Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

De basisfuncties van XBRL > Softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

Datum bijgewerkt 14-02-2021
Pakket MicroStar Software
Omschrijving Het meest makkelijke boekhoudprogramma voor mkb en zzp
Leverancier MicroStar B.V.
Website leverancier http://www.microstar.nl
Onderdeel van MicroStar Software
Multi-user
Voor bedrijfsgrootte Klein (MKB)
Voor lokaal gebruik
Via SAAS model
Terminal Server Emulatie
Webbased toepassing
Kosten
Taal pakket NED
 
Besturingssystemen Netwerkversie, NOVELL, Microsoft Windows
Databases Btrieve, Microsoft Access , MySQL, Pervasive SQL
Pakketsoorten - Abonnementenadministratie, - Boekhoudsoftware, - Ledenadministratie, - Point of sale (POS), - Verkoopadministratie, - SBR / XBRL toepassingen en functies
Branches
Pakket getest door Algemeen (voor diverse doeleinden) [01-11-2003]

KPMG EDP Auditors [06-04-2003]

Samenwerkende RA en AA Accountants [02-06-2005]
Getest en gecertificeerd door de Escrow organisatie

Modules pakket
Multi-user DOS/LAN
Multi-user DOS/Lantastic
Multi-user Window NT
Multi-user Windows NT/2000/2003
Multi-user Windows
Multi-user Windows 3.11/95/98/ME/2000/2003/XP
Multi-user Novell
Multi-user Novell Netware 3.12/3.2/4.11/5.0
Omzet/verkoopstat.
Omzet- en verkoopstatistieken
Prijsafspraken
Prijsafspraken, Lijsten en Kortingen
Samengest. artikelen
Samengestelde artikelen
Telebanking
Telebanking
Managementrapportage
Management rapportage
Accountantsrapp.
Accountantsrapportage
Consolidatie
Consolidatie
Vaste activa adm.
Vaste activa administratie
Vreemde valuta
Vreemde valuta
Statistiekinfo
Statistiekinfo
Kostenplaatsen
Kostenplaatsen
Inkoopstatistiek
Inkoopstatistiek
Inkoopadministratie
Inkoopadministratie
Incasso
Automatische incasso
Import/Export kopp.
Import/Export koppeling met andere Windows toepassingen
Hotkeys
Hotkeys
Grafische pres.
Grafische presentatie
Escrow overeenkomst
Deponering source codes bij Escrow
Budgetten
Budgetten
Bonusstatistiek
Bonusstatistieken
Betaalopdrachten
Automatisch betaalopdrachten genereren
Offerte systeem
Offerte module
Balie-facturering
Balie-facturering (kas en bonnen)
Aanmaningen
Aanmaningen
Factoring
Factoring
Auditfile
Een Auditfile is een bestand waarin de meest gebruikte gegevens van de grootboekadministratie worden opgeslagen. Het bestand geeft een standaardoverzicht van alle mutaties in de grootboekrekeningen van bedrijven.
Periodieke fact.
Periodieke facturering (prolongatie)

Profiel pakket
MicroStar B.V. is gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare Nederlandstalige software voor het voeren van administraties binnen het MKB. Onze programma's zijn toepasbaar in iedere branche. Service staat hoog in het vaandel bij MicroStar. MicroStar programma's blinken uit door hun gebruiksvriendelijkheid, hun heldere taalgebruik en ze zijn altijd up-to-date. Met minimale handelingen bieden onze schermen u een optimaal inzicht. D.m.v. de speciale hulpfunctie die op elk gewenst moment kan worden opgeroepen, behoren invoerproblemen definitief tot het verleden. Onze programma's bieden u nog een extra voordeel: door hun uitwisselbaarheid vormen zij het verlengstuk van uw accountant. Onze software is bovendien een waardevaste investering. Bij de overstap naar een zwaarder pakket betaalt u enkel de meerprijs.

