Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

De basisfuncties van XBRL > Softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

Visma Software B.V.

Datum bijgewerkt 09-02-2019
Pakket AccountView van Visma
Omschrijving Geavanceerde en betrouwbare software voor het MKB
Leverancier Visma Software B.V.
Website leverancier http://www.vismasoftware.nl
Multi-user
Voor bedrijfsgrootte Klein (MKB) | Midden (MKB) | Groot | Internationaal
Voor lokaal gebruik
Via SAAS model
Terminal Server Emulatie
Webbased toepassing
Kosten Vanaf EUR 695,- of EUR 30,- per maand
Taal pakket NED
 
Besturingssystemen Netwerkversie, Microsoft Windows
Databases FOXPRO, Visual FoxPro, Microsoft SQL-server
Pakketsoorten - Boekhoudsoftware, - Digitaal dossierbeheer, - Factureren, - Groothandelspakket, - Inkoopadministratie, - Kennis- en Expertsoftware, - Logistieke softwaresystemen, - Projectenadministratie, - Projectmanagementsoftware, - Relatiebeheer (CRM), - Urenadministratie, - Verkoopadministratie, - Voorraad, artikel-, assortimentsbeheer, - SBR / XBRL toepassingen en functies
Branches
Pakket getest door Algemeen (voor diverse doeleinden) [14-07-2003]
Gecertificeerd conform Duitse wetgeving (GOB inklusive IDW PS 880).
http://www.accountview.de/products/avwin/zertifizierung.htm
KPMG EDP Auditors [1-6-98]
Eurocertificering; op alle punten accoord bevonden

Modules pakket
Inrichting
AccountView realiseert zich terdege dat vrijwel elk bedrijf behoefte heeft aan branche- of bedrijfsspecifieke software.
inkoop
Volledige integratie met de voorraadadministratie van AccountView, waardoor u volledige controle hebt op het hele traject, van bestelling tot en met de verwerking van de inkoopnota. De inkoop kan automatisch worden geregeld via bestelformules of via concept-bestellingen waarbij u keuzes maakt tussen leveranciers en artikelen.
verkoop
Snel en eenduidig factureren van producten en diensten is waar het bij de meeste bedrijven om draait. De AccountView-oplossing is zodanig van opzet dat het basissysteem door elk bedrijf kan worden gebruikt.

Op basis van speciale behoeften kunnen extra modules worden aangeschaft, zoals bijvoorbeeld Baliefacturering. Voor handelsbedrijven biedt dit de mogelijkheid tot vastlegging van het complete verkooptraject van order tot factuur.

algemeen handel
Verschillende handelsmodules zijn algemeen toepasbaar. Of u nu met verkoop-, inkoop- of voorraadmodules werkt: u kunt ze altijd uitbreiden met deze modules.
Projecten en uren
Modules waarmee u op elk moment kunt zien wat de resultaten zijn van vestigingen, afdelingen en externe projecten. Het ondersteunt het maken van voor- en nacalculaties, plus de facturering voor deze projecten. Door de uitgebreide projecthistorie en -analyse kunt u op werkelijk elk niveau details over een project boven tafel halen. Het factureringsgedeelte geeft u de volledige flexibiliteit om elke afgesproken vorm van factureren naadloos aan te laten sluiten op de financiele administratie.

