoopproces versnellen door gebruik te maken van de module Samengestelde Artikelen. Klik hier voor meer informatie
Rittenadministratie
Om de logistieke afhandeling van de levering aan klanten te ondersteunen kan de verkoopadministratie worden uitgebreid met de module Rittenadministraties. Klik hier voor meer informatie
Declaraties en urenverantwoording
De module Declaratiebudgetten en Urenverantwoording biedt de oplossing voor bedrijven die hun werkzaamheden in rekening brengen op basis van het aantal gewerkte uren of op basis van een combinatie van verleende diensten en geleverd materiaal. Klik hier voor meer informatie
Declaratiebudgetten
Als er afspraken gemaakt zijn tussen accountant en cliënt over de hoeveelheid/bedragen die in de loop van één jaar van een werksoort afgenomen moeten/mogen worden, is het voor de accountant zaak een controlesysteem op te bouwen dat bijhoudt of de afspraken nageleefd worden. De module Declaratiebudgetten biedt deze mogelijkheid. Klik hier voor meer informatie
Jaarrapportage
Met de module iMUIS Jaarrapportage kun je met de managementrapportage je klanten adviseren en beoordelen op basis van actuele cijfers. Tevens stel je op eenvoudige wijze een professioneel jaarrapport op, inclusief waarderingsgrondslagen, toelichtingen, specificaties en opinie. Klik hier voor meer informatie
Uitwerken kolommenbalans
Met iMUIS Uitwerken Kolommenbalans kun je voorafgaande journaalposten invoeren, wijzigen of verwijderen. Hiermee worden de voorlopige kolommenbalans en andere overzichten op eenvoudige wijze uitgewerkt. Klik hier voor meer informatie
Externe rapportages en conversies
De module Externe Rapportages en Conversies maakt het mogelijk om iMUIS te koppelen aan diverse jaarrapportage- en fiscale softwarepakketten. Klik hier voor meer informatie
Afscherming medewerker
U kunt in iMUIS heel eenvoudig de toegangsrechten per gebruiker voor programma's en programma-onderdelen instellen in het programma Systeembeheer. De module Medewerker afscherming gaat nog een stap verder en biedt de mogelijkheid om per grootboekrekening, dagboek, kostenplaats en kostendrager toegangsrechten per gebruiker in te stellen.
Het afschermen van onderdelen van de administratie wordt toegepast in bedrijven waar de ene afdeling geen informatie mag zien van een andere afdeling.

Profiel pakket
MUIS Software is een ambitieus en modern softwarebedrijf dat zich focust op de groei van ondernemers en accountants. Ondernemers moeten ondernemen en zo min mogelijk tijd besteden aan administratieve zaken. Met dat in het achterhoofd werd MUIS Software in 1984 opgericht en ontwikkelde het bedrijf administratieve software speciaal voor accountants en ondernemers. Inmiddels wordt de software ingezet door meer dan 20.000 ondernemers.

Om onze software zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk, luisteren wij goed naar onze klanten en volgen wij de markt op de voet. Daardoor kunnen wij direct inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Onze producten worden volledig in eigen huis ontwikkeld en zijn zowel SRA- als BDO-gecertificeerd. Daarnaast is MUIS Software ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

Dankzij onze goede samenwerking met gerenommeerde gespecialiseerde partners in specifieke branches, kun je met onze software altijd de ideale oplossing voor jouw onderneming samenstellen.

Lees meer op www.muis.nl.

Probeer de demo uit om www.muis.nl/demo of meldt u aan voor een van onze live webinar


Onerzoeksbureau GBNED