Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

De basisfuncties van XBRL > Softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

Wolters Kluwer (Twinfield)

Datum bijgewerkt 02-08-2020
Pakket Twinfield
Omschrijving Online boekhouden
Leverancier Wolters Kluwer (Twinfield) Tax & Accounting
Website leverancier https://wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/tax-accounting-software
Multi-user
Voor bedrijfsgrootte Klein (MKB) | Midden (MKB) | Internationaal
Voor lokaal gebruik
Via SAAS model
Terminal Server Emulatie
Webbased toepassing
Kosten Standaard vanaf € 5.00 per maand
Taal pakket DIV
 
Besturingssystemen Browser (webbased)
Databases Microsoft SQL-server
Pakketsoorten - Boekhoudsoftware, - Declaraties en urenregistratie, - Digitaal dossierbeheer, - Factureren, - Projectenadministratie, - Urenadministratie, - SBR / XBRL toepassingen en functies
Branches DETAILHANDEL > Algemeen (food & non food), Dienstverlening commercieel > Algemeen, - Adviesbureaus en consultants, - Accountants- en adm.kantoren, - Franchise organisaties, - Franchise organisaties, Gezondheidszorg > Algemeen, Groothandel > Algemeen
Pakket getest door BDO Nederland [18-07-2012]
HOEVELAKEN, 18 juli – Twinfield, marktleider in online boekhouden, heeft voor het vierde jaar op rij het certificaat van BDO IT Auditors & Consultants ontvangen. Dit betekent dat Twinfield voldoet aan de gestelde eisen van de audit, waarbij is getest op diverse aspecten zoals integriteit, veiligheid, toegankelijkheid, design en ontwerp. Het certificaat wordt pas toegewezen als een bedrijf vier kwartalen opeen de audit heeft doorstaan. Met het behalen van de certificaat garandeert Twinfield de k

Modules pakket
Twinfield Analysis
Twinfield Analysis is het gereedschap voor de professional om flexibele rapportages te maken. Via de beveiligde verbinding kunt u snel en eenvoudig uw gegevens via uw login in MS-Excel spreadsheet ophalen.
Twinfield Facturatie
Met de mogelijkheid tot factureren vanuit uw administratie maakt Twinfield het u een stuk gemakkelijker. Waarom zou u twee handelingen verrichten als het ook met een handeling kan?


Het aanmaken van de factuur begint bij de invoer van de gegevens in uw administratie. De factuur wordt volledig automatisch aangemaakt en kan uiteraard geprint worden.

Daarna worden de gegevens financieel gemaakt. Uw administratie is direct bijgewerkt!
Twinfield Reporting
Twinfield Reporting vormt een bijna onmisbaar onderdeel van uw administratie. Met deze speciaal door Twinfield ontwikkelde software bent u in staat om in mum van tijd uw bedrijfsgegevens op een professionele manier te presenteren.De rapporten zijn zo opgebouwd dat ze makkelijk op te vragen zijn, overzichtelijk zijn ingedeeld voor uw beeldscherm en zijn uiteraard geschikt zijn voor de financiele verslaggeving van uw bedrijf.


Twinfield Projecten
Twinfield Projecten is een complete applicatie voor urenregistratie waardoor uw organisatie direct en real-time inzicht krijgt in de "onderhanden werk positie". Net als alle andere producten van Twinfield kunt u Uren&Onkosten invoeren via het internet.


Twinfield kent mogelijkheden voor gebruik van verschillende tarieven, hoeveelheden, declareren per tijdsperiode en u heeft zelfs "gedelegeerde invoer" Twinfield, de oplossing voor Uren&Onkosten.


Twinfield Salarissen
Twinfield Salarissen is ideaal voor de communicatie tussen uw 'in huis' salaris systeem en uw klant. Twinfield maakt het mogelijk om via het internet de salarismutaties van uw klanten te ontvangen/registreren. Waarna uw de gegevens kunt importeren in uw lokale systeem. Daarna kunt u allerlei bestanden (loonstroken, aangiftes, etc.) uploaden naar Twinfield salarissen, zodat uw klant deze weer kan printen, raadplegen etc.
Twinfield Boekhouden
Twinfield levert real-time administraties: zolang u beschikt over een computer met een verbinding tot het internet kunt u vanaf elke gewenste plaats uw administratie bijwerken en bekijken.Stelt u zich eens voor: invoeren en opvragen van gegevens, een complete urenregistratie, facturatie en rapportage met de cijfers tot op de minuut bijgewerkt.