Bovendien de complete registratie van de uren per werknemer per project: naast de registratie van uren tegen de door u gewenste interne en externe tarieven, biedt AccountView ook de mogelijkheid om gereden kilometers en kosten vast te leggen. Op basis hiervan kunnen automatisch declaraties worden afgehandeld. De ongekende flexibiliteit van AccountView komt echt tot z'n recht in combinatie met de module Facturering, waardoor u per client of project bedragen kunt aanpassen of uitstellen.
modulelijnen
Modulelijnen van AccountView Business en AccountView Team.
AccountView Business Software biedt standaardoplossingen voor alle bedrijfssituaties. Van accountancy tot relatiebeheer. Alle modulelijnen zijn modulair opgezet, zodat u alleen die functionaliteit aanschaft die u werkelijk nodig hebt. Vanzelfsprekend zijn alle lijnen volledig geintegreerd: welke combinatie van oplossingen u ook kiest: u krijgt van ons een geintegreerde applicatie.
telebankieren
Voor telebankieren kunt u kiezen uit modules voor (internationale) automatische betalingen en incasso, en voor het inlezen van bankmutaties. AccountView heeft een geavanceerde technologie ontwikkeld om bankmutaties automatisch te herkennen, waarbij de herkenning 'leert' van eerdere transacties. Met telebankieren bespaart u veel bankkosten, veel onnodig werk en stroomlijnt u het liquiditeitsbeheer.
orders
Van offertes tot ordergestuurde inkoop: automatische order- en backorderregistratie zorgt voor een zo efficient mogelijk voorraadbeheer. Door de handige prioriteitsfunctie bent u in staat flexibel in te spelen op veranderende situaties en wensen van uw klanten.
voorraad
Het hart van elke organisatie die artikelen op voorraad houdt. Door de volledige integratie tussen verkoop, inkoop en de financiele administratie hebt u een unieke visuele controle. AccountView ondersteunt de controle op de aansluiting tussen artikelbestand en grootboek door enorm krachtige controlefuncties.
accountancy
In alle opzichten spreekt er efficiency uit de complete modulelijn voor accountants. AccountView kent hulpmiddelen voor het inlezen van saldibalansen uit elk ander pakket, de gegevensuitwisseling tussen client en kantoor, en modules voor standaardcontroles. Neem contact op met de afdeling Accountancy voor meer informatie over Uren & declaraties, Uitwerken kolommenbalans en de controlefuncties voor het opstellen van de jaarrekening van clienten. Zie ook het afzonderlijke Accountancy-gedeelte van deze website.
CRM
Alle interessante gegevens over klanten en prospects kunt u vastleggen. Met de flexibele rapportagemogelijkheden in AccountView kunt u op elk gewenst niveau inzoomen op de aanwezige informatie. Overzichten per rayon of vertegenwoordiger zijn direct beschikbaar. De integratie met agenda's en planners is bij veel klanten een vast onderdeel van de complete automatiseringsoplossing.
Algemeen
Diverse modules die uw AccountView-configuratie tot een betrouwbaar en compleet geheel maken. Beveiliging en controlemogelijkheden geven u meer grip op uw administratie.
financiele adm.
AccountView kent verschillende volledig geintegreerde financiele uitbreidingsmodules, zoals Aanmaningen, Vaste activa, Budgettering, Consolidatie, Transitorische posten en Kostenverdeling. De financiele modulelijn onderscheidt zich door het complete en vergaande productaanbod. AccountView beschouwt de functionaliteit en het bedieningsgemak van de financiele modules als zijn visitekaartje.

Profiel pakket
AccountView Business Software biedt een flexibele oplossingen voor alle bedrijfssituaties door middel van eigen weergaves per gebruiker, gebruikersgroep of rol. Deze handige BusinessViews (c) kenmerken de applicatie die nog verder uitgebreid kan worden met een BusinessModeller, BusinessDimensions en een geintegreerde BusinessAlerter. Allemaal standaardtools die de klant in staat stellen om snel de applicatie naar de eigen wensen in te richten op een gestandaardiseerde wijze. De software is modulair opgezet, zodat u alleen die functionaliteit aanschaft die u werkelijk nodig hebt. Vanzelfsprekend zijn alle modulelijnen volledig geintegreerd; welke combinatie van modules u ook kiest, u krijgt een geintegreerde oplossing.

AccountView Team
AccountView Team is een compleet financieel basispakket. Het wordt standaard geleverd als netwerkuitvoering voor twee gelijktijdige gebruikers. Het kent een onbeperkt aantal administraties, dagboeken, kostenplaatsen, rapporten en eigen verslagen.

Pakketeigenschappen

Elektronisch factureren (uitgaand)
Ondersteuning elektronisch factureren uitgaand op basis van UBL en Peppol.
E-factuur uitgaand (UBL)
E-order uitgaand (UBL)
Aangesloten op het Peppol netwerk
Peppol first ondersteuning
PEPPOL Retourberichten ondersteuning
CRM > Functies
Adresbeheer
Correspondentie
(brieven e.d. aanmaken)
Digitaal dossier
Workflow / voortgang (deels)
Postregistratie en email
Agenda (ander pakket)
Rapportage
Overige functies
(zo ja, graag specificeren)