Diverse modules bieden nog meer mogelijkheden zoals: Accountantsrapportage, Activa, Budgetten, Kostenplaatsen, Incasso, Telebankieren.
Boekhouding, financieel, boekhouden

Pakketeigenschappen

Boekhoudsoftware Functies
Grootboek
Debiteuren / crediteuren
BTW aangifte via SBR/Digipoort
ICP opgave via SBR/Digipoort
Scan en herken boekingsdocumenten
Met name het scannen en herkennen van inkoopfacturen, waarbij deze als boekingsvoorstel beschikbaar in de administratie.
Boekingsbonnen via mobiele telefoon
Boekingsbonnen via de mobiele telefoon scannen via een app, waarbij de boekingsbonnen in de boekhouding terecht komen.
Elektronische rekeningafschriften
Optie basispakket
Automatische betalingen
Automatische incasso
Automatische bankkoppeling
Facturering
E-factuur uitgaand (UBL)
Elektronische facturen in UBL kunnen aanmaken en versturen.
E-factuur inkomend (UBL)
Elektronische facturen in UBL kunnen ontvangen en automatisch verwerken tot een boekingsvoorstel.
Aangesloten op het Peppol netwerk
Via welke Peppol service provider?
PEPPOL Retourberichten ondersteuning
De leverancier van een factuur moet dan automatisch retourberichten van een afnemer kunnen ontvangen. En de afnemer moet retourberichten kunnen versturen vanuit het administratiesysteem.
Kostenplaatsen (optie)
Optie basispakket
Begroting c.q. budgetten (optie)
Optie basispakket
Verplichtingen (optie)
Vreemde valuta
Herinneringen, aanmaningen
Afschrijvingen (vaste activa) (optie)
Optie basispakket
Consolidatie (optie)
Referentie Grootboek Schema (RGS)
Liquiditeitsplanning
Jaarrekening (micro en klein) in SBR
Urenregistratie
Handel (inkoop, voorraad, verkoop)
Projecten (voor-, nacalculatie en ohw)
Boekhoudsoftware XML Auditfile (XAF)
XML Auditfile Financieel
XML Auditfile Financieel export (optie)
XML Auditfile Financieel import (optie)
Inzoomen op mutaties
(Vanuit de applicatie kunnen inzoomen op de individuele mutaties van de Auditfile)
Compressie en beveiliging voor Belastingdienst
(volgens compressie en beveiligingsapplicatie van de Belastingdienst)
Ondersteuning van de meest recente XAF versie
3.1
Boekhoudsoftware RGS
RGS-schema automatisch beschikbaar voor gebruiker
Zodat de gebruiker niet zelf (handmatig) een RGS-schema hoeft te selecteren en te koppelen, maar automatisch beschikt over het RGS-schema in de boekhouding.
Updates RGS-schema automatisch beschikbaar voor gebruiker
Zodat de gebruiker automatisch kan beschikken over de meest recente versie van het RGS-schema in de software en daarbij ook inzicht heeft in de wijzigingen t.o.v. een vorig schema.
Handmatig rekeningschema koppelen aan RGS-schema
Zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om handmatig (grootboek)rekeningen toe te wijzen aan de corresponderende RGS-codes.
Voorstel bestaand rekeningschema automatisch koppelen
Zodat de gebruiker zoveel mogelijk RGS-codes automatisch kan toekennen aan een bestaand rekeningschema op basis van een (koppel)voorstel, waarbij de gebruiker zelf de regie houdt over de daadwerkelijke koppelingen.
Gekoppelde RGS doorzetten naar andere administraties
Zodat bijvoorbeeld fiscaal dienstverleners die voor meerdere klanten de administraties verzorgen na één keer koppelen automatisch beschikken over het RGS-schema in alle betreffende boekhouding. Voormits met overeenkomstig rekeningschema.
RGS-code in XML Auditfile Financieel
Zodat de gebruiker beschikt over een actuele auditfiles financieel (XAF) die tevens is voorzien van RGS-codes.
Gekoppelde rekeningen o.b.v. RGS-codes