Profiel pakket
Twinfield is marktleider in Europa top het gebied van real-time administratie oplossingen, met name online boekhouden. Voor organisaties van klein tot groot zijn modellen beschikbaar om direct gebruik te kunnen maken van diverse boekhoudkundige mogelijkheden, uren-, project- en onkostenregistraties, facturatie, rapportage en workflow.Gebruikers kunnen op afstand en in werkgroepen met elkaar samenwerken aan een administratie. Naast interne medewerkers kunnen ook uw accountant en vaste leveranciers een bijdrage leveren aan uw administratie.Twinfield levert een betrouwbare en bewezen oplossing, die vanaf elke plaats op een absoluut veilige manier gebruikt kan worden. Vanaf thuis, kantoor, in het buitenland of onderweg. Voor meer informatie bezoekt u www.twinfield.com.

Pakketeigenschappen

Elektronisch factureren (uitgaand)
Ondersteuning elektronisch factureren uitgaand op basis van UBL en Peppol.
E-factuur uitgaand (UBL)
E-order uitgaand (UBL)
Aangesloten op het Peppol netwerk
Peppol first ondersteuning
PEPPOL Retourberichten ondersteuning
Boekhoudsoftware Functies
Grootboek
Debiteuren / crediteuren
BTW aangifte via SBR/Digipoort
ICP opgave via SBR/Digipoort
Scan en herken boekingsdocumenten
Met name het scannen en herkennen van inkoopfacturen, waarbij deze als boekingsvoorstel beschikbaar in de administratie.
Boekingsbonnen via mobiele telefoon
Boekingsbonnen via de mobiele telefoon scannen via een app, waarbij de boekingsbonnen in de boekhouding terecht komen.
(optie)
Via Basecone
Elektronische rekeningafschriften
Automatische betalingen
Automatische incasso
Automatische bankkoppeling
ING, Rabo, ABN=Amro, KNAB
Facturering
E-factuur uitgaand (UBL)
Elektronische facturen in UBL kunnen aanmaken en versturen.
E-factuur inkomend (UBL)
Elektronische facturen in UBL kunnen ontvangen en automatisch verwerken tot een boekingsvoorstel.
(optie)
Via Basecone
Aangesloten op het Peppol netwerk
Via welke Peppol service provider?
PEPPOL Retourberichten ondersteuning
De leverancier van een factuur moet dan automatisch retourberichten van een afnemer kunnen ontvangen. En de afnemer moet retourberichten kunnen versturen vanuit het administratiesysteem.
Kostenplaatsen
Begroting c.q. budgetten
Verplichtingen
Vreemde valuta
Herinneringen, aanmaningen
Afschrijvingen (vaste activa)
Consolidatie
Referentie Grootboek Schema (RGS)
Liquiditeitsplanning
Jaarrekening (micro en klein) in SBR
Urenregistratie
Handel (inkoop, voorraad, verkoop)
Projecten (voor-, nacalculatie en ohw)
Boekhoudsoftware XML Auditfile (XAF)
XML Auditfile Financieel
XML Auditfile Financieel export
XML Auditfile Financieel import
Inzoomen op mutaties
(Vanuit de applicatie kunnen inzoomen op de individuele mutaties van de Auditfile)
Compressie en beveiliging voor Belastingdienst
(volgens compressie en beveiligingsapplicatie van de Belastingdienst)
(optie)
Ondersteuning van de meest recente XAF versie
3.1
Boekhoudsoftware RGS
RGS-schema automatisch beschikbaar voor gebruiker
Zodat de gebruiker niet zelf (handmatig) een RGS-schema hoeft te selecteren en te koppelen, maar automatisch beschikt over het RGS-schema in de boekhouding.
Updates RGS-schema automatisch beschikbaar voor gebruiker
Zodat de gebruiker automatisch kan beschikken over de meest recente versie van het RGS-schema in de software en daarbij ook inzicht heeft in de wijzigingen t.o.v. een vorig schema.
Handmatig rekeningschema koppelen aan RGS-schema
Zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om handmatig (grootboek)rekeningen toe te wijzen aan de corresponderende RGS-codes.
Voorstel bestaand rekeningschema automatisch koppelen