Opportunities, gepersonaliseerde e-mail mailings
Boekhoudsoftware Functies
Grootboek
Debiteuren / crediteuren
BTW aangifte via SBR/Digipoort
ICP opgave via SBR/Digipoort
Scan en herken boekingsdocumenten
Met name het scannen en herkennen van inkoopfacturen, waarbij deze als boekingsvoorstel beschikbaar in de administratie.
Boekingsbonnen via mobiele telefoon
Boekingsbonnen via de mobiele telefoon scannen via een app, waarbij de boekingsbonnen in de boekhouding terecht komen.
Elektronische rekeningafschriften
betalen, incasseren en telebankieren
Automatische betalingen (optie)
Automatische incasso (optie)
Automatische bankkoppeling (optie)
Facturering (optie)
E-factuur uitgaand (UBL)
Elektronische facturen in UBL kunnen aanmaken en versturen.
E-factuur inkomend (UBL)
Elektronische facturen in UBL kunnen ontvangen en automatisch verwerken tot een boekingsvoorstel.
Aangesloten op het Peppol netwerk
Via welke Peppol service provider?
PEPPOL Retourberichten ondersteuning
De leverancier van een factuur moet dan automatisch retourberichten van een afnemer kunnen ontvangen. En de afnemer moet retourberichten kunnen versturen vanuit het administratiesysteem.
Kostenplaatsen
Begroting c.q. budgetten (optie)
Verplichtingen (optie)
Vreemde valuta
Standaard, maar dagkoersen in Module uitgebreide vreemde valuta
Herinneringen, aanmaningen (optie)
Afschrijvingen (vaste activa) (optie)
Consolidatie (optie)
Referentie Grootboek Schema (RGS)
Liquiditeitsplanning
Jaarrekening (micro en klein) in SBR (optie)
Urenregistratie (optie)
Handel (inkoop, voorraad, verkoop) (optie)
Projecten (voor-, nacalculatie en ohw)
Boekhoudsoftware XML Auditfile (XAF)
XML Auditfile Financieel
XML Auditfile Financieel export
XML Auditfile Financieel import
Inzoomen op mutaties
(Vanuit de applicatie kunnen inzoomen op de individuele mutaties van de Auditfile)
Compressie en beveiliging voor Belastingdienst
(volgens compressie en beveiligingsapplicatie van de Belastingdienst)
Ondersteuning van de meest recente XAF versie
Boekhoudsoftware RGS
RGS-schema automatisch beschikbaar voor gebruiker
Zodat de gebruiker niet zelf (handmatig) een RGS-schema hoeft te selecteren en te koppelen, maar automatisch beschikt over het RGS-schema in de boekhouding.
Updates RGS-schema automatisch beschikbaar voor gebruiker
Zodat de gebruiker automatisch kan beschikken over de meest recente versie van het RGS-schema in de software en daarbij ook inzicht heeft in de wijzigingen t.o.v. een vorig schema.
Handmatig rekeningschema koppelen aan RGS-schema
Zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om handmatig (grootboek)rekeningen toe te wijzen aan de corresponderende RGS-codes.
Voorstel bestaand rekeningschema automatisch koppelen
Zodat de gebruiker zoveel mogelijk RGS-codes automatisch kan toekennen aan een bestaand rekeningschema op basis van een (koppel)voorstel, waarbij de gebruiker zelf de regie houdt over de daadwerkelijke koppelingen.
Gekoppelde RGS doorzetten naar andere administraties
Zodat bijvoorbeeld fiscaal dienstverleners die voor meerdere klanten de administraties verzorgen na één keer koppelen automatisch beschikken over het RGS-schema in alle betreffende boekhouding. Voormits met overeenkomstig rekeningschema.
RGS-code in XML Auditfile Financieel
Zodat de gebruiker beschikt over een actuele auditfiles financieel (XAF) die tevens is voorzien van RGS-codes.
Gekoppelde rekeningen o.b.v. RGS-codes
Zodat de gebruiker een financieel overzicht heeft op basis van RGS en daarmee ook de juistheid van gekoppelde rekeningen kan bepalen. Waarbij dan door de software rekening wordt gehouden met de sorteercode die geïntroduceerd is vanaf RGS versie 3.0.
RGS-code meegeven koppelvlak
Zodat de gebruiker gestandaardiseerde data kan uitwisselen tussen zijn boekhouding en andere software (rapportage, fiscaal, benchmarking, etc.), zonder opnieuw koppelingen tussen grootboekrekeningen en RGS-codes te hoeven leggen.