Zodat de gebruiker een financieel overzicht heeft op basis van RGS en daarmee ook de juistheid van gekoppelde rekeningen kan bepalen. Waarbij dan door de software rekening wordt gehouden met de sorteercode die geïntroduceerd is vanaf RGS versie 3.0.
RGS-code meegeven koppelvlak
Zodat de gebruiker gestandaardiseerde data kan uitwisselen tussen zijn boekhouding en andere software (rapportage, fiscaal, benchmarking, etc.), zonder opnieuw koppelingen tussen grootboekrekeningen en RGS-codes te hoeven leggen.
RGS Ready
Hiermee is aangetoond dat betreffende software voldoet aan het normenkader van RGS Ready. En dat de leverancier van de software het label RGS Ready mag voeren.
Filterfunctionaliteit
Zodat de gebruiker alleen die rekeningen voorgeschoteld krijgt die ook daadwerkelijk van belang zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld speciale rekening voor de agrosector onderdrukt worden of kan zelfs alleen gekozen worden voor een rekeningschema voor een ZZP’er.
Actief gebruik maken van indicatie debet/credit
Zodat de gebruiker bij een (handmatige) boeking op een rekening, aan de hand van de indicatie debet/credit, een voorstel krijgt voor een debet of creditboeking.
Rekening houden met omslagcode RGS
Zodat bij het samenstellen van rapportages door de gebruiker automatisch rekening wordt gehouden met het feit dat bepaalde (balans) posten debet of credit geboekt worden op basis van hun saldo. Een bekende voorbeeld hiervan is de rekening ‘bank’. Bij een positief saldo is sprake van ‘liquide middelen’ en bij een negatief saldo is sprake van ‘schulden op korte termijn’.
Audittrail mutaties RGS-cdes bij rekeningen
Zo is achteraf inzicht in eerder toegekende RGS-codes bij rekeningen die in de loop van de tijd zijn aangepast.
Boekhoudsoftware Accountancy
On-line samenwerken met client (deels)
Middels Accountantsversie via VPN
Uitwerken kolommenbalans
Importeren saldibalans andere pakketten (optie)
Vennotenadministratie
Mineralenboekhouding
Jaarrekening conform inrichtingseisen
Jaarrekening publicatiestukken voor de KvK
Multi client bankafschriften
Boekhoudsoftware Bouw
Koppeling projectenadministratie
G-Rekening en boeking daarop
De aannemer moet een administratie bijhouden van de onderaanneming, betaalde bedragen en bestede uren. Deel storten op G-rekening.
BTW verlegd regeling
Btw moet opgegeven worden door de hoofdaannemer op zijn BTW aangifte. Op factuur onderaannemer staat alleen BTW verlegd.
Direct boeken op projecten
(bijvoorbeeld vanuit het inkoopboek)
Operationeel bij bouwbedrijven
(zo ja, opgave aantal bouwbedrijven)
Branchemodel bouw beschikbaar
(rekeningschema en mogelijk andere basisgegevens)
POS > XML Auditfile (XAA)
XML Auditfile Afrekensystemen
Export XML Auditfile Afrekensystemen (XAA)
Import XML Auditfile Afrekensystemen (XAA)
XAA beoordeeld door derde partij
Inzoomen op transacties
(Vanuit de applicatie kunnen inzoomen op de individuele kassatransacties binnen de Auditfile.)
Compressie en beveiliging voor Belastingdienst
(Volgens compressie en beveiligingsapplicatie van de Belastingdienst).
Overige compressie en beveiliging
(zo ja, specificeren)
Verkoop > Functies
Verkooplanning
Verkoopprijzen
Offertes en contracten
Orders
Uitgifte goederen
Facturering
Balieverkoop
Uitwisseling gegevens
Rapportages
SBR Typering software
De software ondersteunt SBR/XBRL
Hieronder wordt verstaan dat de software het aanmaken van een SBR rapportage ondersteunt alsmede c.q. of het verzenden hiervan mogelijk maakt.