Zodat de gebruiker zoveel mogelijk RGS-codes automatisch kan toekennen aan een bestaand rekeningschema op basis van een (koppel)voorstel, waarbij de gebruiker zelf de regie houdt over de daadwerkelijke koppelingen.
Gekoppelde RGS doorzetten naar andere administraties
Zodat bijvoorbeeld fiscaal dienstverleners die voor meerdere klanten de administraties verzorgen na één keer koppelen automatisch beschikken over het RGS-schema in alle betreffende boekhouding. Voormits met overeenkomstig rekeningschema.
RGS-code in XML Auditfile Financieel
Zodat de gebruiker beschikt over een actuele auditfiles financieel (XAF) die tevens is voorzien van RGS-codes.
Gekoppelde rekeningen o.b.v. RGS-codes
Zodat de gebruiker een financieel overzicht heeft op basis van RGS en daarmee ook de juistheid van gekoppelde rekeningen kan bepalen. Waarbij dan door de software rekening wordt gehouden met de sorteercode die geïntroduceerd is vanaf RGS versie 3.0.
RGS-code meegeven koppelvlak
Zodat de gebruiker gestandaardiseerde data kan uitwisselen tussen zijn boekhouding en andere software (rapportage, fiscaal, benchmarking, etc.), zonder opnieuw koppelingen tussen grootboekrekeningen en RGS-codes te hoeven leggen.
RGS Ready
Hiermee is aangetoond dat betreffende software voldoet aan het normenkader van RGS Ready. En dat de leverancier van de software het label RGS Ready mag voeren.
Filterfunctionaliteit
Zodat de gebruiker alleen die rekeningen voorgeschoteld krijgt die ook daadwerkelijk van belang zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld speciale rekening voor de agrosector onderdrukt worden of kan zelfs alleen gekozen worden voor een rekeningschema voor een ZZP’er.
Actief gebruik maken van indicatie debet/credit
Zodat de gebruiker bij een (handmatige) boeking op een rekening, aan de hand van de indicatie debet/credit, een voorstel krijgt voor een debet of creditboeking.
Rekening houden met omslagcode RGS
Zodat bij het samenstellen van rapportages door de gebruiker automatisch rekening wordt gehouden met het feit dat bepaalde (balans) posten debet of credit geboekt worden op basis van hun saldo. Een bekende voorbeeld hiervan is de rekening ‘bank’. Bij een positief saldo is sprake van ‘liquide middelen’ en bij een negatief saldo is sprake van ‘schulden op korte termijn’.
Audittrail mutaties RGS-cdes bij rekeningen
Zo is achteraf inzicht in eerder toegekende RGS-codes bij rekeningen die in de loop van de tijd zijn aangepast.
Boekhoudsoftware Accountancy
On-line samenwerken met client
Uitwerken kolommenbalans
Importeren saldibalans andere pakketten
Vennotenadministratie
Mineralenboekhouding
Jaarrekening conform inrichtingseisen
Jaarrekening publicatiestukken voor de KvK (ander pakket)
Multi client bankafschriften
Boekhoudsoftware Bouw
Koppeling projectenadministratie
G-Rekening en boeking daarop
De aannemer moet een administratie bijhouden van de onderaanneming, betaalde bedragen en bestede uren. Deel storten op G-rekening.
BTW verlegd regeling
Btw moet opgegeven worden door de hoofdaannemer op zijn BTW aangifte. Op factuur onderaannemer staat alleen BTW verlegd.
Direct boeken op projecten
(bijvoorbeeld vanuit het inkoopboek)
Operationeel bij bouwbedrijven
(zo ja, opgave aantal bouwbedrijven)
Branchemodel bouw beschikbaar
(rekeningschema en mogelijk andere basisgegevens)
SBR Typering software
De software ondersteunt SBR/XBRL
Hieronder wordt verstaan dat de software het aanmaken van een SBR rapportage ondersteunt alsmede c.q. of het verzenden hiervan mogelijk maakt.
Getypeerd als financieel-administratieve software
Is de software primair bedoeld voor het voeren van de financiële administratie(s)?
Getypeerd als fiscale IB/VpB aangiftesoftware