RGS Ready
Hiermee is aangetoond dat betreffende software voldoet aan het normenkader van RGS Ready. En dat de leverancier van de software het label RGS Ready mag voeren.
Filterfunctionaliteit
Zodat de gebruiker alleen die rekeningen voorgeschoteld krijgt die ook daadwerkelijk van belang zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld speciale rekening voor de agrosector onderdrukt worden of kan zelfs alleen gekozen worden voor een rekeningschema voor een ZZP’er.
Actief gebruik maken van indicatie debet/credit
Zodat de gebruiker bij een (handmatige) boeking op een rekening, aan de hand van de indicatie debet/credit, een voorstel krijgt voor een debet of creditboeking.
Rekening houden met omslagcode RGS
Zodat bij het samenstellen van rapportages door de gebruiker automatisch rekening wordt gehouden met het feit dat bepaalde (balans) posten debet of credit geboekt worden op basis van hun saldo. Een bekende voorbeeld hiervan is de rekening ‘bank’. Bij een positief saldo is sprake van ‘liquide middelen’ en bij een negatief saldo is sprake van ‘schulden op korte termijn’.
Audittrail mutaties RGS-cdes bij rekeningen
Zo is achteraf inzicht in eerder toegekende RGS-codes bij rekeningen die in de loop van de tijd zijn aangepast.
Boekhoudsoftware Accountancy
On-line samenwerken met client
Uitwerken kolommenbalans
Importeren saldibalans andere pakketten
Module Accountants toolkit
Vennotenadministratie
Met automatische vermogensoverboeking, automatische winstverdeling, kolommenbalans per vennoot en persoonlijke onderneming.
Mineralenboekhouding
Middels BusinessDimensions
Jaarrekening conform inrichtingseisen
Jaarrekening publicatiestukken voor de KvK
Module AccountReporter, tevens koppelingen met CaseWare, PMReport en Audition.
Multi client bankafschriften
Voor Rabobank (ERI), ABN AMRO (Multi client) en Van Lanschot
Boekhoudsoftware Bouw
Koppeling projectenadministratie
G-Rekening en boeking daarop
De aannemer moet een administratie bijhouden van de onderaanneming, betaalde bedragen en bestede uren. Deel storten op G-rekening.
BTW verlegd regeling
Btw moet opgegeven worden door de hoofdaannemer op zijn BTW aangifte. Op factuur onderaannemer staat alleen BTW verlegd.
Direct boeken op projecten
(bijvoorbeeld vanuit het inkoopboek)
Operationeel bij bouwbedrijven
(zo ja, opgave aantal bouwbedrijven)
Branchemodel bouw beschikbaar
(rekeningschema en mogelijk andere basisgegevens)
Verkoop > Functies
Verkooplanning
Verkoopprijzen
Offertes en contracten
Orders
Uitgifte goederen
Facturering
Balieverkoop
Uitwisseling gegevens
Rapportages
Voorraad > Functies
Artikelbeheer
Samengestelde artikelen
Assortimentsbeheer
Voorraadbeheer
Magazijnbeheer
Emballage
Uitwisseling gegevens
Rapportages
Voorraad > Waardering en methoden
Vaste verrekenprijs (VVP)
Gemiddelde inkoopprijs (GIP)
Kostprijs doorberekening
Doorloop
(opnieuw bestellen wat verkocht)
Last in, first out (LIFO)
First in, first out (FIFO)
Partijen
IJzeren voorraad
Voorraad > Soorten
Aanwezige (technische) voorraad
Economische voorraad
Voorraad verloop in de tijd
Vrije voorraad
Bestellingen
Afroep bij leveranciers
Reserveringen
(verkoop of productie)
Consignatievoorraad
Voorraad > Magazijnbeheer
Meerdere magazijnen
Meerdere locaties per magazijn
Magazijn en locatie toekennen aan artikel
Vrije locatie berekening
Meerdere locaties per artikel
Expeditiefuncties
(zo ja, specificeren)
Douane entrepotbeheer
(fysiek of fictief)
SBR Typering software
De software ondersteunt SBR/XBRL
Hieronder wordt verstaan dat de software het aanmaken van een SBR rapportage ondersteunt alsmede c.q. of het verzenden hiervan mogelijk maakt.
Getypeerd als financieel-administratieve software
Is de software primair bedoeld voor het voeren van de financiële administratie(s)?
Getypeerd als fiscale IB/VpB aangiftesoftware
Is de software primair bedoeld voor het opmaken en indienen van fiscale IB en VpB aangiftes?
