Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Raadplegen pakketgegevens

Datum bijgewerkt 06-07-2017
Pakket Octopus
Omschrijving Automatiseer de complexe workflow processen BPM
Leverancier Truelime
Detailinformatie leverancier...
Website Octopus
Prijsmodel
Taal pakket NL
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Microsoft Windows
Pakketsoorten - BPM (Business Process Management)
Branches - ZorginstellingenOverheid en semioverheid > Algemeen- Gemeenten
 
Voor bedrijfsgrootte  
Multi-user
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg Zowel on-premise als SAAS
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg

Modules pakket
Modules
Bezwaar module Beroep, Hoger beroep, Voorlopige voorziening Juridisch advies Klacht Aansprakelijkstelling Ingebrekestelling WOB verzoek Nadeelcompensatie Schadezaak Onderhoudsplicht Hulpvraag Contractbeheer Wet op de lijkbezorging (WOL) Civiele procedure Geclusterde behandeling Gevoegde behandeling Urenverantwoording SEPA automatische betalingsopdrachten Vertrouwelijke zaken Reporting connector Front-Office t.b.v. indienen en raadplegen via internet Ontdubbelen ZittingApp KEI module.

Profiel pakket
TrueLime heeft zich met de applicatie Octopus gespecialiseerd op het gebied van beheersing van werkstromen, met een duidelijk accent op taakautomatisering. De applicatie past daarmee uitstekend in het streven om de gehele organisatie beter te laten functioneren, op kosten te besparen en tegelijkertijd ook de dienstverlening te vergroten. Kwaliteit is een integraal onderdeel van het werkproces. De voorspelbaarheid en beheersbaarheid van de dienstverlening worden door standaardisatie positief beïnvloed. Een goede beheersing van de werkprocessen voorkomt niet alleen fouten, maar beperkt daarmee ook het risico dat jullie organisatie loopt. Door gebruik van onze oplossing besparen jullie dus bovendien onnodige kosten. Wij vertrouwen erop jullie met het verstrekken van deze informatie van dienst te zijn geweest en hopen dat er voor u voldoende aanknopingspunten zijn om tot een overeenkomst te komen.


Onerzoeksbureau GBNED