Is de software primair bedoeld voor het opmaken en indienen van fiscale IB en VpB aangiftes?
Getypeerd als rapportagesoftware
Is de software primair bedoeld voor het samenstellen van financiële overzichten, zoals jaarrekeningen of tussentijdse rapportages?
Getypeerd als klantenportaalsoftware
Is de software primair bedoeld voor het faciliteren van een web based klantenportaal t.b.v. cliënt-kantoorverkeer en/of communicatie met uitvragende partijen?
Software valt in een andere categorie software
We bieden de softwareleverancier de vrijheid om zijn software een andere typering mee te geven, al is te verwachten dat SBR vooral een rol speelt in de voornoemde typen softwarepakketten.
SBR Basisfuncties
Genereren SBR rapportages
Is de software in staat om zelf SBR rapportages (XBRL instance documents) te genereren?
Bewerken SBR rapportages
Biedt de software de mogelijkheid om gegenereerde SBR rapportages te bewerken voordat ze verzonden worden?
Presenteren SBR rapportages
Is de software in staat om de doorgaans moeilijk leesbare XBRL instance documents te presenteren in een leesbaar formaat?
Valideren SBR rapportage
Accorderen SBR rapportages
Verzenden SBR rapportages
Kunnen de SBR rapportages direct vanuit de software worden verzonden naar DigiPoort (overheid) en/of BIV (banken).
Dossiervorming SBR rapportages
SBR Soort rapportages
Belastingdienst (aangiftes IB en VpB)
Ondersteunt de software het indienen van de aangiftes IB en VpB in SBR? Dit betreft veelal fiscale aangiftesoftware.
Belastingdienst (aangiftes OB en ICP)
Ondersteunt de software het indienen de aangiftes OB en ICP in SBR? Indien dit direct vanuit de software gebeurt, betreft het doorgaans de financieel-administratieve software.
KvK micro en klein
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie micro en klein?
(deels)
KvK middelgroot
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie middelgroot.
CBS
Ondersteunt de software het indienen van statistiekinformatie in SBR?
Banken kredietrapportages
Ondersteunt de software het indienen van kredietrapportages in SBR?
Andere rapportages/uitvragende partijen
Zijn er nog andere SBR-rapportages die door de software worden ondersteund?
SBR Tagging en presentatie
Tagging handmatig
Automatische tagging
Automatische controle op volledigheid tagging
Rendering (leesbare weergave rapportage)
Consistente presentatie
SBR Accorderen, verzenden en retourberichten
Accordering door klant
Ondersteuning PKIo service certificaat
Ondersteuning PKIo verzamelcertificaten
Ondersteunen PKI Beroepscertificaat
System-to-system koppeling met Digipoort
(directe koppeling)
System-to-system koppeling met de BIV (banken)
(directe koppeling)
Verzenden via extern klantenportaal (optie)
Ondersteuning en archivering retourberichten

Leveranciersgegevens
 
Leverancier Wolters Kluwer (Twinfield) Tax & Accounting
Land NL
Website https://wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/tax-accounting-software
 
Leverancier informatie Twinfield: Nr. 1 in online administraties
Leverancier profiel

Twinfield International is marktleider op het gebied van online boekhouden in Europa en onderdeel van Wolters Kluwer Tax & Accounting. Wolters Kluwer is wereldwijd marktleider in fiscale, boekhoud- en auditdiensten. Online boekhouden via Twinfield is flexibel boekhouden voor zowel kleine als grote organisaties. Hierbij wordt op een efficiënte, veilige en directe manier een administratie gevoerd en kan informatie gedeeld worden met een administratie- of accountantskantoor. Twinfield wordt geroemd door zowel Gartner als IDC. Online boekhouden van Twinfield is beschikbaar tegen een flexibel abonnementstarief per maand.
Onerzoeksbureau GBNED