Voor BTW en ICP aangiftes
Getypeerd als financieel-administratieve software
Is de software primair bedoeld voor het voeren van de financiële administratie(s)?
Getypeerd als fiscale IB/VpB aangiftesoftware
Is de software primair bedoeld voor het opmaken en indienen van fiscale IB en VpB aangiftes?
Getypeerd als rapportagesoftware
Is de software primair bedoeld voor het samenstellen van financiële overzichten, zoals jaarrekeningen of tussentijdse rapportages?
Getypeerd als klantenportaalsoftware
Is de software primair bedoeld voor het faciliteren van een web based klantenportaal t.b.v. cliënt-kantoorverkeer en/of communicatie met uitvragende partijen?
Software valt in een andere categorie software
We bieden de softwareleverancier de vrijheid om zijn software een andere typering mee te geven, al is te verwachten dat SBR vooral een rol speelt in de voornoemde typen softwarepakketten.
SBR Basisfuncties
Genereren SBR rapportages
Is de software in staat om zelf SBR rapportages (XBRL instance documents) te genereren?
(verwacht)
Bewerken SBR rapportages
Biedt de software de mogelijkheid om gegenereerde SBR rapportages te bewerken voordat ze verzonden worden?
Presenteren SBR rapportages
Is de software in staat om de doorgaans moeilijk leesbare XBRL instance documents te presenteren in een leesbaar formaat?
(verwacht)
Valideren SBR rapportage (verwacht)
Accorderen SBR rapportages (verwacht)
Verzenden SBR rapportages
Kunnen de SBR rapportages direct vanuit de software worden verzonden naar DigiPoort (overheid) en/of BIV (banken).
(verwacht)
Dossiervorming SBR rapportages (verwacht)
SBR Soort rapportages
Belastingdienst (aangiftes IB en VpB)
Ondersteunt de software het indienen van de aangiftes IB en VpB in SBR? Dit betreft veelal fiscale aangiftesoftware.
Belastingdienst (aangiftes OB en ICP)
Ondersteunt de software het indienen de aangiftes OB en ICP in SBR? Indien dit direct vanuit de software gebeurt, betreft het doorgaans de financieel-administratieve software.
KvK micro en klein
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie micro en klein?
KvK middelgroot
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie middelgroot.
CBS
Ondersteunt de software het indienen van statistiekinformatie in SBR?
Banken kredietrapportages
Ondersteunt de software het indienen van kredietrapportages in SBR?
Andere rapportages/uitvragende partijen
Zijn er nog andere SBR-rapportages die door de software worden ondersteund?
SBR Tagging en presentatie
Tagging handmatig (verwacht)
Automatische tagging
Automatische controle op volledigheid tagging (verwacht)
Rendering (leesbare weergave rapportage) (verwacht)
Rendering (leesbare weergave rapportage) (verwacht)
Consistente presentatie
SBR Accorderen, verzenden en retourberichten
Accordering door klant
Ondersteuning PKIo service certificaat
Ondersteuning PKIo verzamelcertificaten
Ondersteunen PKI Beroepscertificaat
System-to-system koppeling met Digipoort
(directe koppeling)

of via MicroStar Web portaal
System-to-system koppeling met de BIV (banken)
(directe koppeling)
Verzenden via extern klantenportaal
Ondersteuning en archivering retourberichten

Leveranciersgegevens
 
Leverancier MicroStar B.V.
Land NL
Website http://www.microstar.nl
 
Leverancier informatie Financieel administratieve software
Leverancier profiel MicroStar B.V. is gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare Nederlandstalige software voor het voeren van administraties binnen het midden- en kleinbedrijf.
Onze programma's zijn toepasbaar in iedere branche. Service staat hoog in het vaandel bij MicroStar. MicroStarprogramma's blinken uit door hun gebruiksvriendelijkheid, hun heldere taalgebruik en ze zijn altijd up-to-date. Met minimale handelingen bieden onze schermen u een optimaal inzicht. Door middel van de speciale hulpfunctie die op elk gewenst moment kan worden opgeroepen, behoren invoerproblemen definitief tot het verleden. Onze programma's bieden u nog een extra voordeel: door hun uitwisselbaarheid vormen zij het verlengstuk van uw accountant. Onze software is bovendien een waardevaste investering. Bij de overstap naar een zwaarder pakket betaalt u enkel de meerprijs.Onerzoeksbureau GBNED