Getypeerd als rapportagesoftware
Is de software primair bedoeld voor het samenstellen van financiële overzichten, zoals jaarrekeningen of tussentijdse rapportages?
Getypeerd als klantenportaalsoftware
Is de software primair bedoeld voor het faciliteren van een web based klantenportaal t.b.v. cliënt-kantoorverkeer en/of communicatie met uitvragende partijen?
Software valt in een andere categorie software
We bieden de softwareleverancier de vrijheid om zijn software een andere typering mee te geven, al is te verwachten dat SBR vooral een rol speelt in de voornoemde typen softwarepakketten.
SBR Basisfuncties
Genereren SBR rapportages
Is de software in staat om zelf SBR rapportages (XBRL instance documents) te genereren?
Bewerken SBR rapportages
Biedt de software de mogelijkheid om gegenereerde SBR rapportages te bewerken voordat ze verzonden worden?
Presenteren SBR rapportages
Is de software in staat om de doorgaans moeilijk leesbare XBRL instance documents te presenteren in een leesbaar formaat?
Valideren SBR rapportage
Accorderen SBR rapportages
Verzenden SBR rapportages
Kunnen de SBR rapportages direct vanuit de software worden verzonden naar DigiPoort (overheid) en/of BIV (banken).
Dossiervorming SBR rapportages
SBR Soort rapportages
Belastingdienst (aangiftes IB en VpB)
Ondersteunt de software het indienen van de aangiftes IB en VpB in SBR? Dit betreft veelal fiscale aangiftesoftware.
Belastingdienst (aangiftes OB en ICP)
Ondersteunt de software het indienen de aangiftes OB en ICP in SBR? Indien dit direct vanuit de software gebeurt, betreft het doorgaans de financieel-administratieve software.
KvK micro en klein
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie micro en klein?
KvK middelgroot
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie middelgroot.
CBS
Ondersteunt de software het indienen van statistiekinformatie in SBR?
Banken kredietrapportages
Ondersteunt de software het indienen van kredietrapportages in SBR?
Andere rapportages/uitvragende partijen
Zijn er nog andere SBR-rapportages die door de software worden ondersteund?
(verwacht)
SBR Tagging en presentatie
Tagging handmatig
Automatische tagging (optie)
icm Visma taxonomie
Automatische controle op volledigheid tagging
Rendering (leesbare weergave rapportage)
Consistente presentatie
SBR Accorderen, verzenden en retourberichten
Accordering door klant
Ondersteuning PKIo service certificaat
Ondersteuning PKIo verzamelcertificaten
Ondersteunen PKI Beroepscertificaat (verwacht)
System-to-system koppeling met Digipoort
(directe koppeling)
System-to-system koppeling met de BIV (banken)
(directe koppeling)
Verzenden via extern klantenportaal (optie)
Ondersteuning en archivering retourberichten

Leveranciersgegevens
 
Leverancier Visma Software B.V.
Land NL
Website http://www.vismasoftware.nl
 
Leverancier informatie Producent business software PC-Netwerken
Leverancier profiel Visma Software is de Accountancy partner die continue streeft naar het leveren van de meest kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor alle administratieve en zakelijke processen voor accountants en administratiekantoren. Onze software zal het concurrentievermogen van kantoren bevorderen en bijdragen aan het creëren van groei en efficiëntie. Dit betekent dat wij oplossingen aanbieden van wereldklasse vandaag maar mogelijkheden aanboren met technologie gericht op de toekomst. Visma Software en Visma DBS zijn de Nederlandse dochterondernemingen van het Noorse Visma AS. Kernactiviteiten zijn het automatiseren, integreren en outsourcen van bedrijfsprocessen. Visma is marktleider in Scandinavië en top 10-speler op de Europese businesssoftwaremarkt. Visma heeft ruim 5000 medewerkers en ruim 340 000 klanten. De omzet bedroeg in 2010 ruim 500 miljoen euro. Bekende namen in het klantenbestand van Visma Software zijn onder andere: Alfa Accountants, Flynth, Mazars en EY.Onerzoeksbureau GBNED